Štúdium humanít v holandskom Utrechte

Tuesday, 19 March 2019 | Zošity humanistov č. 119

Univerzita pre humanistické štúdie je najmladšia holandská univerzita so sídlom v Utrechte. V súčasnosti má približne 400 študentov, Je to jediná univerzita na svete, poskytujúca program vyššieho stupňa v humanistických vedách, ktoré sa chápu ako ateizmus. Založená bola v roku 1989. Toho času je prezidentkou prof. dr. Gerty Lensvelt-Muldersová.

V srdci stredovekého centra mesta Utrecht je umiestnená malá „konfesionálna“ (v skutočnosti bezkonfesionálna) univerzita, inšpirovaná vyslovene humanistickými holandskými tradíciami.

Výskum a vzdelávanie sa zameriavajú na súčasné spoločenské problémy v oblasti zmyslu života a svetonázoru s cieľom budovať šťastnú ľudskú spoločnosť.

Graduálna vysoká škola humanitných vied poskytuje v rámci Utrechtskej univerzity vynikajúci Master-program a kurzy pre dosiahnutie hodnosti PhD talentovanými holandskými a medzinárodnými študentmi. Podľa šanghajského hodnotenia je Utrechtská univerzita jednou z vedúcich v Európe.

Graduálna škola humanít poskytuje možnosť jedno- a dvojročného masterského štúdia s osobitným prihliadnutím k akademickému písaniu v angličtine. Zlepšenie sa má dosiahnuť najmä v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, interpunkcie, písania úvodu a záveru atď.

Porovnaj svoje schopnosti a nadanie s možnosťami, ktoré ti núka Utrecht.

Utrechtská univerzita humanistických vied je jedinečná tým, že je jediná na svete, ktorá stavia svoju činnosť na tradícii humanizmu ako svetonázoru v zmysle zdôrazňovaného ateizmu. Kedy sa dozvieme, že v Utrechte sa zapísala prvá študentka/študent so záujmom o etiku ateizmu?

tags , , , , , , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu