Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Tuesday, September 13th, 2016 | Zošity humanistov č. 109 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Desiatky bielych sa slávia za pomoc biednym v Afrike a inom pred storočiami podmanenom treťom svete, no iba kde-tu sa nájde jeden s tmavšou či čiernou pokožkou. Vyvrcholilo to nedávno vyhlásením Matky Terezy za Svätú Terezu z Kalkuty. Správy investigatívnych žurnalistov a najnovšie nestranná štúdia Ottawskej univerzity však vážne poškodili mýtus o jej altruizme, veľkodušnosti a svätosti; je o tom veľa článkov na internete i v tlači, preto iba v krátkosti.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Predstav si, nebo neexistuje – 10. kapitola

Wednesday, July 6th, 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | 3 Komentárov

Posvätná krava: Tmavá strana Matky Terezy

Interview s Christopherom Hitchensom

Matt Cherry, výkonný riaditeľ Rady pre sekulárny humanizmus, interviewuje Christophera Hitchensa o jeho novej knihe Misionárska poloha: Teória a prax Matky Terezy (Verso, 1995) a o jeho televíznom vysielaní, kde prísne kritizoval Matku Terezu. V interview sa rekapitulujú všetky ničivé námietky proti jej činnosti. Jeden z najznámejších novinárov tu okrem toho podáva výrečný obraz o veľkej neochote masmédií v USA kritizovať náboženstvo a jeho predstaviteľov.

Christopher Hitchens je reportér so zvláštnym poslaním pre Vanity Fair (Trh márnosti), píše stĺpec Správa o menšinách pre Nation a je častým hosťom televíznych diskusií o aktuálnych otázkach a komentátorom. Napísal početné knihy o medzinárodných aférach, napr. Blood, Class and Nostalgia: Anglo-American Ironies (Krv, trieda a nostalgia: anglo-americké irónie).

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí?

Wednesday, February 16th, 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 40 Komentárov

Rastislav Škoda

V januári 2005 dostala Elaine Howard Ecklundová, mimoriadna profesorka sociológie na Riceovej univerzite v Houstone, TX, päťročný grant vo výške vyše 280 000 USD na výskum nábožnosti a spirituality medzi vedcami (vysokoškolsky vzdelanými fyzikmi, chemikmi, biológmi, lekármi, sociológmi, psychológmi, antropológmi a ekonómami) na elitných amerických univerzitách. Prekvapuje, že vynechala matematikov. Vzišlo z toho niekoľko overených článkov a kniha Science vs. Religion: What Scientists Really Think (2010) – Veda vs. náboženstvo: čo si vedci v skutočnosti myslia.

Ecklundová sa podujala vyvrátiť zistenia Larsona & Withama z roku 1998, že o. i. len 7 % vedcov verí na osobného boha, no aj nálezy iných prieskumov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vecný register – Zošity humanistov č. 1 – 85

Thursday, November 11th, 2010 | Zošity humanistov č. 85 | Nekomentované

 

› Čítaj ďalej

tags

Viera vo vieru

Sunday, March 2nd, 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Christopher Hitchens

Už dávno hľadám odpoveď na túto otázku: Viem, že neverím ani v žiadneho boha ani žiadnemu náboženstvu a viem na to uviesť dôvody, ktoré druhá strana môže pri dobrej vôli pochopiť. Dá sa povedať to isté o ľuďoch, ktorí tvrdia, že veria? Položme si otázku, či naozaj mienia to, čo zrejme hovoria.

› Čítaj ďalej

tags

Ešte k nepredstaviteľným listom matky Terezy

Monday, November 5th, 2007 | Zošity humanistov č. 66 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V posledných mesiacoch vzbudili svetovú pozornosť katolíkov aj prizerajúcich sa iných kresťanov a veriacich i neveriacich listy matky Terezy jej predstaveným a spovedníkom počas posledných 66 rokov jej života, vydané ako kniha Mother Tereza: Come Be My Light (Matka Tereza: Príď, buď mojím svetlom), z ktorých vyplýva, že Tereza vlastne celý život prežívala hlbokú krízu viery, siahajúcu až do opakovaných pochybností o existencii Boha. Uverejňujeme jednu z esejí chýrneho amerického religiózneho novinára k tejto téme, rozoberajúcu niektoré komentáre teológov aj laikov a pridávame niekoľko poznámok.

› Čítaj ďalej

tags ,

Kríza viery matky Terezy

Sunday, November 4th, 2007 | Zošity humanistov č. 66 | Nekomentované

David van Biema

Pri preberaní Nobelovej ceny mieru 11. decembra 1979 v Oslo predviedla matka Tereza divadlo, na ktoré bol svet už dvadsať rokov zvyknutý a ktoré hrala potom ešte temer dvadsať rokov: pri teplote pod nulou vystúpila z lietadla vo svojom typickom modro lemovanom sárí a v sandáloch (zvykla si ich obúvať pred vystúpením z lietadla).

› Čítaj ďalej

tags ,

Menej ako zázrak

Wednesday, May 12th, 2004 | Zošity humanistov č. 43 | Nekomentované

Christopher Hitchens

V októbri 2003 ma masmédiá denne bombardovali dotazmi, čo si myslím o „kanonizácii” „matky” Terezy. Pokiaľ viem, bol som jediný svedok, ktorého Vatikán pozval svedčiť proti nej. (Aktuálny pápež vo svojej horúčkovitej kampani vyrobiť toľko svätých, ako len možno, zrušil tradičný úrad „diablovho advokáta” a tak som plnil svoju úlohu reprezentujúc Diabla číslo jedna, samozrejme, zdarma. To mi robilo dobre - veď hádam neverím na Satana!).

› Čítaj ďalej

tags , ,

O obsahu ZH č. 13

Friday, January 14th, 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Časopis nemeckých humanistov Diesseits, čo sa dá preložiť ako „na tomto svete“ na rozdiel od „oného sveta“, venoval č.4/1999 téme vzťahu humanistov k náboženstvám a uverejnil o tom osem článkov svojich prispievateľov. Považujeme ich aj pre naše pomery za tak aktuálne, že ich s povolením redakcie Diesseits preberáme do 13. čísla Zošitov humanistov, ktorým začíname prvý ročník nového tisícročia.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Russell vravel, že náboženstvo neprispelo k vývoju civilizácie

Thursday, November 5th, 1998 | Zošity humanistov č. 02 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Aktuálne je Russellovo konštatovanie, že „mohli by sme zaistiť, aby sa počet obyvateľstva ustálil, keby nám v tom nebránil vplyv cirkví, ktoré ešte stále dávajú prednosť vojne, nákazám a hladu pred zábranou počatia“. Plánovanie rodiny sa stalo bežnou praxou vo vyspelých priemyselných štátoch, ale len proti veľkému odporu cirkví a pod ich vplyvom stojacich politických strán. Aj tak však najmodernejší (v pravom slova zmysle najlepší) prostriedok na prerušenie tehotenstva je k dispozícii pre všetky ženy len vo Francúzsku, kde bol objavený, v Anglicku a vo Švédsku, pričom mocní tohto sveta robia všetko možné, aby aj tam boli jeho dni spočítané, čo sa dá považovať za kultúrny škandál (esej o RU 486 uverejníme v niektorom z budúcich čísiel ZH).

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu