Zošity humanistov č. 02

Noc, keď som uvidela svetlo

Friday, 6 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | 2 Komentárov

Gina Allenová

Po prvý raz som uvidela svetlo jednej noci, keď som mala šestnásť rokov. Bolo to najprv len veľmi malé svetielko - lúč baterky, ktorý mi umožňoval čítať pod perinou, keď si dospelí mysleli, že spím. Tú noc som čítala Malú modrú knižku, ktorú mi dal chlapec, s ktorým som chodila. Volala sa Potreba ateizmu (The Necessity of Atheism) a napísal ju Percy Bysshe Shelley.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Russell vravel, že náboženstvo neprispelo k vývoju civilizácie

Thursday, 5 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Aktuálne je Russellovo konštatovanie, že „mohli by sme zaistiť, aby sa počet obyvateľstva ustálil, keby nám v tom nebránil vplyv cirkví, ktoré ešte stále dávajú prednosť vojne, nákazám a hladu pred zábranou počatia“. Plánovanie rodiny sa stalo bežnou praxou vo vyspelých priemyselných štátoch, ale len proti veľkému odporu cirkví a pod ich vplyvom stojacich politických strán. Aj tak však najmodernejší (v pravom slova zmysle najlepší) prostriedok na prerušenie tehotenstva je k dispozícii pre všetky ženy len vo Francúzsku, kde bol objavený, v Anglicku a vo Švédsku, pričom mocní tohto sveta robia všetko možné, aby aj tam boli jeho dni spočítané, čo sa dá považovať za kultúrny škandál (esej o RU 486 uverejníme v niektorom z budúcich čísiel ZH).

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Odpovede kreacionistom

Wednesday, 4 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | 6 Komentárov

Michael Ruse

Kde nemajú pravdu a čoho sa boja

Pre aktívneho vedca, a to nielen biológa, je jednoducho smiešne predstaviť si, že je niečo nejasného v otázke vzniku dnešných organizmov z ich veľmi odlišných predchodcov – a nakoniec z neorganického materiálu. Je to taká samozrejmá prírodná skutočnosť, ako že sa Zem krúti okolo Slnka alebo že voda sa skladá z kyslíka a vodíka. Iste to však nie je fakt pre mnohých nevedcov, najmä ak sú pod vplyvom severoamerického evanjelického kresťanstva. Opäť a opäť od nich počúvame: „Evolúcia je teória a nie fakt“ alebo niečo podobné. Mnohí nemajú chuť rozoberať toto múdro znejúce konštatovanie, ale jedno je isté: „teória“ tu znamená „nepravda“.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Spájať svet, alebo ho rozdeľovať?

Tuesday, 3 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | Nekomentované

Hermann Bondi

Ktorý postoj je naozaj univerzálny a ktorý je farský?

Veľa sa nahovorilo o údajných konfliktoch medzi výsledkami vedeckého výskumu a náboženských tvrdení. Cítim pramalú potrebu pridávať niečo k rozsiahlej literatúre o tejto veci, lebo sme zakúsili takú flexibilitu (nemal by som povedať šmykľavosť?) na strane ctihodných obrancov ortodoxného náboženstva, že konflikt sa už nedá ani definovať. Ak, ako vyhlasujú autoritatívni náboženskí predstavitelia, teória veľkého tresku v súvislosti s vznikom univerza pred viac ako 10 miliardami rokov „potvrdzuje“ biblické rozprávanie o stvorení sveta pred niekoľkými tisícmi rokov, potom je ďalšia debata jalová. Radšej sa preto zameriam na kontrast medzi metódou a postojom vedy a náboženstva.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

O predstave, že nebo neexistuje

Monday, 2 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Pod týmto názvom vydala redakcia časopisu Free Inquiry výber článkov z posledných rokov, ktorého cieľom je propagovať myšlienky sekulárneho humanizmu. Z ich úvodu vyberáme:

Predstav si, že nebo neexistuje. Predstav si, že peklo neexistuje. Predstav si, že niet božieho zjavenia ani svätých prikázaní. Predstav si, že neexistuje ani Boh, ani nijaké náboženstvo. Čo by to znamenalo? Aký zmysel by malo žiť vo svete bez nadprirodzeného účelu?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čím prispelo náboženstvo k vývoju civilizácie?

Sunday, 1 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | 1 Komentár

Bertrand Russell

V názore na náboženstvo sa zhodujem s Lukréciom (99-55 pred n.l.). Vidím v ňom nemoc, ktorá sa zrodila zo strachu a bola zdrojom nevýslovných bied pre ľudské pokolenie. Nemôžem, pravdaže, poprieť, že v istých ohľadoch prispelo k vývoju civilizácie. Za dávnych čias sa podieľalo na vzniku kalendára a náboženské dôvody viedli egyptských kňazov k tomu, aby zaznačovali zatmenia Slnka a Mesiaca s takou starostlivosťou, že sa časom naučili ich predvídať (a s divadelnou pompou predpovedať). Som ochotný uznať obidve tieto zásluhy - o nijakých iných mi však nie je nič známe.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu