Mesačná penzia 76 000 USD: Prečo štáty a mestá nemajú peniaze?

Friday, 27 April 2018 | Zošity humanistov č. 116

Mary Williams Walshová

Vlády zápasia so stúpajúcimi dôchodkovými povinnosťami, ktoré požierajú ostatky ich rozpočtov. Oregon čelí vážnej kríze, ktorú si sám zapríčinil.

Joseph Robertson, očný chirurg a prezident Oregonskej univerzity, išiel na jeseň 2017 do penzie s najvyššou vládnou penziou v USA – 76 111 USD. Mesačne. To je oveľa viac, ako priemerný ročný priemer oregonskej rodiny.

Oregon – tak ako mnohé iné štáty, vrátane New Jersey, Kentucky a Connecticut, je chytený do fiškálnej pasce, ktorú si sám nastražil. Jeho ekonómia rastie, ale výdavky na štátny dôchodkový systém rastú rýchlejšie. Práve teraz odchádza do dôchodku veľký počet vládnych úradníkov, vrátane viac ako 2 000 takých, čo ako Dr. Robertson majú ročnú penziu viac ako 100 000 USD.

Štát nie je najmárnotratnejší správca platieb daní v Amerike a Oregon má dokonca dobrú reputáciu svojej fiškálnej disciplíny. Jeho skúsenosť ukazuje, ako zlé finančné rozhodnutia štátu môžu potopiť financovanie lokálnych komunít.

Mnohé dôchodky v Oregone vznikli na podklade dočasných vedľajších zárobkov. Tak napríklad penzia Mika Bellottiho, trénera futbalového klubu oregonskej univerzity v rokoch 1995 – 2008, zahrnuje nielen jeho plat, ale aj jeho podiel na príjmoch univerzity z licencií a iných legálnych finančných manipulácií, takže jeho penzia je viac ako 46 000 USD mesačne.

„Dostanete sa do situácie, kde nemôžete robiť viac s menej – budete nútený robiť menej s menej,“ komentoval situáciu Nathan Cherpeski, manažér jednej obce s asi 21 000 obyvateľmi v Oregone.

Daňový zákon odhlasovali daňovníci. Oregonský daňový systém verejných úradníkov nahováral obce, okresy, školské správy a iné miestne organizácie, aby zvýšili penzijné príspevky, aby chorý systém udržali nad vodou. Teraz nemôžu diskutovať o znížení príspevku, no nemôžu ho ani dosť rýchlo zvyšovať, aby ho udržali pri živote. Výsledok je, že penzie zadúšajú iné výdavky. Základné verejné služby sa na všetkých stranách rušia.

Posledný dvojročný rozpočet obce Klamath Falls je o 600 000 USD vyšší, ako bol predchádzajúci. Fond varuje poistencov, že príspevky budú ďalej rásť a p. Cherpeski odsúva na neskorší termín opravu ciest a mostov.

Finančné udalosti od roku 2008 poškodili penzijné fondy, ale neznížili ich dlh voči penzistom.

Až v roku 2016 dosiahli príjmy z daní úroveň rokov pred 2008.

Medzitým museli obce a štáty dať do poriadku penzijné fondy pre zvýšený počet penzistov, čo zanechalo oveľa menej peňazí na políciu, školy, šport a všeličo iné. Občania nevedia prečo, ale cítia, že platia vyššie dane, ale dostávajú menej služieb.

Kate Dwyerová, riaditeľka školskej rady v jednej obci Oregonu, sa hnevá, že v dôsledku drenáže financovania vyrastá v USA generácia mládeže bez osobnej skúsenosti s ochotníckym divadlom, orchestrom a inými školskými programami, ktoré sa žiakom sprostredkovávali v minulosti.

Výdavky rastú neudržateľne aj na miestach, kde v minulosti neboli problémy. Colorado sa vyrovnalo s penziami v roku 2010, ale nová rozpočtová položka dvoch miliárd USD pre celé Colorado znamená krátenie penzií a zvyšovanie daní.

V San Francisku tlačí školská rada na voličov, aby odsúhlasili parcelovú daň 298 USD na všetky nehnuteľnosti, čo má zaistiť položku 50 miliónov USD na životné náklady pre učiteľov, ktoré sa zvýšili za posledných 5 rokov o 50 miliónov USD, čo zožralo sumy na platy pre učiteľov.

V Oregone sa rozpočtová situácia zhoršuje od roku 1994, keď sa v celom štáte znížila ťažba dreva, aby sa zachránil jeden ohrozený vták.

V okrese Josephine trvalo dve hodiny, kým prišiel zástupca šerifa na miesto, kde jeden muž strieľal na školu, ktorá nemá učiteľa telocviku, znížila počet policajných hliadok , zavrela oddelenie mentálneho zdravia a pre nedostatok väzenských strážcov využíva len polovicu kapacity väzenia.

Škola v Three Rivers musí platiť penzijnému fondu o 50 percent viac ako dosiaľ, čo má za následok skrátenie školského roku o 5 dní, zníženie rozpočtu všetkých škôl o 10 % a prepustenie učiteľa angličtiny a knihovníka.

Oregon má dnes menej policajtov, ako mal v roku 1970, stráca pracovníkov pre starostlivosť o ľudí v núdzi a zanechal prípravu na prípad zemetrasenia a tsunami. Prehľad situácie za rok 2016 upozorňuje, že „veľký počet mostov je v kritickom alebo skoro kritickom stave“, a to v dôsledku nedostatočného dlhodobého financovania.

V krátkom čase môže ísť o to, či sa žiaci dostanú do školy. Nedávno totiž voda odniesla jednu miestnu cestu, zanechajúc 300 stroskotancov. Keď to pani Dwyerová hlásila úradníkovi verejných služieb, dostala ako odpoveď:

„Autá síce mám, ale nemám pre ne benzín, aby som prišiel a opravil to.“

(skrátené)

Prameň: Mary Williams Walshová, A $76,000 Monthly Pension: Why States and Cities Are Short on Cash, NYT, 14. 4. 2018.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu