Zošity humanistov č. 08

Nová kniha: Úspech našej vlasti

Friday, 11 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Richard Rorty: „Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America“ (Úspech našej vlasti: Ľavicové myšlienky v Amerike dvadsiateho storočia). Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1998.

Richard Rorty sa považuje za čelného súčasného amerického filozofa. V tejto provokatívnej knihe tvrdí, že ľavica potrebuje novú orientáciu, zameranú primárne skôr na ekonomické a politické reformy ako na kultúrne problémy; má to byť skôr participačné ľavicové hnutie ako kritická ľavica pre divákov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ľudské telo – tovar ako iný na trhu

Thursday, 10 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

V mene osobnej slobody sa najnovšie vyžaduje, aby sa „sexuálna činnosť“ legalizovala. Od osemdesiatych rokov sa v Holandsku a Škandinávsku prostitúcia postupne ale viditeľne dekriminalizuje a ľudské (najmä ženské) telo sa stáva tovarom ako každý iný tovar na trhu. Dá sa však myslieť, že aj pod ekonomickým tlakom ostáva žena slobodná? A vôbec - môže niekto predávať svoje telo, ak je v Európe všeobecne zakázané predávať svoju krv a orgány?

› Čítaj ďalej

tags

Veda a city – 1. časť

Wednesday, 9 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Richard Dawkins

1. časť: Kde stojíme na konci tisícročia?

Túto prednášku mal autor na jar 1998 v Londýne v rámci cyklu „Posudok storočia: Čo zanechá dvadsiate storočie svojim dedičom?“ Jej pokračovaním sú state v jeho knihe „Unweaving the Rainbow“ (Rozplietanie dúhy). Druhú časť uverejníme v nasledujúcom čísle.

S úzkosťou a poníženosťou zisťujem, že som na listine prednášajúcich ako jediný vedec. Naozaj mám ako jediný „posúdiť storočie“ z hľadiska vedy? Mám uvažovať o vede, ktorú zanechávame svojim potomkom? Dvadsiate storočie sa dá nazvať zlatým storočím vedy: je to vek Einsteina, Hawkinga a relativity; Plancka, Heisenberga a kvantovej teórie; Watsona, Cricka, Sangera a molekulárnej biológie; Turinga, von Neumanna a počítačov; Wienera, Shannona a kybernetiky; tektoniky zemskej kôry a rádioaktívneho datovania veku hornín; Hubblovho posunu červeného spektra a Hubblovho teleskopu; Fleminga, Floreya a penicilínu; pristátí na Mesiaci a - nevyhýbajme sa tej téme - vodíkovej bomby. Ako na to upozornil už George Steiner, dnes pracuje na Zemi viac vedcov, ako v priebehu všetkých doterajších storočí spolu. Ale - aby toto číslo dostalo svoju alarmujúcu perspektívu - dnes je nažive viac ľudí, ako umrelo od dávnovekého Homo sapiens (nie celkom, pozn. prekl.) › Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rusko na okraji priepasti

Tuesday, 8 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Frédéric F. Clairmont

Štyridsať rokov znepokojovala Západ moc Sovietskeho zväzu. Dnes mu robí starosti úpadok Ruska – aspoň pravdepodobne, lebo zodpovednosť organizácie G-7, Medzinárodného menového fondu (MMF) a všetkých príkazcov „reformy“ je ohromná. Ak súčasná kríza naberá katastrofálne rozmery, je to zapríčinené – na podklade zlyhania komunizmu ako aj perestrojky - rabovaním štátneho bohatstva novými finančnými oligarchiami a mafiami za aktívnej pomoci medzinárodných finančných kruhov a so súhlasom Jeľcinovej vlády. (Brazília je obeťou takého istého scenára.)

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Hitler nebol ateista

Monday, 7 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | 4 Komentárov

J. P. M. Murphy

Mnohí kazatelia a politici prekrúcajú dejiny. Často čítame a počúvame na vlnách éteru odsudzovanie ateizmu a bežne sa pridáva, že aj Hitler bol ateista. Ale Hitler bol rímsky katolík, pokrstený ako dieťa v tejto nábožensko-politickej inštitúcii v Rakúsku, bol na prvom prijímaní, neskôr miništrantom a “vojakom Krista” tejto cirkvi, ktorej najhorších doktrín sa nikdy nezbavil.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nespravodlivosť voči Kurdom

Sunday, 6 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Kendal Nezan

Po štvormesačnom blúdení po Európe bol Abdullah Öçalan nakoniec 15. februára 1999 v Keni vydaný do rúk tureckej vlády a prevezený do Turecka, kde je teraz vo väzenína ostrove Imrali , rezervovanom spravidla pre odsúdených na smrť a kde boli r. 1960 popravení bývalý demokratický ministerský predseda Adnan Menderes a jeho dvaja ministri. Tu budú teraz súdiť vodcu Strany pracujúcich Kurdistanu (SPK), ktorá vedie od r. 1984 ozbrojenú vojnu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Listy zo Zeme

Saturday, 5 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Mark Twain

Najutajovanejšie tajomstvo Ameriky o jej veľkom spisovateľovi Markovi Twainovi (1835 – 1910) je, že bol agnostikom a priam opovrhoval náboženstvom. Uštipačne a zdrvujúco kritizoval dogmy, ako ukazuje tento výber z jeho esejí, ktoré patria ku klasickým hlasom voľnomyšlienkarstva. V Listoch zo Zeme nám ponúka predstavu, že Satan navštívil Zem, aby skontroloval život pozemšťanov a píše svojim anjelským bratom do neba, s akým bláznovstvom sa tu stretáva.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Objavila veda Boha?

Friday, 4 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | 60 Komentárov

Victor J. Stenger

Keď bola v r. 1992 uverejnená správa o výsledkoch meraní družice COBE (Cosmic Microwave Background Explorer, satelit s úlohou merať mikrovlny kozmického pozadia), poznamenal George Smoot, jeden z vedcov, zúčastnených na tomto programe: „Ak ste nábožný, pripadá vám to ako pozerať sa na Boha.“ Masmédiám sa to veľmi páčilo. Noviny uverejnili aj obraz tváre Krista (samozrejme v predstavách stredovekých umelcov) na pozadí hmlistého vesmíru.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Nová kniha: Zodpovednosť intelektuálov

Thursday, 3 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Nová kniha: Noam Chomsky (úvod Michael Albert): Responsabilité des intellectuels (Zodpovednosť intelektuálov). Agone, Marseille, 1998, 165 s.

Táto kniha nemôže byť aktuálnejšia: skoro by sa dalo veriť, že autor si dal za cieľ slohové cvičenie o vojne v Juhoslávii bez toho, že by raz vyslovil jej meno. A kým dnes na „západe“ každý sa stará o utečencov a odídencov a ich biedy, Michael Albert, autor úvodnej časti, sa pustil „po inej ceste násilnej smrti“. Bez konca je jeho púť po Spojených štátoch a zbierajúc telá obetí celého „slobodného sveta“. Medzi nimi aj „desať miliónov detí, ktoré nedostali tú elementárnu lekársku pomoc, ktorú sú vstave poskytnúť im vyvinuté priemyselné štáty a predsa umierajú každoročne v krajinách, ktoré Bank of America a Exxon drancujú bez škrupúľ.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nová kniha: Rozplietanie dúhy

Wednesday, 2 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Nová kniha: Richard Dawkins: Unweaving the Rainbow: Science, Delusion, and the Appetit for Wonder (Rozpletanie dúhy: Veda, delúzia a chuť na zázraky). Houghton Mifflin Co, Boston, 1998.

Anglický básnik Keats si v r. 1820 v básni „Lamia“ sťažoval, že Newton zničil poéziu, keď rozplietol dúhu (rozložil biele svetlo na jeho farby): od tých čias sa v určitých kruhoch traduje, že veda ochudobňuje estetické vnímanie a cítenie. Dawkins na to odpovedá chválospevom na oslavu krásy vedeckého poznania. V troch kapitolách vymenúva vedecké „zázraky“, ktoré priamo vyplynuli z Newtonových optických experimentov. Osobitne zaujímavá je stať o DNK, ktorú možno považovať za verný obraz prvotného prostredia, v ktorom kedysi žili praveké organizmy. Dawkins sa ukazuje byť hodným nástupcom Carla Sagana, ktorý učil, že vedecký systém je nielen platný a užitočný, ale aj elegantný, uspokojujúci a inšpirujúci.

Prameň: internet

tags ,

Slovo k čitateľom v ZH 8

Tuesday, 1 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Nemáme na Slovensku, a dlho nebudeme mať časopis, ktorý by sa otvorene hlásil k humanistickému svetonázoru, t. j. ateizmu (resp. agnosticizmu) a ľavičiarstvu (resp. demokratickému socializmu), čo predpokladá aj kritický postoj k pseudovede vo všetkých oblastiach spoločenského života. Je dokonca preťažké umiestniť článok, napísaný v takomto duchu, v našej tlači. Hoci sa táto vydáva zväčša za akúsi nestrannú, je redigovaná v duchu „kresťanských tradícií“; stačí prelistovať si ktorýkoľvek denník alebo týždenník.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu