Nová americká epidémia – umieranie kostolov

Monday, 10 December 2018 | Zošity humanistov č. 118

Rastislav Škoda

Ako epidémia „americkej choroby“ sa po americkom vidieku a predmestiach šíria opustené a divými kríkmi obrastené kostoly obidvoch veľkých cirkví, ktoré strácajú veriacich, ale hlavne ich finančné príspevky, nevyhnutné pre chod farností, ktoré nijakú finančnú podporu od štátu nedostávajú.

Pre kostoly sa hľadá nové poslanie, ako sú vínotéky, vinárne a pivárne, kaviarne, bary a bistrá, prípadne byty, spoločné byty a penzióny s len posteľou a raňajkami, slobodárne a i.

Úvodníky veľkých masmédií svorne konštatujú, že Amerika vstúpila do postmodernej, postkresťanskej éry. Kostoly odumierajú a veľký počet pre prázdnotu zatvorených kostolov nazval novinár Jonathan Merritt v Atlanticuamerickou epidémiou“. Niekdajšie poslanie budovy sa pozná podľa veže zvonice a farebných okenných skiel.

Správcovia farností stoja čoraz častejšie pred voľbou: „Ak si budovu pre vysoké udržovacie náklady nemôžeš dovoliť, predaj ju, alebo ju naplň novými finančne schopnými užívateľmi.“

Takto umiera v USA ročne medzi 6 000 a 10 000 kostolov a to je koniec sna o kresťanskom americkom národe. Inými slovami: Každý týždeň sa zatvára okolo sto kostolov. To sa v neraz honosných budovách schádza už len hŕstka väčšinou postarších ľudí, hoci formálne, t. j. podľa zápisu v matrike a pri súpisoch obyvateľstva sa k niektorej z kresťanských cirkví a siekt hlási až 70 % obyvateľstva. Pravidelne chodí do kostola menej ako 20 % Američanov a tento trend sa stupňuje. Má za následok, že ochota dávať cirkvi a finančne podporovať náboženské inštitúcie klesla v súčasnosti na svoje historické minimum. Získané prostriedky nestačia na opravy a údržbu kostolov a cirkevných stavieb. Ako konkrétny prípad možno uviesť štát Minnesota, kde od r. 2000 vystúpilo z evanjelickej luteránskej cirkvi 200 000 veriacich a bolo zatvorených 150 kostolov. Tretina z ostávajúcich 1 050 kostolov/cirkví má po menej ako 50 členov. Metodistická cirkev tu zatvorila 65 kostolov.

Návšteva kostola už nehrá v živote Američanov tú dôležitú rolu ako voľakedy, keď kostol a lúka okolo neho boli miesto, kde spoznal svojich susedov a dozvedel sa novinky o živote v obci aj štáte. Dnes sú aj v nedeľu ráno kostol a lúka prázdne až pusté. Znie to síce ako hoax, nepravdivá správa, ale prehliadač Google vás presvedčí.

Napĺňa ma uspokojením, keď čítam, že americké mamy a staré mamy naháňali v nedeľu v roku 1776 svoje potomstvo do kostola takisto, ako to robili naše mamy v Európe až do polovice minulého storočia s nami. V roku 1776 (založenie USA) bol každý európsky Američan (s výnimkou asi 2 500 židov) kresťanom, a síce protestantom; katolíkov bolo 1,9 % (M. D. Hall); temer všetci chodili pravidelne do kostola.

Teraz sa americká spoločnosť rýchle vyvíja presne opačným smerom a pozorovatelia upozorňujú, že to bude mať pre svet otrasné dôsledky (napr. až sa konečne pristúpi k riešeniu problému preľudnenosti).

tags , , , ,

5 Comments to Nová americká epidémia – umieranie kostolov

Lemmy
December 10, 2018

Keby bolo na mne, nepoužil by som slová umieranie a odumieranie kostolov. Kostoly sú budovy, neživé predmety. Kostol sa môže zničiť, poškodiť, rozpadnúť. Protirečí si to rečiam o živých bytostiach, že ide len o zhluk rôznych atómov či molekúl. Zo živých bytostí, z ľudí, sa ide vytvárať len čosi ako kameň, hlina, blato – a z kameňa, hliny, blata sa ide robiť čosi, čo umiera. Ale umiera živé. Všetko naopak.

Klimeš Jan
January 17, 2019

Poznatky vědy a americký pragmatizmus bude i v budoucnu určujícím faktorem vývoje v tomto směru.Škoda,že se takovým tempem a směrem neubírá i americká politika.

Astro
January 29, 2019

Neo gotika,na vzostupe.

Astro
February 1, 2019

Lemmy,ako zatrpknuto. Je mi z toho clivo.

Astro
February 1, 2019

Teoreticky je to “púha” nevedomosť o procese kreácie prvého človeka;deus ex machina,to vieme čo je…

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu