Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov | Zošity humanistov

Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov

Wednesday, 1 August 2018 | Zošity humanistov č. 117

SPIEGEL ONLINE

Obidve veľké kresťanské cirkvi v Nemecku stratili v minulom roku spolu 660 000 členov. Podľa údajov Nemeckej evanjelickej cirkvi (EKD) sa v roku 2017 znížil počet protestantov o 390 000 na 21,5 milióna členov. Počet katolíkov klesol podľa údajov Konferencie biskupov Nemecka (DBK) o 270 000 na 23,3 milióna.

Stratu členov vysvetľujú cirkvi predovšetkým demografickou premenou v Nemecku. Len minulý rok umrelo 350 000 protestantov.

Cirkvi vidia však aj pozitívne smery vývoja. Počet krstov a výstupov z cirkví ostáva relatívne stabilný. Počet vystúpení z cirkví sa u obidvoch konfesií mierne zvýšil. Evanjelickú cirkev opustilo v roku 2017 približne 200 000 členov, v predchádzajúcom roku to bolo 190 000. Katolíkov vystúpilo z cirkvi v roku 2017 okolo 167 000, v predchádzajúcom roku to bolo 162 000.

Dôvod na vystúpenie z cirkvi vidia náboženskí sociológovia aj vo všeobecnom spoločenskom vývoji. Sem patrí celkové zvyšovanie blahobytu, individualizácia, urbanizácia, pestrosť možností využitia voľného času (rekreácie), vyššie vzdelanie a vyššia mobilita.

* * *

Kedy konečne začne štát zaobchádzať s cirkvami ako s každou inou z. s. (zapísanou spoločnosťou) – veď nie sú nič iného!?

Jedným z hlavných dôvodov pre výstupy z cirkvi je iste fakt, že stále viac ľudí si uvedomuje, ako ich cirkvi, a to najmä katolícka, balamutia božou témou. Čo u týchto spolkov oprávňuje hovoriť o všeobecnej prospešnosti? Všetky sociálne úlohy – škôlky, školy, nemocnice atď., sa predsa financujú z daní alebo zo sociálnych príspevkov všetkých daňovníkov. Napriek tomu platí každý občan spolkovej republiky – či je členom nejakej cirkvi alebo nie – svojimi daňami členské príspevky na cirkvi. Pri náraste počtu výstupov z cirkvi sa zvyšuje výška príspevkov z ostatných daní.

Prameň: jpz/dpa, Kirchen verlieren 660.000 Mitglieder, SPIEGEL ONLINE, 20. 7. 2018.

tags , , , , , ,

2 Comments to Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov

Cyprian Cibrinka
August 4, 2018

Citujem: “Všetky sociálne úlohy – škôlky, školy, nemocnice atď., sa predsa financujú z daní alebo zo sociálnych príspevkov všetkých daňovníkov.”

Nech je vám vek ospravedlnením…

Koľko polievok núdznym na ulici rozdali sekulárni humanisti na Slovensku?

Rudi
August 7, 2018

Autorom myšlienky, že „všetky sociálne úlohy – škôlky, školy, nemocnice atď., sa predsa financujú z daní alebo zo sociálnych príspevkov všetkých daňovníkov“ je redakcia prvotriedneho nemeckého mienkotvorného týždenníka DER SPIEGEL, a nie nejaký len vekom ospravedlniteľný starec.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu