Druhý list panej prezidentke

Friday, 21 June 2019 | Zošity humanistov č. 120

TEMER 13 náboženských spoločenstiev dostalo slovo, alebo čo len nemou prítomnosťou si nechalo potvrdiť patričnú správnu príslušnosť pri slávnostnej inaugurácii – uvedenie do najvyššej funkcie v štáte – našej novej prezidentky, prvej ženy na tomto poste.

Bolo to ako vždy vyslovene politické dianie, pri ktorom sa odhaľujú základné kamene spoločenstva. Má zmysel zdôrazňovať v modernej dobe ich kresťanskosť, či dokonca katolíckosť? Vo volebnej kabíne sa volič rozhoduje pre iné ako navrávané duchovné hodnoty.

Prajem Vám, Vaša Excelencia, pani prezidentka, úspešnú kandidatúru aj pre budúce Vaše druhé volebné obdobie rokov 2024 až 2029, aby ste mohli pri zlepšenej spoločenskej situácii – ekuména všetkých, teda nielen náboženských svetonázorov, pozvať na inauguráciu aj nás, zástupcov sekulárnych humanistov, ateistov.

tags , , ,

4 Comments to Druhý list panej prezidentke

Cyprian Cibrinka
June 23, 2019

Natíska sa zaujímavá otázka: Zúčastnili by sa eštebáci ekumenickej bohoslužby Te deum? Keď ich náboženstvom je sekularizmus? Odpovede sú možné tri. Tá najpravdepodobnejšia je pštrosia póza. Odpoveď ano je popretím ich sekularizmu. Odpoveď nie je popretím dožadovania sa zrovnoprávnenia s nábožensky veriacimi. Veď si prestavte tú srandu, ako tí, čo celý život bojujú proti náboženstvám, sú prítomní na bohoslužbe s pocitom víťazstva, že sú v jednom vreci spolu so všetkými tými, od ktorých sa ideologicky vyhraňujú.


Citujem: “Má zmysel zdôrazňovať v modernej dobe ich kresťanskosť, či dokonca katolíckosť? Vo volebnej kabíne sa volič rozhoduje pre iné ako navrávané duchovné hodnoty.”
Ano, má zmysel. Je to poznať miesto v dejinách. Odkiaľ prichádzame a kam kráčame. I keď ateistom skôr stačí nemať prázdne miesta v tráviacej sústave a mať pravidelnú stolicu…
Rôzni ľudia sa rozhodujú na základe rôznych kritérií. Niekto hľadá zmyslupnosť bytia a ukotvenie v dejinách, iní hľadajú len plné válovy v zmysle toho pôžitkáskeho “žijeme len raz”.

V súvislosti s inauguráciou prezidentky sa natískajú aj iné otázky. Zúčastnili sa členovia spolku priateľov ŠTB, teda Spoločnosti Prometheus, sekulárnych obradov na Devíne, kde si Čaputová uctila obete útekov za hranice? Asi nie. Veď to by boli takí ako napríklad Stanislav Kizek, nositeľ akéhosi mimoriadneho ocenenia Prometheusa, tŕnom v oku pozostalých obetí. On, Kizek, ako eštebák… Parada nám zaiste prezradí, akú pozíciu v ŠTB mal…

Cyprian Cibrinka
June 23, 2019

Citujem: TEMER 13 náboženských spoločenstiev…
Hm… a teda presne ich bolo koľko? 12,36?12,5? alebo len “rovných 12? Pri používaní slova temer, takmer, zaokrúhľujeme na desiatky. Vtedy, ak sa predpokladá celé číslo. Takže správne by bolo napr. “temer 20″. Lenže to by aj zaujatý a nenávisťou opantaný Parada namietal proti zveličovaniu. V tomto prípade sa má slovo temer vynechať. Buď sa uvedie presný počet alebo neurčité množstvo. Slovo temer nie je odôvodnene použité.

Lemmy
June 23, 2019

Zúčastnil sa člen Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku, agent s krycím menom TvojOponent, sekulárnych obradov na Devíne, kde si Čaputová uctila obete útekov za hranice? Áno alebo nie?

Cyprian Cibrinka
June 23, 2019

TvojOponentovi nevadí Te deum… Takže slabý pokus, Lemmy…

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

Nové komentáre

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu