Kresťanstvo opúšťa Európu

Saturday, 7 April 2018 | Zošity humanistov č. 116

Harriet Sherwoodová, náboženská korešpondentka Guardianu

V 12 európskych štátoch žijú už mladí dospelí ľudia bez viery; najbezbožnejší sú Česi. Prieskum medzi 16 až 29-ročnými mladými ľuďmi ukázal, že 91 % z nich žije bez väzby na nejaké náboženstvo, ak sú Česi; 70 – 80 % je takých medzi Estóncami, Švédmi a Holanďanmi.

Najreligióznejšie štáty sú Poľsko a Litva s len 17, resp. 25 % mladých občanov bez náboženskej príslušnosti.

V Spojenom kráľovstve sa identifikuje len 7 % mladých dospelých ako Anglikáni a 10 % ako katolíci. Mladých moslimov je 6 % a sú na hrane prekročiť počet tých, čo sa považujú za príslušníkov zavedeného štátneho náboženstva. Moslimovia majú vyššiu pôrodnosť aj náboženskú súdržnosť.

Prieskum robil profesor Stephen Bullivant na St Mary’s University v Londýne v rokoch 2014 – 2016 a komentuje ho takto:

„Náboženstvo odumiera. Mladí sa neidentifikujú s nijakou cirkvou a nepraktizujú nijaké náboženstvo. Kresťanstvo prestalo byť štandardom a normou, a to ak nie navždy, tak najmenej na sto rokov.

Pozornosť si zaslúži skutočnosť, že ako najzbožnejšie (Poľsko a Litva), tak aj najbezbožnejšie štáty (Česko a Estónsko) sú postkomunistické štáty.

Ako sa prejavuje viera v každodennom živote mladých ľudí?

Len v Poľsku, Portugalsku a Írsku chodí viac ako 10 % mládeže najmenej raz do týždňa do kostola.

V Česku nejde nikdy do kostola 70 % a nikdy sa nemodlí (okrem pri účasti na bohoslužbe) 80 % opýtaných. V Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Belgicku, Španielsku a Holandsku nejde nikdy do kostola medzi 56 a 60 % opýtaných a nikdy sa nemodlí 63 % až 66 % mládeže.

80 % mladých Poliakov sa cíti katolíkmi a 40 % chodí do kostola aspoň raz týždenne. V Litve sa cíti katolíkmi 70 % mladých Litovčanov, ale len 5 % chodí aspoň raz týždenne do kostola.

Podľa Bulllivanta bolo mnoho mladých Európanov pokrstených, ale viac neprešli kostolnými dverami. Kultúrna identita sa nepreniesla z rodičov na deti.

Údaje pre Spojené kráľovstvo sú ovplyvnené imigráciou. Jeden z 5 katolíkov sa nenarodil v Spojenom kráľovstve.

Najmarkantnejší úpadok náboženstva prekonalo za ostatných 30 rokov Írsko, ale aj tak vyzerá pri porovnaní s inými európskymi oblasťami dosť nábožné.

Západ si zvyká na nové heslo „nijaké náboženstvo“ a tých stále menej nábožných ľudí cíti, že plávajú proti prúdu.

Za 20 – 30 rokov budú veľké cirkvi ešte menšie, ale tí, čo im ostanú verní, budú im veľmi oddaní.“

Podľa Harriet Sherwoodovej upravil R. Škoda, ‘Christianity as default is gone’: the rise of a non-Christian Europe, The Guardian, 21. 3. 2018.

*

Škoda, že prieskum sa nerobil aj na Slovensku. Aké percentá by boli prevládli v našich mestách a dedinách ? Dovoľujem si uviesť pár predpokladov.

  1. Poznám osobne niekoľko rodín, kde nielen deti, ale ani rodičia – a asi ani krstní rodičia – od obradného krstenia neprešli kostolnými dverami. Častých návštevníkov kostola aj na Slovensku viditeľne ubúda.
  2. Hovorí sa, že aj naša mládež chodí do kostola, kým musí a prestane, len čo nemusí; to býva už vo veku okolo 12 rokov.
  3. Desiatich dobre aj menej dobre známych som sa spytoval, či sa modlia. Dvaja uviedli pohreb blízkeho príbuzného ako príležitosť pre obnovu spomienky na detstvo.
  4. Verejnému prežehnávaniu športovcov sa robí oveľa väčšia reklama, ako si zaslúžia ich podpriemerné výkony.
  5. Ukazuje sa, že ľavica za komunizmu nezvládla šírenie ateizmu a globalizácia bude v tom ohľade úspešnejšia.

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staré čísla ZH ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda si možno zakúpiť na adrese:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA, Za hradbami 18, 902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@alternativa-antikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu