Zošity humanistov č. 07

„Ženou sa žena nerodí, ženou sa žena stáva“

Wednesday, 12 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Vyše osemdesiat francúzskych a medzinárodných organizácií v čele s UNESCO, cez ministerstvá kultúry, výskumu a výchovy a celosvetové Ligy pre práva žien a práva ľudí až po krúžky marxistov pripomenuli 19. – 23. januára 1998 spoločne päťdesiate výročie knihy Deuxi?me sexe (Druhé pohlavie) od Simone de Beauvoir „slávnostným, družným, srdečným a vedeckým“ kolokviom na parížskej univerzite Sorbonne (Le Monde diplomatique, január 1999).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Feminizmus v súčasnosti a budúcnosti

Tuesday, 11 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | 1 Komentár

Eleanor Smealová a Timothy J. Madigan

Eleanor („Ellie“) Smealová je jedna z najznámejších postáv v modernom hnutí za rovnoprávnosť žien v USA; má reputáciou politického stratéga a úspešnej organizátorky prívržencov. Pôsobila po tri obdobia ako predsedníčka Národnej organizácie žien, rozmnožila počet jej členov šesťnásobne a urobila z nej prvú feministickú organizáciu v celom štáte. V r. 1987 bola spoluzakladateľkou a stala sa predsedníčkou Fondu pre feministickú väčšinu a Základiny toho istého mena, ktoré presviedčajú feministky, aby sa uchádzali o miesta vo verejnej správe a presadzovali zákony o rovnosti pohlaví, či už na úrovni celoštátnej alebo na úrovni mestských zastupiteľstiev a v komisiách. Za redakciu Free Inquiry sa s ňou zhováral Timothy J. Madigan.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Feministka – obrazoborec

Monday, 10 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | 1 Komentár

Camille Paglia a Timothy J. Madigan

V skutočnosti nejde ani tak o pohovor s Camillou Pagliovou – autorkou bestsellerov Sexual Personae; Sex, Art and American Culture (Sexuálne osoby  a sex, umenie a americká kultúra) a Vamps and Tramps (Zvodkyne a trampi ); skôr sa jej poskytuje fórum na vyjadrenie nespútaných myšlienok prednesených ako streľba samopalom na každú tému, na ktorú sa zameriava. Čo nasleduje, je prvotriedny príklad toho, čo by sa mohlo volať jej „pohľad do tváre feminizmu“. Interview pre časopis Free Inquiry viedol Timothy J. Madigan.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Načo ešte 8. marec?

Sunday, 9 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Florence Montreynaudová

Kontroverzie o dejinách žien pretrvávajú. Vo francúzskom senáte sa ešte stále stavia väčšina senátorov proti zaradeniu myšlienky „rovnaký prístup pre ženy a mužov“ do state o politickej zodpovednosti do francúzskej ústavy, hoci Národné zhromaždenie ju už odhlasovalo. Táto slepá ulička oživuje verejnú rozpravu o paritnom zastúpení, keďže rozhodcovia o republikánskej rovnosti odmietajú „pozitívnu akciu“, ktorá sa vo verejnej mienke stretáva s veľkým porozumením. Je to teda veľmi aktuálna téma pre medzinárodný deň žien 8. marca; pre obrad, ktorého dejiny sa od určitého času prepisujú…

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Klamné predstavy a tvrdenia o rodine

Saturday, 8 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Florence Beaugé

Z nutnosti sa stala tradícia, potom záľuba a nakoniec úloha v spoločnosti, ktorej sa dá dnes len ťažko vyhnúť – takto sa vyvíjala západná spoločnosť a jej jednotlivé oblasti, napr. rodina. Existujú o nej falošné tvrdenia, napr. že častejšie sa rozvádzajú ženy. Viac ako polovica rozvodov sa koná so spoločným súhlasom – ako vedieť, na čiu iniciatívu? Alebo že sudcovia nadŕžajú ženám a v 90 % prípadov im prideľujú deti. Vo Francúzsku je situácia taká, že v 86 % sa rodičia dohodli alebo otec opustil rodinu a sudca určí dieťa matke. Len v 3,5 % rozvodov chcú dieťa obidvaja rodičia – a otec ho dostane raz z troch prípadov. Prečo tak málo otcov chce svoje deti? Výchova, najmä zaškolenie, je oddávna úlohou matky, ktorá tomu venuje 2-3-krát toľko času ako otec. De facto žije žena túto monoparentálnu úlohu už dávno pred rozvodom. To je skutočnosť, nie predstava.

Prameň: Florence Beaugé: „Le privé est politique“, Mani?re de voir, č. 44, marec 1999, s. 96 – 97.

tags , ,

Taslima Nasrinová a Indická racionalistická asociácia

Friday, 7 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Sanal Edamaruku

Niekoľko hodín predtým, než sa Taslima Nasrinová začala ukrývať, 4. júna 1994, som mal čudný telefonický rozhovor. Ozval sa povedomý ženský hlas a žiadal ma, aby som zatelefonoval Raizul Karim Kamalovi alebo jeho manželke Afroze Kamalovej v Dháke. Aj telefónne číslo mi bolo známe – veď to bolo číslo do bytu Taslimy Nasrinovej v jej shantinagarskom byte v Dháke.

Už predtým som bol niekoľkokrát v telefonickom styku s Taslimou Nasrinovou.V čase, keď v Bangladéši stúpalo napätie v súvislosti s jej teraz už známym románom „Lajja“ (Hanba) v bengálskom jazyku a keď moslimskí kňazi vypísali peňažnú odmenu za jej zavraždenie, cítil som sa povinný zavolať jej a povzbudiť ju.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vykorisťovanie žien v Strednej Amerike

Thursday, 6 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

z internetu

Oblasti slobodného obchodu sú karikatúrou zrýchlenej globalizácie ekonómie. Nijaké odborárske združenia, nijaké pracovné práva… Keďže stredoamerické vlády nevedia inakšie zaistiť prácu pre svojich občanov, povoľujú tzv. maquily ako nové modely rozvoja výroby.

› Čítaj ďalej

tags ,

Pravda víťazí

Wednesday, 5 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Nadine Gordimerová

Svet je ďaleko od toho, že by každému zaručil ľudské práva pri narodení. Medzinárodné, štátne a civilnospoločenské organizácie sú v zásade zodpovedné za fungovanie toho, čo sa považuje za základňu všetkej spravodlivosti. V mnohých štátoch sú to však predovšetkým bojovní jednotlivci, ktorých osobné konanie je prejavom nevyhnutnosti každodenne nanovo potvrdzovať a zaisťovať ľudské práva.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pilulka RU 486 – najšetrnejší spôsob potratu

Tuesday, 4 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Prečo ju nemajú všetky ženy na svete?

V januári 1999 podal francúzsky lekár Dr. Edouard Sakiz, endokrinológ a zanietený prívrženec pilulky RU 486, na príprave ktorej pracoval už pri jej objavení a ktorú potom podporoval počas celých 31 rokov svojej kariéry u firmy Roussel-Uclaf, žiadosť o jej pripustenie na farmaceutický trh v rámci celej Európskej únie a dá sa predpokladať, že ešte tohto roku bude táto sporná pilulka skutočne na celom európskom trhu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Postavenie žien v spoločnosti

Monday, 3 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

z internetu

Sexuálne rozdiely sú prirodzené, ale nie je prirodzená aktuálna situácia žien. Túto odvždy určovala kultúra a politika, a preto by ju mala politika zmeniť – k lepšiemu.

60 % detských lekárov sú lekárky, ale z 21 kníh pre deti, v ktorých vystupujú doktori, v 20 sú to muži. Kým 75 % žien pracuje, v týchto knihách sa ich profesionálna aktivita spomína len v 5 % prípadov. Z 537 obrázkových kníh pre deti od 46 vydavateľstiev majú viac ako tri štvrtiny mužských hrdinov.

› Čítaj ďalej

tags

Falošní obrancovia cnosti

Sunday, 2 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Paul Kurtz

Toľko sa toho napísalo o afére Clinton-Lewinska, že treba urobiť záver. Táto aféra bola výraznou ilustráciou tuhého boja medzi dvoma koncepciami morálnosti v Amerike a aj humanisti celého sveta ju so záujmom sledovali. Išlo o zrážku dvoch morálok: humanistickej a náboženskej.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu