Tu sú všetci ateisti v americkom kongrese

Sunday, 27 May 2018 | Zošity humanistov č. 116

Nick Wing

Ako sa v týchto časoch stáva bežným neveriť v boha alebo organizovaným náboženstvám, zdalo by sa prirodzeným, že si pár ateistov našlo svoju cestu do amerického kongresu.

Huffpost si dal záležať a prekutal všetko, aby zistil, koľko ateistov slúži vo Washingtone na vládnom vŕšku Kapitole.

Nuž, v súčasnosti niet v americkom kongrese ani jedného poslanca (zo 435) či senátora (zo 100), priznávajúceho sa k ateizmu.

Pre demonštráciu môže však lietajúcu mačku reprezentovať Rep. (reprezentant, nie republikán) Pete Stark (D-Calif. – demokrat z Kalifornie), ktorý opustil kongres v r. 2012 ako jeho jediný priznávajúci sa ateista, ktorého pri voľbách v r. 2011 porazil spolustraník.

Pár mesiacov po odchode do penzie ohlásil svoj neverecký štatút aj rep. Barney Frank (D-Mass. – demokrat z Massachusetts); urobil to po viac ako 25 rokoch od priznania sa, že je prvým otvoreným homosexuálom, ktorý je členom kongresu.

To, že Frank uverejnil svoju sexuálnu orientáciu už v r. 1987, kým počas celej svojej politickej kariéry sa nikdy nedotkol svojho sekulárneho zmýšľania, hovorí o stigme, ktorá obkľučuje vo volebnej politike v USA ateizmus. Herb Silverman z Americkej sekulárnej koalície sa v r. 2011 v interview pre The Guardian vyslovil, že jeho skupina vie okrem Starka o 27 ďalších členoch kongresu, „čo neveria v Boha“. Nevie sa však verejne, kto to boli alebo sú, pretože sa dosiaľ ani jeden – okrem Franka – nerozhodol vyjadriť sa.

Keď bola vlani zvolená do kongresu za demokratickú stranu v Arizone Kyrsten Sinemaová, tešili sa ateisti, že majú v kongrese nového spojenca. Jej prívrženci sa však pravidelne ohradzujú proti jej pôvodnému označeniu za „neveriacu“ a vysvetľujú, že dáva prednosť „sekulárnemu prístupu“ k náboženským problémom. Hoci sa Sinemaová nepovažuje za člena žiadnej náboženskej komunity, jej referent pre komunikáciu jej pripisuje „živý záujem o všetky kultúry v jej okrsku.“

Pre ateistov nevyzerá situácia lepšie ani v celoštátnom meradle. Mnohé štáty majú zákony, brániace nevercom zastávať určité verejné úrady.

Podľa rozličných prehľadov je jediným v súčasnosti úradujúcim ateistom Ernie Chambers, nezávislý poslanec za Nebrasku, ktorý sa ani pre najvyššiu politickú kariéru nevzdal svojich sekulárnych názorov a viery v účinnosť odluky cirkvi od štátu. V širšom kontexte celoštátnych náboženských a nenáboženských trendov v USA je úplná absencia svetonázorového ateizmu na kongresovej úrovni prekvapujúca. Posledný prieskum nábožensko-mediálnej organizácie Pew o náboženstve v USA odhalil, že z takmer 20 % respondentov, ktorí sa označili za (nábožensky) neviazaných, 2,4 % sa identifikovalo ako ateisti, 3,3 % ako agnostici a 14 % opísalo svoju náboženskú vieru ako „nič zvláštneho“. Viac ako štvrtina z nich dodali, že neveria v Boha ani v akéhosi univerzálneho ducha.

Kým aj iné prieskumy poukazujú na šírenie sekulárnych názorov a trend odklonu od organizovaného náboženstva, nedôvera voči ateistom ostáva hlavnou prekážkou pre uverejnenie a prijatie týchto názorov.

Prieskum počas ostatných volieb minulého roku ukázal, že len 54 % Američanov by volilo „dobre kvalifikovaného“ ateistu za prezidenta. To je najviac od roku 1958, kedy Gallupov ústav položil túto otázku po prvý raz. Ateistu by volilo menej respondentov ako homosexuála alebo dokonca moslima. Iný prieskum z roku 2012 ukázal, že 50 % Američanov sa cíti ateizmom ohrozenými.

Preto Centrum pre humanistický aktivizmus založilo nedávno výbor pre politický aktivizmus, aby zvrátilo nápor. Voľnomyšlienkársky klub rovnosti je prvým takýmto zariadením, ktoré bude mať zamestnancov platených na celý úväzok.

Zakladatelia plánujú finančne podporovať humanistických, ateistických a agnostických kandidátov na všetkých úrovniach verejných úradov, ak ich identifikácia s nejakým náboženstvom pripúšťa požiadavku odluky cirkvi od štátu a ochranu občianskych slobôd sekulárnych Američanov.

Maggie Ardienteová, referentka výboru pre rozvoj a komunikácie, vysvetlila na tlačovej konferencii, ako chce pristúpiť k politickému systému, ktorý si monopolizovali náboženskí zákonodarcovia.

„Či to uznáme alebo nie, Američania sú držaní ako zajatci ľubovôle lídrov náboženskej pravice, ktorí nám pri každej príležitosti pripomínajú našu podriadenosť používaním vládnej moci pri vydávaní zákonov.“

„Máme míňať naše daňové doláre na školy, v ktorých vo väčšine štátov vychovávatelia sa zdráhajú učiť svojich žiakov, že dôkazy masívne podporujú evolučnú teóriu, ktorá zjednocuje všetko, čo vieme o biológii?“

Prameň: Nick Wing, Here Are All The Atheists In Congress, Huffpost, 6. 12. 2017.

tags , , , , ,

1 Comment to Tu sú všetci ateisti v americkom kongrese

Lemmy
May 27, 2018

A na Slovensku je to lepšie? Ateistom v NR SR je Ľuboš Blaha v strane SMER – sociálna demokracia a v Európskom parlamente je Richard Sulík zo strany Sloboda a Solidarita.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu