Zošity humanistov č. 115

Vek rozumu (3. časť)

Friday, 16 March 2018 | Knihy, Vek rozumu, Thomas Paine, Zošity humanistov č. 115 | 1 Komentár

Máte pred sebou vynikajúcu knihu Thomasa Paina o Bohu, deizme, prírode, kresťanstve, biblii a judaizme atď., Vek rozumu. Je to rozhodujúce čítanie pre každého, kto chce pochopiť deizmus, judaizmus a kresťanstvo, menej islam, ako aj pre každého, koho zaujíma objektívne a čestné čítanie a zahĺbenie sa do biblie (biblistika). Touto dôležitou knihou preniesol Paine deizmus z intelektuálnych salónov do hovorní ľudu. Kniha mala v rukopise 3 časti, no tretia časť nebola nikdy vydaná ako celok, ale len niektoré jej kapitoly.

Kniha predstavuje masívny útok na všetky abrahámovské náboženstvá vôbec a osobitne na kresťanstvo a jeho bibliu, t. j. Starý zákon. Je písaná jednoduchou a každému zrozumiteľnou rečou, miestami pre nejedného čitateľa príliš útočnou až urážlivou. Ide o vôbec prvú vyslovene protikresťanskú knihu v angličtine, ktorá bola svojho času (krátko po americkej a francúzskej revolúcii) bestsellerom pamfletovej literatúry, ale aj zakazovaná a pálená a jej autori, vydavatelia a tlačiari boli pokutovaní a zatváraní.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vek rozumu (2. časť)

Friday, 16 March 2018 | Knihy, Vek rozumu, Thomas Paine, Zošity humanistov č. 115 | 2 Komentárov

Máte pred sebou vynikajúcu knihu Thomasa Paina o Bohu, deizme, prírode, kresťanstve, biblii a judaizme atď., Vek rozumu. Je to rozhodujúce čítanie pre každého, kto chce pochopiť deizmus, judaizmus a kresťanstvo, menej islam, ako aj pre každého, koho zaujíma objektívne a čestné čítanie a zahĺbenie sa do biblie (biblistika). Touto dôležitou knihou preniesol Paine deizmus z intelektuálnych salónov do hovorní ľudu. Kniha mala v rukopise 3 časti, no tretia časť nebola nikdy vydaná ako celok, ale len niektoré jej kapitoly.

Kniha predstavuje masívny útok na všetky abrahámovské náboženstvá vôbec a osobitne na kresťanstvo a jeho bibliu, t. j. Starý zákon. Je písaná jednoduchou a každému zrozumiteľnou rečou, miestami pre nejedného čitateľa príliš útočnou až urážlivou. Ide o vôbec prvú vyslovene protikresťanskú knihu v angličtine, ktorá bola svojho času (krátko po americkej a francúzskej revolúcii) bestsellerom pamfletovej literatúry, ale aj zakazovaná a pálená a jej autori, vydavatelia a tlačiari boli pokutovaní a zatváraní.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vek rozumu (1. časť)

Friday, 16 March 2018 | Knihy, Vek rozumu, Thomas Paine, Zošity humanistov č. 115 | 3 Komentárov

Thomas Paine

Z angličtiny do češtiny preložil František Boleslav Zdrůbek, z češtiny do slovenčiny Rastislav Škoda a Matej Beňo.

Originál vyšiel tlačou a nákladom Augusta Geringera, J50 W. 12th St., Chicago, v roku 1884.

Prameň: Open Library.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Parabola o štyroch mužoch

Saturday, 6 January 2018 | Zošity humanistov č. 115 | 5 Komentárov

Od prispievateľa do Ateistickej republiky Abbasa Syeda

Štyria muži popíjajú čaj vo veľkej kaviarni Posmrtného života. Jeden je moslim, jeden kresťan, jeden žid a jeden ateista.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staré čísla ZH ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda si možno zakúpiť na adrese:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA, Za hradbami 18, 902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@alternativa-antikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu