Nové Desatorá

Sunday, 8 September 2019 | Zošity humanistov č. 121

Rastislav Škoda

K Desatoro prikázaniam z Mojžišových tabúľ (v Starom zákone) existuje rad alternatívnych prikázaní. Rôzni autori navrhli rôzne alternatívy, a ľudia nesúhlasia úplne asi ani s jednou verziou. Richard Dawkins spopularizoval jednu alternatívu vo svojej knihe Delúzia Boha (The God Delusion, Bantam Press 2006, strany 298 a 299).

Sú uvedené alternatívy pre moderný život lepšie ako prikázania bronzového veku spomenuté v biblii?

Odpoveď by mala byť zrejmá. Sú omnoho lepšie.

Ak porušíte jedno z týchto prikázaní, o ktorom cítite, že by ste ho mali dodržiavať:

 1. Netrápte sa kvôli tomu a nenahovárajte si, že ste zlý.
 2. Namiesto toho nájdite spôsob, ako si pomôcť odolať pokušeniu v budúcnosti.

Richard Dawkins

Dawkinsova alternatíva k desiatim prikázaniam v Delúzii Boha je:

 1. Nerob druhým, čo nechceš, aby oni robili tebe. (pozri Zlaté pravidlo)
 2. Vo všetkom sa usiluj nezapríčiniť zlo.
 3. Správaj sa ku každému blížnemu, k živým veciam a k svetu vo všeobecnosti láskyplne, čestne, dôveryhodne a s rešpektom.
 4. Neprehliadni zlo a neustúp pred vykonávaním spravodlivosti, ale buď stále pripravený odpustiť dobrovoľne priznanú a úprimne oľutovanú chybu.
 5. Ži svoj život radostne a s úžasom.
 6. Snaž sa vždy učiť sa niečo nové.
 7. Všetko preveruj; konfrontuj svoje myšlienky vždy s faktmi a buď ochotný zavrhnúť aj obľúbené názory, ak sa nezhodujú s faktmi.
 8. Nikdy sa nepúšťaj do cenzurovania a vyhýbaj sa slepému súhlasu; vždy rešpektuj právo druhých nesúhlasiť s tvojím názorom.
 9. Vytvor si nezávislý názor na základe vlastných úvah a skúseností; nedopusť, aby ťa druhí slepo viedli.
 10. Pochybuj o všetkom.

Desatoro prikázaní Christophera Hitchensa

Christopher Hitchens (1949 – 2011) bol angloamerický spisovateľ, fejtonista, esejista, rečník, a náboženský, literárny a sociálny kritik, ako aj plodný novinár.

 1. Neodsudzuj nikdy druhých ľudí podľa ich národnosti alebo farby pokožky.
 2. Nikdy ani nepomysli na to, aby si ľudí použil ako súkromné vlastníctvo.
 3. Opovrhuj tými, čo používajú násilie alebo hrozby ním na vynútenie sexuálnych stykov.
 4. Zakry si tvár a plač, ak si sa opovážil ublížiť dieťaťu.
 5. Neodsudzuj druhých pre ich vrodenú povahu. (Prečo by bol boh stvoril toľkých homosexuálov? Hádam len preto, aby ich trápil a nakoniec ničil?)
 6. Uvedom si, že aj ty si živočích závislý od okolitej prírody. Snaž sa podľa toho myslieť a konať.
 7. Nemysli si, že môžeš uniknúť súdu, ak okrádaš ľudí skôr tým, že im klameš ako pod hrozbou noža.
 8. Vypni tento sprepadený mobil.
 9. Udaj všetkých džihadistov a križiakov zato, čo sú: psychopatickí zločinci s ošklivými sklamaniami a hroznými pohlavnými násiliami.
 10. Zavrhni každú vieru, ak niektoré jej prikázanie protirečí niektorému z uvedených prikázaní.

A. C. Grayling

Dobrá kniha (The Good Book: A Humanist Bible, Walker Publishing Company, New York 2011, kapitola 8:11), zostavená A. C. Graylingom, uvádza týchto 10 prikázaní:

 1. Miluj správne
 2. Hľadaj vo všetkom niečo dobré
 3. Neubližuj druhým
 4. Mysli sám za seba
 5. Prevezmi na seba zodpovednosť
 6. Rešpektuj prírodu
 7. Snaž sa zo všetkých síl
 8. Informuj sa
 9. Buď milý
 10. Buď odvážny

Socialistické nedeľné školy

Socialist Sunday Schools šírili socialistickú sadu desiatich prikázaní:

 1. Miluj svojich spolužiakov, ktorí budú v živote tvojimi spolupracovníkmi.
 2. Rád sa uč, lebo učenie je potrava pre myseľ; buď vďačný svojim učiteľom, ako si vďačný svojim rodičom.
 3. Urob, aby bol každý deň svätým dobrými a užitočnými cieľmi a láskyplnými činmi.
 4. Váž si dobrých ľudí, buď ku všetkým zdvorilý, neskloň sa pred nikým.
 5. Nemaj nikoho v nenávisti a nikoho neohováraj.
 6. Nebuď zbabelý. Priateľ sa so slabými a miluj spravodlivosť.
 7. Pamätaj si, že všetky dobré veci sveta produkuje práca. Ktokoľvek sa z nich teší bez práce, kradne pracujúcim chlieb. (Toto sa nevzťahuje na tých, ktorí pracovať nemôžu.)
 8. Pozoruj veci a mysli tak, aby si objavil pravdu. Never tomu, čo sa protiví rozumu a nikdy neklam seba ani druhých.
 9. Nemysli si, že ten, kto miluje svoju vlastnú krajinu, musí nenávidieť iné národy a pohŕdať nimi, alebo si želať vojnu, čo je pozostatkom barbarstva.
 10. Očakávaj deň, keď muži a ženy budú slobodnými občanmi jednej vlasti a budú spolu žiť ako bratia a sestry v mieri a spravodlivosti.

Solón

Desatoro prikázaní aténskeho reformátora a zákonodarcu Solóna (približne 638 – 560 pred n. l.) (Diogenes Laertios, Životy slávnych filozofov, 1:60):

 1. Dôveruj dobrému charakteru viac ako sľubnému.
 2. Nehovor falošne.
 3. Konaj dobro.
 4. Nerob si rýchlych priateľov a neopúšťaj ich, ak ich už máš.
 5. Nauč sa poslúchať prv než budeš prikazovať.
 6. Keď radíš, neodporúčaj, čo je najľahšie urobiť, ale to, čo je najužitočnejšie.
 7. Urob rozum svojím najvyšším veliteľom.
 8. Nespolčuj sa s ľuďmi, ktorí sa dopúšťajú zlých činov.
 9. Maj v úcte bohov.
 10. Ber ohľad na svojich rodičov.

Deviate prikázanie sa týka fiktívnych bytostí, ale ostatné sú dobré.

Kochharovo humanistické výchovné stredisko

Kochhar Humanist Education Center má ako Desatoro nasledujúce záväzky:

 1. Altruizmus
 2. Ohľaduplnosť k okolitému svetu
 3. Kritické myslenie
 4. Empatia
 5. Etické zmýšľanie
 6. Globálne povedomie
 7. Skromnosť
 8. Mier a sociálna spravodlivosť
 9. Zodpovednosť
 10. Úslužnosť a zúčastnenosť

Prameň: Ten Commandment Alternatives, Wikia.org.

tags , , , , , , , ,

4 Comments to Nové Desatorá

Lemmy
September 8, 2019

Dobrá a poučná je myšlienka od Richarda Dawkinsa:

Všetko preveruj; konfrontuj svoje myšlienky vždy s faktmi a buď ochotný zavrhnúť aj obľúbené názory, ak sa nezhodujú s faktmi.

Podobne sa vyjadril nositeľ Nobelovej ceny Bertrand Russell:

Domnievam sa, že by sme mali vždy brať do úvahy svoje názory s istou mierou pochybnosti. Neželal by som si, aby ľudia dogmaticky verili akejkoľvek filozofii, dokonca ani mojej. Nikdy by som nepoložil život za svoje presvedčenie, lebo by som sa mohol mýliť. Nech sa to už týka čohokoľvek, vždy je zdravé z času na čas napísať otáznik k tvrdeniam, ktoré sme už dlho považovali za samozrejmé.

Lemmy
September 8, 2019

Milí čitatelia, ktoré prikázanie je pre vás najpodnetnejšie, najhodnotnejšie, najzaujímavejšie, najpoučnejšie…?

Lemmy
September 9, 2019

Zaujímavé je biblické Desatoro, v ktorom sa píše:

Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

To akože „nebudeš žiadostivo túžiť“ po „jeho volovi, ani po jeho oslovi“ je zákaz zoofílie? Zrejme u starovekých Izraelitov bola zoofília príliš rozšírená, keď ju tzv. ich boh musel zahrnúť až do Desatora.

Zoofília – sexuálna úchylka spočívajúca v ukájaní pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratami.

[...] Rastislav Škoda. Prvý raz to bolo uverejnené v Zošitoch humanistov č. 121 v nedeľu 8. septembra [...]

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu