Zošity humanistov č. 12

Preč s pápežskými privilégiami!

Sunday, 19 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Keith Porteouse Wood

Vatikán má štatút štátu od Lateránskej zmluvy medzi Talianskym kráľovstvom a „Svätou stolicou“ z roku 1929. IHEU sa vždy stavala proti tomuto špeciálnemu štatútu pre štát, ktorý má 850 obyvateľov a necelú štvorcovú míľu plochy. Pripojil sa k verejnému protestu vo Francúzsku r. 1997, keď tam bol pápež Ján Pavol II. prijatý ako hlava štátu a v Bruseli r. 1998 k demonštrácii proti prílišnému vplyvu Vatikánu na európske záležitosti. Vo februári 2000 sa zúčastní osláv 500. výročia voľnomyšlienkara Giordana Bruna, upáleného ako kacíra.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Chráňte moje deti pred Desatoro!

Saturday, 18 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Lewis Vaughn

Čo môže ochrániť mojich tínedžerov pred násilím v škole a na ulici lepšie ako detektor kovov a čierni šerifovia? Poznám rodičov, ktorí sa dohodli, že existuje niečo ešte lepšie ako nepriestrelná vesta: Zavesiť na stenu triedy Desatoro.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vyznávam evolúciu a materializmus

Friday, 17 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Geoffrey A. Clark

Hoci uznávam jej nedostatky, som neochvejný obdivovateľ vedy. Či sa vám to páči alebo nie, skoro celý moderný svet je produktom vedy. Žiaľ, v súčasnosti je veda napádaná pre materializmus, ktorý je centrálnym ontologickým základom vedeckého svetonázoru.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Udrela hodina civilnej spoločnosti

Thursday, 16 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Manuel Vázquez Montalbán

(Poznámka prekladateľa v septembri 2008: Pôvodne sme prekladali oficiálne označenie revolucionára Marcosa za „subcomandante“ ako „zástupca veliteľa“. Hodnosť subkomandanta však v žiadnej armáde neexistuje a teda sa nedá prekladať podľa zmyslu ako „zástupca veliteľa“. Treba prekladať doslovne vymyslenou hodnosťou „podveliteľa“, resp. ostať pri „subkomandantovi“. V celom texte teda tento preklad meníme.)

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Ako nabrať na rohy novovekárov

Wednesday, 15 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | 1 Komentár

Frank C. Edwards III.

Na ôsmy deň stvorenia pri splne mal som v Atlantíde
  skúsenosť zdanlivej smrti
    vychutnávajúc tantrický sex s Lindou Goodmanovou;
      no v tom ma moja predvídavosť varovala, že mi hrozí únos.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Recenzia knihy: Na čo verí, kto neverí?

Tuesday, 14 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Werner Schulz

Martini, M. C. a Eco, Umberto: Woran glaubt, wer nicht glaubt? (Na čo verí, kto neverí?)

Ide o etiku bez náboženstva. Umberto Eco, autor románu Meno ruže a milánsky kardinál Carlo Maria Martini si v rokoch 1995-96 v jedných talianskych novinách vymieňali názory o základných otázkach viery a humanizmu. Tieto rozhovory, doplnené príspevkami viacerých iných autorov, vyšli r. 1998 ako kniha. Eco a Martini dobre poznajú svoje vzájomné stanoviská a v živých dialógoch diskutujú o tézach ako apokalypsa, prerušenie tehotenstva, postavenie ženy v spoločnosti a cirkvi, dobro, svetská etika atď.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Koľko ľudí žilo dosiaľ na Zemi?

Monday, 13 December 1999 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 12 | 4 Komentárov

Christoph Drösser

Je to pravda? Nie.

V 5. čísle ZH sa v článku R. Dawkinsa „Veda a city“ vyskytla veta, že počet dnes žijúcich ľudí je možno vyšší ako počet všetkých doteraz zomrelých. Nepozdávalo sa nám to a obrátili sme sa s dotazom na redakciu nemeckého týždenníka Die Zeit, ktorý v rubrike „Je to pravda?“ pravidelne odpovedá svojim čitateľom na všetečné otázky. Obratom sme dostali odpoveď:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Hore sa za Matuzalémom!

Sunday, 12 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Timothy J. Madigan

Chceme naozaj dlho žiť?

Bohyňa Brieždenie sa vydala za smrteľníka menom Titón; kvôli nej mu Zeus udelil nesmrteľnosť; no zabudla si pre muža vyprosiť večnú mladosť. A tak Titón rástol a rástol, potom stárol a stárol, bol šedivejší a šedivejší, bol špatnejší a špatnejší, bol menší a menší, až skončil ako lúčna kobylka. – Robert Graves, Grécki bohovia a hrdinovia.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rozdiel medzi vedou a náboženstvom

Saturday, 11 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Edgar Pearlstein

Podľa podľa fyzika Edgara Pearlsteina netkvie rozdiel medzi vedou a náboženstvom natoľko v záveroch (evolúcia, heliocentrický systém, pôvod chorôb), ale skôr v spôsobe, ako sa k tým záverom dochádza. Náboženstvo sa zakladá na autorite (kniha, osoba alebo tradícia) a pravdu vydáva za univerzálnu, nemennú a večnú. Pre vedu je autoritou rozum a dôkaz, o ktorých sa vždy dá diskutovať, a pravda je vždy relatívna a predbežná. Vedecký výskum začína otázkou a hľadá sa odpoveď, založená na dôkaze a prijateľná rozumom. Teologická úvaha sa naproti tomu začína záverom a vykrúca sa všetkým logickým a rozumovým námietkam, aby tento záver odôvodnila alebo ospravedlnila.

tags ,

Zrod hyperburžoázie

Friday, 10 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Denis Duclos

Nová trieda sa zmocňuje pák medzinárodnej vlády

Kto povie globalizácia kapitalizmu, má často na mysli hŕstku miliardárov, ovládajúcich planétu. Títo by nijako nestačili na zvládnutie všetkých pák vlády. Preto sprevádza globalizáciu zrod novej platenej buržoázie, ktorej ambície ohrozujú záujmy terajších stredných vrstiev v jednotlivých štátoch. Môže táto nová trieda zaistiť prežívanie súčasného svetového poriadku bez toho, že by žila z politických a spoločenských kultúrnych hodnôt tradičnej buržoázie?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia knihy Pápež a Hitler

Thursday, 9 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

John Cornwell

Pápež a Hitler alebo Hitlerov pápež ?

Ešte prv, ako kniha vyšla, zdvihla sa proti nej vo Francúzsku a najmä v Nemecku búrka protestov. Bol Pius XII., ktorý sa r. 1939 vo veku 63 rokov stal pápežom a vládol až do svojej smrti r. 1958, naozaj „Hitlerov pápež“, ako znie trhákový názov anglického originálu? Preklad do francúzštiny má titul „Pápež a Hitler“ a Nemci volili skromný titul „Pius XII.“ s podtitulom „Pápež, ktorý mlčal“. Bol to naozaj pápež, ktorý „len“ mlčal – a inej viny nemal?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Dá sa ísť do neba?

Wednesday, 8 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Theodore Schick, Jr.

Zlé novinky pre každého, čo počíta s nebom…

Prísľub nesmrteľnosti je jedným z veľkých sľubov náboženstva. V biblii stojí, že kto verí v Ježiša Krista, „má život večný“ (Ján, 3,36). Výsledok je, že mnohí kresťania veria, že keď umrú, ich duše pôjdu do neba.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Recenzia knihy Hory vekov

Tuesday, 7 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Tom Flynn

Ale ony sa prekrývajú …

V 10. čísle ZH sme uverejnili vcelku súhlasnú recenziu knihy S. J. Goulda Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life (Hory (Skaly, Kamene) vekov: Veda a náboženstvo v plnosti života), teraz dávame slovo odlišnému názoru.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Recenzia knihy Protestantizmus a ženy

Monday, 6 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Liliane Crété: Protestantisme et les femmes (Protestantizmus a ženy), Vydavateľstvo Labor et Fides, Paris 1999.

Kniha vyšla v novej edícii Protestantský pohľad na svet a opisuje vplyv protestantizmu na emancipáciu žien v jej začiatkoch, t. j. v 16. a 17. storočí, keď sa v Európe šírili reformované cirkvi.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Recenzia knihy To je vaša viera!

Sunday, 5 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Korupcia ducha

Theo Logisch: Das is euer Glaube! Strukturen des Bösen im Dogma: Eine Streitschrift gegen Fundamentalisten, progressive und laue Christen (To je vaša viera! Štruktúry zla v dogmách: Polemika zameraná na fundamentalistov a pokrokových aj vlažných kresťanov). Neustadt, Angelika Lenz Verlag, 1998.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Dlhý pochod za humanizmus

Saturday, 4 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Phil Ward

Nie je dobre, že počet členov humanistických organizácií v Európe nereprezentuje 25 % obyvateľstva, čo by zodpovedalo skutočnosti. Mnohí ľudia cítia, že by sa dalo dosiahnuť oveľa viac, keby bolo viac organizovaných členov, čo by znamenalo viac členských príspevkov a najmä vyššiu oprávnenosť pri presadzovaní humanistických myšlienok spravodlivosti a slobody.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prečo Boh nikdy nedostal doktorát?

Friday, 3 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | 1 Komentár

Babu R. R. Gogineni

1. Má len jednu väčšiu publikáciu.

2. Neuvádza bibliografiu a nebolo to uverejnené v serióznom vedeckom časopise.

3. Sú pochybnosti, či to napísal sám.

4. Môže byť pravda, že stvoril svet, ale čo to porobil potom?

› Čítaj ďalej

tags ,

Pozoruhodný úspech kanadských humanistov

Thursday, 2 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Babu R. R. Gogineni

Kanadská humanistická asociácia (KHA), člen IHEU, vyvolala veľký ohlas v celej Kanade, keď podala v Parlamente nasledovnú petíciu, aby sa z preambuly ústavy vynechal Boh:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Trpíš dieťatko?

Wednesday, 1 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Anonym

Medzinárodná súťaž na esej o náboženstve a právach detí *, usporiadaná Medzinárodnou humanistickou a etickou úniou (International Humanist and Ethical Union)

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu