Životopisy

Targoš Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Targoš dostal v lete 1942 štipendium na štúdium veterinárstva ako príslušník Vojenského vysokoškolského internátu v Bratislave. V jeho rámci sa zapísal spolu s 13 kolegami na štúdium veterinárstva na Vojenskej veterinárskej akadémii (Heeresveterinärakademie, HVA) v Hannoveri. Imatrikulácia bola 5. 12. 1942 a absolvoval na tejto škole dva semestre.

› Čítaj ďalej

tags ,

Šutta Juraj – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Juraj Šutta sa narodil 20. septembra 1923 v Mýtnej (okres Lučenec) ako syn robotníka. Strednú školu začal navštevovať v Lučenci. Maturoval 4. 6. 1943 na Štátnom slovenskom gymnáziu vo Zvolene. Od 1. 10. 1943 študoval na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni (s imatrikulačným číslom 5801). Veterinársky diplom získal na Vysokej škole veterinárnej v Brne 29. 1. 1949. Tu tiež promoval 18. 6. 1949 na základe dizertácie „Účinok Antimosanu na Trypanosoma equiperdum in vivo u psov“. Na VŠV v Brne pôsobil od 2. 1. 1949 ako výpomocný a od 1. 2. do 31. 8. 1949 ako odborný asistent na Chirurgickej klinike.

› Čítaj ďalej

tags ,

Šulík Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Šulík sa narodil 24. februára 1918 v Strážach, okres Poprad. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Štrpka Ladislav – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Ladislav Štrpka sa narodil 28. mája 1916 v Horných Salibách, okres Galanta. Bol Slovák a rímskokatolík. Maturoval na reálnom gymnáziu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Štilík Štefan – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Štefan Štilík s narodil 28. septembra 1919 v Liptovskej Revúcej, okres Ružomberok. Jeho matka Zuzana Štilíková bola vdova. Bol Slovák a katolík. Maturoval Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom v roku 1943.

› Čítaj ďalej

tags ,

Šmálik Juraj – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Juraj Šmálik sa narodil 29. júna 1914 vo Zvolene. Bol slovenskej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na reálnom gymnáziu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Škerle Igor – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Igor Škerle sa narodil 1. septembra 1923 v Zemianskych Kostoľanoch, okres Prievidza. Bol katolíckeho náboženstva a slovenskej národnosti. Jeho otec bol úradník, revident ČSD.

› Čítaj ďalej

tags ,

Šimkovič Samuel – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Samuel Šimkovič sa narodil 27. septembra 1921 vo Zvolene ako syn železničiara Samuela Šimkoviča. Bol slovenskej národnosti a evanjelického a. v. náboženstva. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1942.

› Čítaj ďalej

tags ,

Ševec Karol – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Karol Ševec sa narodil 15. januára 1916 v Krásne nad Kysucou, okres Čadca. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho vyznania.

› Čítaj ďalej

tags ,

Šarišský Pavol – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Pavol Šarišský sa narodil 16. augusta 1922 v Levoči. Jeho otec Michal Šarišský bol hostinský. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Levoči v roku 1942.

› Čítaj ďalej

tags ,

Szkiba Andreas – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Andreas Szkiba sa narodil 5. februára 1923 v Spišskej Novej Vsi. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Jeho otec Jozef Szkiba bol úradník.

› Čítaj ďalej

tags ,

Szabó Alexej – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Alexej (Elo) Szabó sa narodil 20. novembra 1920 v Prešove ako syn Alexeja Szabó, úradníka. Bol Slovák a evanjelik reformovaného vyznania. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Kežmarku v roku 1942.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sumjaci Rudolf – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Rudolf Sumjaci sa narodil 20. marca 1923 v Krompachoch, okres Spišská Nová Ves. Otec Ján bol fotograf. Bol najprv nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom ev. distr. reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1942.

› Čítaj ďalej

tags ,

Suchár Anton – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Anton Suchár sa narodil 21. novembra 1915 v Košiciach. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu v Košiciach.

› Čítaj ďalej

tags ,

Špaňo Mikuláš – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Meno Mikuláš Špaňo z Klina, okres Námestovo, sa vyskytuje len na zozname abiturientov, ktorí v roku 1940 dostali štipendium na začatie štúdia veterinárnej medicíny na VŠV vo Viedni (Slovenský veterinár, r. 2, s. 268, 1940). Štipendia sa však vzdal a bolo udelené Pavlovi Kralovičovi z Lamača, okres Bratislava.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sokol Mikuláš – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Mikuláš Sokol sa narodil 11. februára 1920 v Liptovskej Tepličke, okres Liptovský Mikuláš, ako syn Ladislava a Jozefíny (domácej). Raz sa otec udáva ako zomretý Ladislav a matka ako učiteľka. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sokol Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Sokol sa narodil 9. februára 1923 v Opatovej, okres Trenčín. Je katolíckeho vyznania a slovenskej národnosti. Jeho otec Ondrej Sokol bol roľník. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Trenčíne v roku 1943.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sliepka Milan – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Milan Sliepka sa narodil 18. júna 1924 v Bánovciach nad Bebravou, kde bol jeho otec mäsiarom. Matka Gizela bola rodená Stránska. Mal dvoch súrodencov, Julianu a Jána.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sikora Karl – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Karl Sikora sa narodil 12. septembra 1926 Liptovskom Sv. Mikuláši. Jeho otec MVDr. Karl Sikora bol hlavným veterinárnym radcom v Bratislave.

› Čítaj ďalej

tags ,

Schütz Ervín – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Ervín Schütz sa narodil 7. februára 1920 v Spišskej Belej, okres Kežmarok. Jeho otec Július bol roľník. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom evanjelickom reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1938.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu