Zošity humanistov č. 05

Predstav si, nebo neexistuje a otvor oči

Sunday, 7 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V 2. čísle Zošitov humanistov sme spomenuli publikáciu s týmto názvom a prebrali z nej spomienku Giny Allenovej na to, „ako sa jej otvorili oči“ a uvedomila si, že nesúhlasí s náboženstvom svojich rodičov a prikláňa sa na stranu svojho mladého priateľa. Do tohto čísle preberáme ďalšie tri state z uvedenej publikácie. V jednej z nich sa postupne odkrýva životná história kňaza, spočiatku nadšeného mystériami katolíckej viery. Kým u Giny stačilo v rozhodujúcom čase prečítanie jednej útlej knižky, Anthony Kenny potreboval tridsať rokov, kým sa rozišiel s Rímom; dnes je prezidentom Britskej akadémie. Tak ako Bertrand Russell si uvedomil, čo nie je, a povedal, prečo to nie je.

› Čítaj ďalej

tags ,

Láska k životu

Saturday, 6 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Edward O. Wilson a Timothy J. Madigan

FREE INQUIRY: Vo svojej novej knihe Diversity of Life (Rozličnosť života) píšete, že environmentálne problémy sú v podstate etické. Môžete vysvetliť, čo tým myslíte?

EDWARD O. WILSON : Environmentálne problémy sú v podstate etické preto, lebo riešenia, ktoré hľadáme, závisia od toho, do akej miery sa hodnotíme ako osobitný druh, a od toho, akú budúcnosť predpokladáme pre seba a pre našich potomkov. Z takýchto úvah vyplývajú naše rozhodnutia a predpisy, čo je dobré pre ľudstvo a pre naše životné prostredie. › Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Medzi význačnými vedcami rastie počet neveriacich

Friday, 5 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

E. J. Larson a Larry Witham

Autori, ktorí r. 1997 hlásili, že za 80 rokov (od r. 1916) sa medzi vedcami v USA počet neveriacich nezmenil (asi 40 % vedcov verí), zahlásili o rok a pol, že v tom istom období sa počet veriacich medzi význačnými vedcami prudko znížil.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vírusy mysle

Thursday, 4 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | 1 Komentár

Richard Dawkins

Prístav, ktorý chcú dosiahnuť všetky mémy, je ľudská myseľ; ale ľudská myseľ je tiež len artefakt, ktorý vytvorili mémy, keď prestavovali ľudský mozog, aby si z neho urobili pre seba lepší príbytok. Príjazdné a výjazdné cesty boli tak upravené, aby sa prispôsobili miestnym podmienkam; a boli posilnené rozličnými umelými opatreniami, aby sa zvýšila vernosť a rozmanitosť replikácie: myseľ rodeného Číňana sa podstatne líši od mysle rodeného Francúza, ako aj myseľ vzdelaného človeka od nevzdelanej mysle. Na druhej strane mémy zabezpečujú pre organizmus, v ktorom sídlia, nespočítateľné množstvo výhod – medzi ktorými je na dôvažok aj pár Trójskych koní…

Daniel Dennett

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Svetoobčan Peter Ustinov

Wednesday, 3 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | 1 Komentár

Peter Ustinov a Warren Allen Smith (Interview)

Pri prvom stretnutí so sirom Petrom Ustinovom, veľvyslancom UNICEF dobrej vôle so zvláštnym poslaním a prezidentom Svetového federalistického hnutia, začujete nezabudnuteľný hlas Petra a vlka. Zacítite prítomnosť Beethovena (z jeho spoluúčinkovania v Beethovenovej desiatej); Karabosu (z hry The Love of Four Colonels - Láska štyroch plukovníkov); generála (z filmu a hry Romanoff a Julieta); Nera (z jeho úlohy vo filme Quo vadis?). › Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Odpovede humanistu na niekoľko častých otázok

Tuesday, 2 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | 1 Komentár

Lloyd a Mary Morainoví

1. Sú humanisti agnostici?

Niektorí sa hlásia k agnostikom, iní dávajú prednosť označeniu ako neteisti, resp. ateisti. No nie všetkých agnostikov a neteistov uznávame za humanistov. Humanisti nemajú to, čo J.H. Leuba nazýva „boh, ku ktorému sa možno pomodliť s očakávaním, že odpovie; táto odpoveď musí byť viac ako subjektívny psychologický účinok modlitby.“ Humanisti nenachádzajú vo vesmíre nijakú nieľudskú osobnosť či bytosť, ktorá by sa zaujímala o dobro ľudskej rasy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Veda musí bojovať proti pseudovede

Monday, 1 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Vyhlásenie 32 ruských vedcov a filozofov

„Ako reprezentanti rozličných vedeckých odborov – astronómovia, fyzici, chemici, biológovia, filozofi, právnici, psychológovia atď. – sa cítime dotknutí šírením astrológie, alternatívnej medicíny, vykladania z ruky, numerológie a mystických pseudovied v Rusku a inde vo svete. Cítime svoju povinnosť upozorniť verejnosť na nebezpečenstvo nekritických postojov k predpovediam a radám moderných „praktikov okultných vied“, ponúkaných súkromne aj v masmédiách. Tí, čo veria na závislosť ľudských osudov od nebeských telies, magických substancií alebo sily čarodejníctva, musia raz pochopiť, že veda nijako nemôže podporovať takéto názory.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu