Vedecký disent (odpor proti darvinizmu)

Friday, 22 February 2019 | Zošity humanistov č. 119

Rastislav Škoda

Centrum amerického kreacionizmu, Discovery Institute v Seatle v štáte Washington, zintenzívnilo vo februári 2019 pri príležitosti Darwinových narodenín (* 12. 2. 1809) podpisovú akciu „A Scientific Dissent from Darwinism“ (Vedecký disent, odpor, odklon, od darvinizmu, ktorý začiatkom februára 2019 podpísalo s udaním stupňa doktorátu a pôsobiska vyše 1 000 vedcov, resp. absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD – ale to ešte nie sú vedci) z celého sveta.

Text manifestu je krátky, iba 2 vety na 3 riadkoch:

„Sme skeptickí ohľadom schopnosti náhodných mutácií a prírodnej selekcie vyvolať zložitosť života. Treba povzbudzovať starostlivé hľadanie a previerku dôkazov pre Darwinovu teóriu.“

Okolo roku 1940 akceptoval vedecký svet tak Darwinovu teóriu evolúcie prírodným výberom, ako aj modernú evolučnú syntézu na jej vysvetlenie. Od tých čias prichádzala kritika a popieranie Darwina hlavne z náboženských kruhov, ktoré ponúkajú na zmiernenie napätia napríklad teistickú evolúciu.

Nezmieriteľne odmietajú Darwinovo vysvetlenie evolúcie kreacionisti, ktorí uvádzajú do hry boha alebo inú nadprirodzenú moc a domáhajú sa uznania, že ich remeslo je prinajmenšom aspoň tak vedecké ako evolučná teória a malo by sa učiť na školách všetkých typov a stupňov. Svetová vedecká komunita však tieto námietky neuznáva a svojim protivníkom vytýka nesprávne chápanie vedeckej metódy, zvažovania dôkazov a obchádzania základných fyzikálnych zákonov.

Debata o evolúcii sa často zvrhne v hádku o náboženstve. Oxfordský biológ Richard Dawkins sa raz nechal strhnúť k famóznej formulácii, že kto neuznáva Darwinovu výpoveď o evolúcii, jednoducho to nevie, alebo je hlupák, blázon alebo nemorálny/nemravník. Ako vidieť, takí sa nájdu aj medzi vedcami.

Zoznam signatárov: A Scientific Dissent from Darwinism.

tags , , , ,

2 Comments to Vedecký disent (odpor proti darvinizmu)

Klimeš Jan
March 1, 2019

Dle mého názou je vždy třeba odlišovat pojmy: vím-nevím.To je však odvislě od úrovně znalostí daněho jednotlivce.Stanoviska jsou tedy vždy subjektivní.Ztoho vyplývá i rozdílnost uvedená v článku.

Lemmy
April 20, 2019

Aktívny obhajca kreacionizmu takto klame: „Medzi skeptikmi voči darvinizmu sú aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III.“ Čo je čisté klamstvo!!!

Odkaz: Ako kreacionista nenápadne klame.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu