Boli tu mimozemšťania?

Sunday, 8 April 2018 | Zošity humanistov č. 116

Rastislav Škoda

Nedávno som počul historku, že pred dávnymi vekmi navštívili našu v tom čase ešte sterilnú Zem mimozemšťania a naočkovali jej dnešný život. Že sa z času na čas vracajú pozrieť sa, ako sa vyvíjame. Keď som sa ho pýtal na dôkazy, ktoré používa na podporu tohto záveru, odvolal sa na články, ktoré tvrdia, že skorí egyptskí stavitelia vykazovali technologické schopnosti, ktoré nemohli mať. Navrhol som mu možnosť existencie svetskejších vysvetlení pri hľadaní pravdy o náhodných technologických úspechoch; zavrhol túto možnosť a ostal pri špekuláciách, ktoré nemajú dostatočný empirický alebo teoretický základ.

Kto sa raz rozhodne veriť niečo bez podporného dôkazu zmyslovej pravdy tohto návrhu, musí sa zmieriť s faktom, že tento návrh je pravdepodobne nesprávny.

Človek je najzvedavejší tvor a od útleho detstva nezabrániteľne hľadá „dôvody, prečo“ sú veci také, aké sú a ako sa stalo, že sú také.

Keď sme v dávnej minulosti žili bez osohu z vedeckej technológie, spoľahli sme sa často na špekulácie a prijali sme ich odpovede za pravdu. Prijatie viery, založené len na špekulácii, že niečo je pravdou, je podkladom všetkých moderných náboženstiev a nazýva sa „viera cestou dôvery“.

Použitím vedeckej metodológie môžeme náboženské systémy, vypracované tými, čo sa pri tvorbe svetonázoru spoliehajú na dôveru, testovať; zistíme, že doslovne všetky sú ďaleko od pravdy.

S posmechom sa dnes pozeráme na vieru, že ktosi vozí slnko po oblohe na vozoch, ťahaných koňmi, ani nehovoriac o plochej Zemi. Pomocou nástrojov, ktoré nám dala do rúk vedecká metodológia, opakovane zisťujeme, že na dôvere založené viery boli ďaleko od pravdy. Môj názor je, že ani jedna sa pravde ani len nepriblížila. Ani jedno náboženstvo nenavrhlo na vysvetlenie života replikujúcu sa dvojskrutkovicu DNA.

Mechanizmy, ktoré sa navrhovali na vysvetlenie sveta v stave, v akom sa v čase bádania nachádzal, boli vždy detsky jednoduché a ďaleko od pravdy. Pravda za súčasnými mechanizmami a silami, ktoré vytvorili vesmír takým, ako ho vidíme, prevyšovala až do nedávna naše schopnosti a možnosti rozlišovania.

Napriek tomu mnohé náboženstvá zanovite tvrdia, že poznajú pravdu, založenú len na viere a dôvere; tento fakt brzdil pokrok pri objavovaní síl a mechanizmov, ktoré vytvorili vesmír. Ak máme záujem o vypátranie pravdy o jeho vzniku, a o to, ako sme sami vznikli, musíme zavrhnúť náboženské systémy, založené na špekuláciách a trvať na tom, že každá vedomosť, prijatá ako pravdivá, sa dá získať len použitím vedeckej metodológie. Názory, založené len na špekuláciách, vrátane všetkých vier v nadprirodzeno a v návštevy mimozemšťanov, založené na dôvere, musia byť zavrhnuté, alebo aspoň uznané za nepodložené špekulácie, pravdepodobne hlboko mylné. Majú právo existencie ako fantázie, ale bez preceňovania.

Samozrejme sa evolúcia nedá dokázať pokusom o vyvrátenie aktu stvorenia a nikto sa nesnaží to urobiť. Cieľom vedeckého bádania je objav pravdy a keby nás hľadanie zaviedlo k bohu, nech je tak. Ale to nie je tak. Celkom iste to nevedie k bohu a mladej Zemi, ako sa to opisuje v Starom zákone; celkom iste nie k eucharistii (k hostii s jej transsubstanciáciou), k nanebovstúpeniu, panenskému narodeniu atď., opísaným v Novom zákone.

Evolúcia a kreácia, ako ich chápu a vysvetľujú si teisti, sa vzájomne nevylučujú a papier znesie aj z toho vyplývajúcu vetu, že chaos bol jedným z božích nástrojov – ak niečo také ako boh existuje.

No vyhlasovať, že boh vôbec existuje, je ako štartovať s hotovým záverom a prepracúvať sa odzadu dopredu. Začať hľadanie vyslovením záveru, čo sa našlo a potom ospravedlňovať tento záver obzeraním sa po iných dôkazoch je chybný proces, ktorý nevedie k pravde (Atheist Republic).

Veda nie je viera ani doktrína; je iba metóda na hľadanie pravdy o rozličných javoch, vrátane toho, ako beží vesmír. Návštevy mimozemšťanov (opakované!) na našej planéte sú holou špekuláciou ľahkoverného fantastu.

Veda nemôže podať obraz vecí, ktoré sú mimo rámec predmetu hľadania a zvyknú sa volať nadprirodzeno; a dobré vedecké bádanie, založené na skúsenostných dôkazoch, sa o niečo také ani nepokúša.

Ktoré iné bežné tvrdenia počujete ľudí akceptovať bez dôkazov? Komentujte na rastskoda2@gmail.com.

tags , , , , ,

6 Comments to Boli tu mimozemšťania?

Cyprian Cibrinka
April 15, 2018

Často počuť - bez dôkazu - tvrdenie, že boh neexistuje. A dokonca mnoho ľudí takúto nedokázanú tuposť bez dôkazu aj prijíma.
Mimochodom spomínam si na časy, keď sme tu mali vedecký ateizmus ako súčasť marxizmu. A dokonca aj Výskumný ústav vedeckého ateizmu pri SAV. Jeho riaditeľ neskôr po revolúcii zacítil príležitosť vtĺcť peniažky z naivných neveriacich ovcí a založil Spoločnosť Prometheus. Tvrdenie niekdajších ateistov, že boh neexistuje, veda to dokázala, dnes už ateistíci potichučky nahrádzajú rovnako ako Vy:

Veda nemôže podať obraz vecí, ktoré sú mimo rámec predmetu hľadania a zvyknú sa volať nadprirodzeno; a dobré vedecké bádanie, založené na skúsenostných dôkazoch, sa o niečo také ani nepokúša.

Jednoducho kapitulovala. Vedecký ateizmus sa ukázal ako riadna paveda.

luis pompe
May 7, 2018

Prajem pozehnany den.
Z clanku : ,, Cieľom vedeckého bádania je objav pravdy a keby nás hľadanie zaviedlo k bohu, nech je tak. Ale to nie je tak. Celkom iste to nevedie k bohu a mladej Zemi, ako sa to opisuje v Starom zákone; celkom iste nie k eucharistii (k hostii s jej transsubstanciáciou), k nanebovstúpeniu, panenskému narodeniu atď., opísaným v Novom zákone….

chcem poukazat : Kde mate istotu ze hladanie celkom iste nevedie k Bohu , k eucharistii , k nanebovstupeniu ??? KDE A AKE MATE ISTOTY ak si toto trufnete tvrdit ?
Stale platilo a platit bude : Nekric hop, kym si nepreskocil.

Lemmy
May 7, 2018

Istoty nie sú v tomto bádaní žiadne, lebo nie sú žiadne skúmateľné fakty. Jediný fakt je, že nejakí ľudia to hovoria, o tom hovoria. To je všetko. Tak čo skúmať s istotou? Ľudskú myseľ?

Rastislav
May 7, 2018

Odpovedzte mi, prosím, naozaj pravdu: Vy naozaj veríte, že Eliáš a panna Mária boli v šatách a sandáloch vzatí do neba? Že nebo existuje? Aj nebo s gréckymi, rímskymi a tisícmi iných bohov a bohýň a polobohov, a svätých a blažených? V škole ma naučili neveriť legendám a rozprávkam – vás nie? Dohoňte to.

Cyprian Cibrinka
May 7, 2018

Vás, pán Rastislav, v škole neučili, že legendy a aj rozprávky mávajú až príliš často skutočný základ? Napríklad taká legenda o Ctiborovi alebo rozprávka Soľ nad zlato.

luis pompe
May 8, 2018

Prajem pozehnany den. p. Rastislav.
Ano Nebo existuje. Nemyslim ze spominani boli vzati do neba s topankami :) tie v Nebi su naozaj nie potrebne .
Skoda ze zo skolskych cias ste si prisvojil len to ze legendam a rozpravakm sa nema verit. Mna v skole nic take neucili . Prave naopak VZDY sluzili na poucenie z toho sa a osvojenia si nasledkov .
Preto je rec Pana Jezisa hlavne v podobenstvach. Aby ludia mohli rozumiet co je spravne a co nie a akym nasledkom to povedie.
p.Cyprian to vyjadrit presne a jasne.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu