10 zistení, že ateisti sú na tom lepšie

Tuesday, 24 April 2018 | Zošity humanistov č. 116

Paul Ratner

Na svete je asi 13 % ateistov a ich počet stúpa. Súčasne sa zvyšuje aj počet zistení, že ateisti majú zo svojho postoja určitý osobný úžitok.

1.  Spokojnosť/Šťastie

Škandinávske štáty sa stávajú najmenej religióznymi štátmi západného sveta, ale zachovávajú si najvyššie priečky osobnej spokojnosti, vedúcej k pocitu šťastia, ktoré sa dá merať mnohými faktormi, napr. ekonomickou situáciou, očakávanou dĺžkou života, zdravotným stavom a starostlivosťou, sociálnou istotou, transparentnosťou spoločnosti atď.

2.  Inteligencia

Ukazuje sa, že ateisti majú vyššie IQ a sú vo všeobecnosti inteligentnejší ako veriaci. Študujú dlhšie, a to im pripravuje úspešnejšiu profesionálnosť.

3.  Lepšie pracovné miesta

Z predošlého faktu vyplýva, že inteligentnejší ľudia budú na pracovisku výkonnejší a úspešnejší. Vyššie IQ znamená vyššie postavenie v podniku, a to zas vyšší plat.

4.  Sebaúcta a sebadôvera

To sú dve strany jednej mince.

Ateistom nikto nevravel, že sú vinní a hriešni, ako to robia mnohé náboženstvá. To ich vedie k vyššej sebaúcte a pocitu zvládnutia aktuálnej životnej situácie. Keďže pre riešenie nejakého životného problému neočakávajú božiu pomoc, pustia sa do riešenia problému osobne a priamo.

Zvýšená sebadôvera môže mať pozitívny účinok nielen na náš vlastný život, ale aj na životy blížnych v našom okolí. Ak niet kolobehu života s prevteľovaním, nebom a peklom, zodpovednosť za možnú voľbu padá na jednotlivca.

5.  Pokrok

Ateisti zvyknú väčšmi si ceniť vedecké objavy a je menej pravdepodobné, že tieto sa im postavia do cesty, ako sa to stávalo v minulosti (a ešte dnes stáva) pre náboženské príčiny. Ateistická spoločnosť je racionálnejšia a je orientovaná na vedu.

6.  Zdravie

Ateisti dôverujú vede a nebudú stáť v ceste liečbe z náboženských dôvodov (transfúzie či očkovania).

Existujú štúdie, svedčiace, že viera osoží mentálnemu a telesnému zdraviu. No sú aj novšie štúdie, hovoriace, že niet preukazných výsledkov v prospech zdravia religióznych či nereligióznych ľudí.

Dá sa predkladať, že zvýšená sebadôvera a lepšia finančná situácia urobia ateistov aj zdravšími.

7.  Mierumilovnosť

Ateisti nezačnú vojnu a nespáchajú teroristický akt z náboženských dôvodov, len aby dokázali, že ich božstvo je to správne.

Na druhej strane marxisticko-leninistický ateizmus ako jeden zo znakov komunizmu dal ateizmu zlé meno; nie je to však argument, že to bol ateizmus ako taký, čo viedlo k represáliám a vraždeniu. To malo komplexné historické, sociálne a ekonomické príčiny. Nebolo a nie je v povahe ateistov zabíjať iných pre ateizmus, ako to často robili a čiastočne ešte robia veriaci pre svoje božstvo.

8.  Skepticizmus

Ateisti sú spravidla skeptickí a k problémom pristupujú racionálne a často priam vedecky, čo vyžaduje dôkazy. Pre ateistu sú podrobnosti skutočnosti pozorovateľné a dajú sa testovať.

9.  Sociálne otázky

Ateisti zvyknú mať veľký záujem o otázky sociálnej spravodlivosti. Neveria na existenciu nejakej vyššej moci alebo poriadku, ktorý by predurčil osud človeka.

10.  Lepší sex

Toto by nebol vyčerpávajúci zoznam, keby nezaznamenal aj sex.

Sú štúdie, ktoré dokázali, že ateisti majú lepší pohlavný život ako nábožní ľudia z toho jednoduchého dôvodu, že sa z neho necítia vinnými. Pocit viny pre sexuálne správanie je bezpochyby dôležitý znak niektorých svetových náboženstiev a politických dišpút, ktoré vyvolávajú – najmä v USA.

Existujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že väčšiu satisfakciu zo sexu majú veriaci, ale nie je celkom jasné, odkiaľ prišli takéto odpovede.

Znamenajú tieto zistenia, že máte opustiť svoju vieru?

Sám sa musíte rozhodnúť. Ale byť ateistom nemá znamenať negatívnu stigmu vo svete, dominovanom ešte stále veriacimi.

Psychológ Benjamin Beit-Hallahmi zostavil takýto pravdepodobný profil ateistu:

„Je menej autoritatívny a sugestívny, menej dogmatický a predpojatý; je tolerantnejší, súcitnejší a svedomitejší, aj lepšie vychovaný. Mnohí ateisti sú vysoko inteligentní a aktívne sa zúčastňujú intelektuálneho a pedagogického života.“

Ukazuje sa, že sú to veľmi dobré osoby.

Prameň: Paul Ratner, 10 Reasons Atheists Do It Better, Big Think.

tags , , ,

8 Comments to 10 zistení, že ateisti sú na tom lepšie

[...] Zošity humanistov kráľa slovenských sekulárnych humanistov Rastislava Škodu zverejnili 24.4.2018 článok s názvom Desať zistení, že ateisti sú na tom lepšie. [...]

luis pompe
May 7, 2018

Prajem pozehnany den. Tolko vymozenosti maju ludia ateisticki a predsa nemaju pokoj vo svojej dusi . Pechoria sa za vecami pominutelnymi a pritom si neuvedomuju ze podstata zivota im pomedzi prsty unika. Marnost nad marnost je zivot ateistickeho cloveka.

Parmenides
July 18, 2018

Tento clanok mi pripomina obsahom texty uverejnené na strankach typu aktuality.sk. Hore uvedené vlatnosti mozeme pripísať aj súčasný m kmeňovým spoločenstvám. Na margo kresťanského pseudo članku bez vecnych argumentov. Väčšiu blbosť som snaď ani nečítal. Nebezpečne generalizovanie a vykreslovanie ateistov ako ludí, ktorí nemajú zábrany a robia iba zlé veci. Text je jednostranný, účelový ba priam fanatický. Pekný deň!

Lemmy
July 19, 2018

Parmenides: Na margo kresťanského pseudo članku…

Ktorého článku?

Parmenides
July 19, 2018

Sú ateisti na tom lepšie? Zošity humanistov šíria hoax | neznaboh

Cyprian Cibrinka
July 22, 2018

Parmenides! V čom sa prejavuje fanatičnosť môjho textu? Ach ano, chceli ste použiť nejaké city trhajúce slovo… Len tak, bezrozmyslu. :-)

Parmenides
July 23, 2018

Zo skúseností možem povedať, že viesť konštruktívny rozhovor s nábožne žijúcimi ľuďmi je strata času a energie. Ako nosenie vody do studne. Niet nad ich názor a skúsenosti. Do tejto debaty sa už veru nezapojím.

Cyprian Cibrinka
August 1, 2018

Vaše priznanie neschoponosti viesť konštruktívny rozhovor prijímam.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu