Knihy

Boj o myslenie detí – VII.

Tuesday, 2 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

7. kapitola: Čo je zlé na morálnom relativizme?

Zmeny v prospech dobra

V predošlej kapitole sme prebrali konzervatívcami ustavične opakované tvrdenie, že kríza západnej kultúry je výsledkom relativizmu, a tento súvisí so vzostupom liberálnych postojov. V podstate je na vine osvietenstvo a 1960-te roky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VI.

Thursday, 3 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

6. kapitola: Morálna kríza a morálny relativizmus

Morálna kríza

Na Západe máme ťažkosti. Veľké ťažkosti. Aspoň to stále zdôrazňujeme. Sociálni a politickí komentátori vyslovujú najvážnejšie obavy z hrozieb štruktúre našej spoločnosti.

Populárna analógia je choroba. Ibaže nemoc, ktorá vraj postihla spoločnosť, nie je telesná ale morálna. Často sa hovorí, že trpíme na „morálnu nevoľnosť“. Pri výskumoch verejnej mienky sa Američania sústavne sťažujú, že „mravný úpadok“ či „mravný rozklad“ je jeden z hlavných problémov súčasnosti a stav sa rok čo rok zhoršuje. Každoročne sa vydáva množstvo výstražných a lamentujúcich kníh a článkov na tému „Kam to blúdime?“ a „Čo treba robiť?“

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – V.

Wednesday, 2 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

5. kapitola: Rozličné druhy autority

Táto kapitola dáva liberalizmu ďalší argument: dať zodpovednosť za vyslovovanie morálnych súdov nejakej vonkajšej autorite je nielen nerozumné, ale nemožné. Zodpovednosť za morálne súdy má vlastnosť bumerangu – vždy sa vám vráti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – IV.

Thursday, 6 March 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Stephen Law

4. kapitola: Prečo byť Liberálny (s veľkým L)?

Videli sme, že liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, ako sme ho opísali v predošlej kapitole, prináša značný výchovný prospech. Rozoberme tento prístup podrobnejšie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – III.

Thursday, 3 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

3. kapitola: Liberálne a autoritatívne výchovné metódy

Pozrime sa zblízka na rozdiel medzi liberálnym a autoritatívnym prístupom k metodike výučby, čo je správne a čo nesprávne.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – II.

Wednesday, 2 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | 1 Komentár

Stephen Law

2. kapitola: Liberálny s veľkým L

Sloboda konania

Začnime vyjasnením pojmov „liberálny“ a „autoritatívny“. Čo ich odlišuje?

Môžu deti a mladí ľudia mať slobodu robiť, čo chcú? Samozrejme, že nie. Okrem pár komunít hipisákov si nikto nemyslí, že deti, a v tomto prípade aj dospelí, by mali mať úplnú slobodu konania. Každý uznáva, že musia existovať najmenej určité pravidlá. Liberálov a autoritárov odlišuje napr. to, do akej miery majú byť tieto pravidlá reštriktívne a ako prísne sa má vyžadovať ich dodržiavanie. Mnohí ľudia sú toho názoru, že najmä v posledných päťdesiatich rokoch sme sa na škále správania posunuli príliš ďaleko k jej liberálnemu koncu. Stali sme sa príliš zhovievavými. Prišiel čas vyvážiť situáciu – vrátiť sa smerom k autoritatívnemu koncu škály. Možno je v tom kus pravdy.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – I.

Tuesday, 1 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

Úvod, obsah a 1. kapitola

Venované Anuške

„Myšlienky sú mocnejšie ako pušky. Nedovolíme svojim nepriateľom mať zbrane – prečo by sme im mali dovoliť mať myšlienky?“

Jozef Stalin

„Stále musíme byť pripravení uveriť, že čo sa nám zdá byť biele, je v skutočnosti čierne, ak tak rozhodne cirkevná vrchnosť.“

sv. Ignác z Loyoly

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boh?

Thursday, 1 July 2004 | Boh?, Albert Jacquard, Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Albert Jacquard

Preložil Rastislav Škoda

Vydavateľstvo Stock/Bayard, Paris 2003, 146 strán.

(Poznámka prekladateľa: V októbri 1999 vyšlo 10. číslo Zošitov humanistov s prekladom knihy: Rozhovory o vede a viere medzi Albertom Jacquardom a Jacquesom Lacarri?rom. Jacquard naďalej publikuje knihy, v ktorých hľadá, čo môže dať katolicizmus modernému človeku 21. storočia: Od úzkosti k nádeji, Budúcnosť nie je nikde napísaná (v spolupráci s Axelom Kahnom), Veda pre nevedcov a najnovšie jednoslovný titul: Boh?  Len ho skúste vysloviť! Jacquard postupne komentuje slovo za slovom text Apoštolského vyznania viery z hľadiska dnešnej hodnoty a dnešnej vedy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Tak vravel Zarathustra

Friday, 3 March 2000 | Tak vravel Zarathustra, Zošity humanistov č. 15 | 2 Komentárov

Friedrich Nietzsche

Tak vravel Zarathustra

Kniha pre všetkých a pre nikoho

Preložil Rastislav Škoda

*

Prvý diel

*

ZARATHUSTROV PREDHOVOR

O NADČLOVEKU A POSLEDNOM ČLOVEKU

1

› Čítaj ďalej

tags , ,

Veda a viery – Rozhovory

Friday, 1 October 1999 | Veda a viery, Jacquard a Lacarriere | 6 Komentárov

 

Albert JacquardJacques Lacarri?re

I.

Jacques Lacarri?re: Dám vám otázku, ktorá ma už dávno trápi, ale najprv by som chcel pripomenúť skutočnosť, že na jednej strane nám úžasný pokrok vedy za posledné polstoročie umožňuje vidieť svet podstatne inakšie, než sa ľuďom javil pred päťdesiatimi rokmi, ale na druhej strane mám dojem, že napriek všetkým možnostiam šírenia informácií, napriek tlači, rádiu, televízii a dokonca i satelitom, len nepatrná časť týchto nových objavov sa dostane až k širokému publiku a zaujme a poučí ho. Zdá sa, že v podstate sa nič nezmenilo na spôsobe, akým sa väčšina smrteľníkov díva na svet. V jednom z najserióznejších amerických časopisov, vydáva ho princetonská univerzita, som čítal, že 47 % Američanov ešte verí, že boh stvoril svet asi pred desaťtisíc rokmi. Nie je to aj pre vás na zúfanie?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu