Zošity humanistov č. 09

Prometeus

Saturday, 14 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | 1 Komentár

Johann Wolfgang Goethe

zo zbierky Farebný odlesk, ktorú zostavil Peter Zajac, preložil Ľubomír Feldek v jazykovej spolupráci s Magdou Rozkošnou a Petrom Zajacom. Slovenský spisovateľ v edícii Kruh milovníkov poézie. Bratislava 1991.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Veda a city – 2. časť

Friday, 13 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Richard Dawkins

2. časť: Kde stojíme na konci tisícročia?

V č. 8 Zošitov humanistov sme uverejnili prvú časť eseje R. Dawkinsa o postavení vedy na konci tisícročia. Načrtol v nej vedecký pokrok v poslednom tisícročí až po súčasnú digitálnu revolúciu a narieka nad nedostatkami, ktoré bránia modernej dobe, aby sa stala zlatým vekom vedy. 2. časť je pokračovaním analýzy.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Wall Street Journal propaguje náboženstvo

Thursday, 12 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | 1 Komentár

Od marca 1998 možno skoro každý piatok v rubrike „Kostoly“ čítať chválospevy o dobrodeniach, ktoré spoločnosti prinášajú náboženstvá, varovania pred liberalizáciou náboženských doktrín a nabádania, aby sa najmä mladí ľudia vracali k bohu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Bola to spravodlivá vojna? Bola to svätá vojna!

Wednesday, 11 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | 2 Komentárov

Rolf Holenstein

Jeruzalem v rukách križiakov

Stalo sa to pred 900 rokmi a pôsobí to dodnes: 15. júla 1099 dobyli kresťanskí križiaci Jeruzalem. Križiacke ťaženia boli vrcholom ideologického ospravedlňovania násilia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Stručné dejiny Jeruzalema

Tuesday, 10 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

997 p.n.l.: Dobytie nežidovského mesta kráľom Dávidom. Jeruzalem sa stáva politickým a sakrálnym hlavným mestom.

996: Dávidov nasledovník Šalamún stavia prvý chrám. Jeruzalem sa stáva svätým mestom.

587: Dobytie mesta babylonským kráľom Nabuchadnezorom II. a zrúcanie chrámu. Deportácia obyvateľstva do Babylonu („babylonské zajatie“).

› Čítaj ďalej

tags

Izraelčania sú križiaci

Monday, 9 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Abdelwahab M. Elmessiri a Pierre Heumann

Profesor Elmessiri patrí medzi vynikajúcich znalcov Židov a ich histórie. V priebehu posledných 25 rokov zostavil osemzväzkovú Encyklopédiu židovstva a Židov. Je emeritným profesorom anglickej literatúry na káhirskej univerzite Ain-Shams a zdôrazňuje paralely medzi križiakmi spred deväťsto rokov a dnešnými sionistami. Interview viedol Pierre Heumann.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Goetheho vzťah k náboženstvu a cirkvi

Sunday, 8 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Armin Pfahl-Traughber

Povedz mi, aký je tvoj pomer k náboženstvu?“ vyzvedá Margaréta u Fausta v Goetheho tragédii. Odtiaľ je len krôčik k otázke, aký vlastne mal pomer k náboženstvu tento jeden z najväčších nemeckých básnikov, od ktorého narodenia uplynulo 250 rokov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Goethe a politika

Saturday, 7 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

K 250. výročiu narodenia J. W. Goetheho vyšli dve knihy, ktoré nemôžu byť rozličnejšie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Už vtedy bolo Kosovo pojem

Friday, 6 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Pri vzniku Fausta okolo r. 1800 bol Balkán v tureckých rukách, ale všade začínal horieť a preto slovenský prekladateľ Fausta M. M. Dedinský nevidel prekážku kvôli rýmu sa vzdať Goetheho presnej lokalizácie masakrov do Kosova a preložiť ich do Turecka.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čísla neklamú

Thursday, 5 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Lester R. Brown

Prečo mal Malthus pravdu?

V roku 1798 varoval anglický kňaz a intelektuál Thomas Malthus v článku An Essay on the Principle of Population (Esej o populačnom princípe) pred následkami skutočnosti, že počet obyvateľstva rastie exponenciálne, kým potravín pribúda aritmeticky. Predvídal svet, v ktorom bude počet ľudí trvale zápasiť s nedostatkom potravín.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Thomas Malthus budil ľudí už pred dvesto rokmi

Wednesday, 4 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Philip Appleman

V súčasnosti ľudstvo zdvojnásobuje svoj počet každých 49 rokov a padlo tak do nástrahy, ktorú si samo nastražilo; ekonómovia ju volajú „Malthusovou“ pascou po mužovi, ktorý najhlasnejšie vyslovil našu biologickú dilemu: hrozí nám, že populačný rast prevýši výrobu potravín.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boháči, terra incognita štatistík

Tuesday, 3 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Alain BihrRoland Pfefferkorn

Diskrétnosť veľkej buržoázie

Nijaký štatistický prieskum nezachytí verne obyvateľstvo na dolnom a hornom konci sociálnej hierarchie. Celkom chudobných preto, lebo nie sú členmi normálnych domácností: nemajú pevnú adresu, nežijú v rámci rodiny, ale v útulkoch, chudobincoch, azyloch, väzeniach. A o najbohatších sa nezaujímajú ani vedci ani štatistici a tak im zaisťujú anonymitu, v tôni ktorej sa im dobre žije…

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Spor s Vatikánom: Vinný v zmysle obžaloby

Monday, 2 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Frances Kisslingová

V roku 1993, rok pred Konferenciou Spojených národov o populácii a rozvoji v Káhire, vyvinul Vatikán silnú medzinárodnú kampaň proti jej programu, ktorý pápež Ján Pavol II. označil ako stelesnené zlo. Naozaj sa zdalo, že išlo o civilizáciu, ako si ju predstavoval Vatikán. Podľa talianskeho denníka La Repubblica sa pripravovali debaty medzi „modernosťou a tradíciou, medzi dogmami a rozumom“. Čo Vatikán odsudzoval, to iní schvaľovali.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Protest proti vojne

Sunday, 1 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Uta Ranke-Heinemannová a Patricia Blocková

Prof. Dr. Uta Ranke-Heinemannová bola prvá žena na svete, ktorá dostala na univerzite katedru pre katolícku teológiu a súčasne prvá, ktorá ju stratila, lebo vyslovila pochybnosti o panenstve Panny Márie. Jej knihy Eunuchovia pre nebo a Nie a amen! Návod na pochybnosti vo viere sú medzinárodné bestsellery. Pre časopis nemeckých humanistov Diesseits (Na tomto svete) ju interviewovala Patricia Blocková.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu