Vedecký disent (odpor proti darvinizmu)

Friday, 22 February 2019 | Zošity humanistov č. 119

Rastislav Škoda

Centrum amerického kreacionizmu, Discovery Institute v Seatle v štáte Washington, zintenzívnilo vo februári 2019 pri príležitosti Darwinových narodenín (* 12. 2. 1809) podpisovú akciu „A Scientific Dissent from Darwinism“ (Vedecký disent, odpor, odklon, od darvinizmu, ktorý začiatkom februára 2019 podpísalo s udaním stupňa doktorátu a pôsobiska vyše 1 000 vedcov, resp. absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD – ale to ešte nie sú vedci) z celého sveta.

Text manifestu je krátky, iba 2 vety na 3 riadkoch:

„Sme skeptickí ohľadom schopnosti náhodných mutácií a prírodnej selekcie vyvolať zložitosť života. Treba povzbudzovať starostlivé hľadanie a previerku dôkazov pre Darwinovu teóriu.“

Okolo roku 1940 akceptoval vedecký svet tak Darwinovu teóriu evolúcie prírodným výberom, ako aj modernú evolučnú syntézu na jej vysvetlenie. Od tých čias prichádzala kritika a popieranie Darwina hlavne z náboženských kruhov, ktoré ponúkajú na zmiernenie napätia napríklad teistickú evolúciu.

Nezmieriteľne odmietajú Darwinovo vysvetlenie evolúcie kreacionisti, ktorí uvádzajú do hry boha alebo inú nadprirodzenú moc a domáhajú sa uznania, že ich remeslo je prinajmenšom aspoň tak vedecké ako evolučná teória a malo by sa učiť na školách všetkých typov a stupňov. Svetová vedecká komunita však tieto námietky neuznáva a svojim protivníkom vytýka nesprávne chápanie vedeckej metódy, zvažovania dôkazov a obchádzania základných fyzikálnych zákonov.

Debata o evolúcii sa často zvrhne v hádku o náboženstve. Oxfordský biológ Richard Dawkins sa raz nechal strhnúť k famóznej formulácii, že kto neuznáva Darwinovu výpoveď o evolúcii, jednoducho to nevie, alebo je hlupák, blázon alebo nemorálny/nemravník. Ako vidieť, takí sa nájdu aj medzi vedcami.

Zoznam signatárov: A Scientific Dissent from Darwinism.

tags , , , ,

5 Comments to Vedecký disent (odpor proti darvinizmu)

Klimeš Jan
March 1, 2019

Dle mého názou je vždy třeba odlišovat pojmy: vím-nevím.To je však odvislě od úrovně znalostí daněho jednotlivce.Stanoviska jsou tedy vždy subjektivní.Ztoho vyplývá i rozdílnost uvedená v článku.

Lemmy
April 20, 2019

Aktívny obhajca kreacionizmu takto klame: „Medzi skeptikmi voči darvinizmu sú aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III.“ Čo je čisté klamstvo!!!

Odkaz: Ako kreacionista nenápadne klame.

Pekos
December 2, 2019

Podľa dostupných informácií od vedeckej obce vieme, že pre tzv.evolúciu nejestvuje ani jeden jediný vedecký dôkaz. Naopak, evolúcia je len stredovekým mýtom, ktorého tvrdenia sú na úrovni mýtu o plochej zemi. Sám Darwin vyslovil a uviedol vo svojej knihe O pôvode druhov rozhodujúce pravidlo-poučku, ktorá jednoznačne spochybňuje jeho učenie o vývoji a stavia ho do polohy absurdného učenia. Som presvedčený o tom, že každý, koho zaujímajú závery skutočných vedcov v oblasti nevedeckosti evolúcie, je o tom jednoznačne presvedčený.
A napokon, ateisti sú veľmi silne veriaci ľudia - veď veriť v stvorenie hmoty a života z ničoho vyžaduje veľmi-veľmi-veľmi silnú vieru a odhodlanie hľadať, aj proti logike a platným prírodným zákonom, tzv.dôkazy o samostvorení hmoty a samovývoji života a inteligencie.

Lemny
December 9, 2019

Darwinovi sa to rozpadlo hned na zaciatku s bunkou…ale teorie su to pekne :)

Ateisti uveria comukolvek len nie Bohu, toho nemaju v laske :(

TvojOponent
December 15, 2019

Antidarwinizmus v takomto ponímaní je ako náboženstvo, ktoré nahradilo Diabla Darwinom.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu