Uživí Zem jedenásť miliárd ľudí?

Sunday, 1 July 2018 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 117

James Dyke

Štyri príčiny obáv pred maltuziánskou budúcnosťou

Podľa nedávnej analýzy populačnej divízie Spojených národov je ľudstvo na ceste k 11 miliardám obyvateľov na konci tohto storočia.

V určitom zmysle slova sú pri všetkých úvahách o príčinách neudržateľnosti nášho životného prostredia prapríčinou ľudia. Keby nebolo ľudí, nebolo by ľudských vplyvov.

Predpokladajúc, že si neprajete úplný koniec ľudskej rasy, čo majú s vami spoločné niektorí veľkí zelení myslitelia, môžeme začať uvažovať o tom, koľko je optimálny počet obyvateľov našej planéty.

Diskusia o raste populácie sa často rozvíja od diela rev. Th. R. Malthusa, ktorého kniha „O princípoch populácie“ z konca 18. storočia je jedným zo základných diel o demografii. Populácie sa menia pôsobením troch hnacích síl, a to plodnosti – koľko ľudí sa narodí; úmrtnosti – koľko ľudí zomrie; a migrácie – koľkí odídu a koľkí prídu.

Malthus spozoroval, že viac pôrodov ako úmrtí vedie k exponenciálnemu nárastu populácie, ktorá vyradí z hry všetky zlepšenia roľníctva, najmä zvyšovanie výnosov. Následný nespútaný rast bol odsúdený na koniec hladomorom a populačným kolapsom. Malthus mal pravdu ohľadom populačného rastu populácie, ale famózne sa pomýlil pri svojich hrozivých predpovediach dôsledkov takého rastu.

Na globálnej úrovni môžeme vynechať migráciu (interplanetárna sa dosiaľ neudiala) a tak je otrasný nárast počtu ľudí výsledkom nerovnováhy medzi mierami plodnosti a úmrtnosti.

Počas dlhých časových období vyzerá súčasný nárast prakticky závratný. Vidíme sa na dráhe, ktorá iste prekoná všetky mysliteľné kapacity udržateľnosti Zeme. Jedenásť miliárd by však mohlo znamenať vrchol počtu ľudí na Zemi, keďže Spojené národy predpovedajú, že po uplynutí tohto storočia počet ľudí mierne klesne.

To nás privádza k prvému Malthusovmu omylu: nebol schopný predvídať, že proces industrializácie a rozvoja, ktorý znížil mieru úmrtnosti, časom zníži aj mieru pôrodnosti. Ukazuje sa, že predovšetkým vzdelanie žien a ich ekonomické posilnenie vedie k malým rodinám a demografickému prechodu, ktorý už prebehol po temer všetkých štátoch sveta. Toto môže vysvetliť, ako prekonávajú populácie neudržateľné rasty, ale aj tak je pozoruhodné, že Zem zniesla nárast o 700 % obyvateľov v priebehu niekoľko málo storočí. To bol Malthusov druhý omyl – nepochopil úžasný nárast výnosov, ktorý priniesla industrializácia.

Ako živíme sedem miliárd?

„Zelená revolúcia“, ktorá od polovice 20. storočia produkovala štvornásobné zvýšenie globálnej produkcie potravín, opierala sa o zavodňovanie, pesticídy a fertilizéry. Sám sa môžete označiť za všežravca, vegetariána alebo vegána – v podstate všetci jeme fosilizovaný uhlík, a to preto, lebo väčšina fertilizérov sa vyrába Haberovým procesom, pri ktorom sa tvorí amoniak (fertilizér) reakciou atmosférického dusíka s vodíkom pri vysokých teplotách a tlakoch.

Všetko toto teplo vyžaduje značné množstvá energie; iba vodík sa získava pomerne lacno zo zemného plynu. Ak spočítame výrobu základných komponentov, balenie, transporty, predaj a spotrebu, potom spotrebuje potravinový úsek viac ako 30 % celkovej spotreby energie a prispeje 20 % ku globálnej emisii skleníkových plynov.

Ako uživiť najbližšie štyri miliardy

Ak dnes nakŕmi industrializované poľnohospodárstvo bez problémov sedem miliárd ľudí, prečo by sme si nemali vedieť predstaviť nakŕmenie jedenástich miliárd na konci storočia? Bude treba zaoberať sa všeličím, ale problém hladu sa ako taký neuvádza, no figuruje na zozname nepríjemných potenciálnych problémov.

V prvom rade niektoré výskumy ukazujú, že globálna produkcia potravín stagnuje. Nestratila síce celkom paru, ale inovácie typu GM-rastlín, účinnejšieho zavlažovania a podzemného farmárstva nebudú mať veľký efekt. Zvýšenie výnosov ovocia nízko visiacimi plodmi je už vyčerpané.

Po druhé: súčasná vysoká úroda predpokladá dostatok lacného fosforu, dusíka a fosílnych palív – no najmä ropy a plynu. Nehrozí skoré vyčerpanie ložísk nerastného fosforu ani ropy, ale obidve suroviny sa ťažia čoraz ťažšie aj drahšie. Chaos vo svetovom potravinovom systéme v rokoch 2007 – 2008 svedčí o význame vysokých cien potravín.

Po tretie sa míňa pôda. Alebo skôr uniká z dosahu. Intenzívne obhospodarovanie pôdy s tou istou rastlinou bez oddychu vedie k erózii pôdy. Tomu sa dá predísť vyššou dávkou fertilizéra, ale príde moment, keď je pôda tak erodovaná, že farmárčenie je veľmi obmedzené a na zotavenie takých pôd treba čakať dlhé roky.

Po štvrté nie je ani isté, či budeme schopní udržať výnosy v čase, keď svet podstatne mení svoje environmentálne znaky. Sme na ceste k zvýšeniu teploty ovzdušia o 2 °C na konci tohto storočia. A práve v čase, keď máme uživiť najvyšší počet ľudí, narušia nám produkciu potravín povodne, búrky, suchá a iné poveternostné extrémy.

Ak sa máme vyhnúť vážnym zmenám podnebia, musíme zadržať väčšinu ložísk fosílnych palív v zemi; tých fosílnych palív, na ktoré sme našu produkciu potravín navykli.

Ak má mať ľudstvo dlhodobú budúcnosť, musí na všetky tieto výzvy odpovedať znížením nášho vplyvu na planetárne procesy naraz; nielen na to, čo jeme, ale aj na vodu, ktorú pijeme a vzduch, ktorý dýchame. To je oveľa väčšia výzva ako tá, s ktorou sa stretol Malthus pred 200 rokmi.

Prameň: James Dyke, Can the Earth feed 11 billion people? Four reasons to fear a Malthusian future (Uživí Zem jedenásť miliárd ľudí? Štyri príčiny obáv pred maltuziánskou budúcnosťou), The Conversation, 12. 8. 2015.

tags , , ,

3 Comments to Uživí Zem jedenásť miliárd ľudí?

Rudi
July 2, 2018

Proti roku 2015 sa situácia znateľne mení: Miera pôrodnosti aj úmrtnosti klesá v niektorých štátoch pod 2,0 pôrodov na ženu, no nárastu svetovej populácie to neuberá na hrozivosti.

Klimeš Jan
September 10, 2018

ZAVÁDĚNÍ VĚDECKÝCH POZNATKŮ VE VŠECH SMĚRECH - BUDE RYCHLEJŠÍ NEŽJI RŮST ŽIVOTNÍCH POTŘEB BUDOUCÍHO OBYVATELSTVA ……

Hayduke
March 10, 2019

Všetky tieto články sa točia je okolo človeka. Táto antropocentrická ekológia je strašne plytká. Všetky naše aktivity, náš rozvoj a rast sú neoddeliteľne spojené s našou zničujúcou, zväčšujúcou sa celkovou ekostopou. Každá nová cesta, diaľnica, priehrada, potrubie, farma … výrazne prispieva k fragmentovaniu životného priestoru iných druhov, ochudobňovaniu biodiverzity, úbytku biotopov, zníženiu biologickej kapacity. Nejde o využívanie energií, ani o náš životný štýl. Ide o to, že čím je nás viac, tým viac priestoru zaberáme, bez ohľadu na to, ako ekologicky žijeme. Ničíme všetko, vymierajú kvôli nám stovky druhov. Vôbec by sme sa nemali baviť o tom, koľko ľudí by dokázala Zem uživiť, ale o tom, čo urobiť aby nás 11 miliárd nikdy nebolo.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu