Zošity humanistov č. 13

O obsahu ZH č. 13

Friday, 14 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Časopis nemeckých humanistov Diesseits, čo sa dá preložiť ako „na tomto svete“ na rozdiel od „oného sveta“, venoval č.4/1999 téme vzťahu humanistov k náboženstvám a uverejnil o tom osem článkov svojich prispievateľov. Považujeme ich aj pre naše pomery za tak aktuálne, že ich s povolením redakcie Diesseits preberáme do 13. čísla Zošitov humanistov, ktorým začíname prvý ročník nového tisícročia.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Chvála tolerancie

Thursday, 13 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Ralf Bachmann

Potom čo sa spisovateľ Gottfried Keller pod vplyvom Fudwiga Feuerbacha stal ateistom, napísal mu: „Všetko sa mi stáva jasnejším a ostrejším, ale aj pálčivejším a zmyselnejším. Ubezpečujem Ťa, že sa zviecham a nestávam sa horším človekom.

› Čítaj ďalej

tags ,

Humanizmus ako svetonázor

Wednesday, 12 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Peter Schulz-Hageleit

Humanizmus je predstava dobrého a správneho života bez odvolávania sa na boha alebo iné nadprirodzené inštancie. Zrieknuť sa boha ako ľuďmi vytvoreného symbolu útechy, lásky a nádeje zosilňuje intenzitu prežívania života tu a teraz. Zásadný význam nadobudnú vzťahy medzi ľuďmi a ich spoločenské štruktúry.

› Čítaj ďalej

tags ,

Je aj ateizmus len náboženská viera?

Tuesday, 11 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Joachim Kahl

Úvahy o zásadách nedogmatického ateizmu

Pri nábožensko-filozofických diskusiách pravidelne počúvam námietky: Veď aj ty so svojím ateizmom predstavuješ len osobitný druh náboženskej viery. Tvoj ateizmus sa takisto nedá dokázať ako naša viera v boha.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Humanizmus a kresťanstvo

Monday, 10 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 41 Komentárov

Jürgen Gerdes

Humanisti ponímajú svet spôsobom, ktorý v základných bodoch odporuje kresťanskému svetonázoru. Humanistická orientácia stavia človeka do stredu životného diania: jeho schopnosti a slabosti, jeho prednosti a omyly, jeho kreativitu a zvedavosť, ale aj jeho početné poklesky. Je to v podstate jednoduché ponímanie života na tomto svete - v každom prípade v porovnaní k náboženstvám.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Prenasledovanie náboženstva a cirkvi v mene ateizmu

Sunday, 9 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 5 Komentárov

Armin Pfahl-Traughberg

Ako to vlastne bolo v Sovietskom zväze za Lenina a Stalina?

V priebehu svojej histórie sa ateizmus staval voči náboženstvám a ich inštitúciám nielen osvietenecky - osvetľujúco a vysvetľujúco. Opäť a opäť sa vyskytovali situácie násilného konania, keď sa proti ideológii, považovanej za prekonanú a v prospech novej ideológie, považovanej za pokrokovú, používali prostriedky moci a potláčania. S týmito temnými stránkami vývoja sa musí sebakritický humanista vyrovnať a hľadať v nich poučenie pre aktuálne správanie sa voči cirkvám a ich ustanovizniam.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pozerajme na to inými okuliarmi

Saturday, 8 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 3 Komentárov

Olaf Schäfer

„Ako vychádzaš s moslimami?“ počujem často a najmä vtedy, keď padne slovo, že mám za ženu tureckú moslimku. Otázka máva aj podtón, že islam je náboženstvo, ktoré musí Európan a humanista odmietať. V tejto súvislosti treba predovšetkým jasne povedať, že obraz moslimov v mysliach Stredoeurópanov počas minulých storočí vytvárali hlavne kresťanské cirkvi.

› Čítaj ďalej

tags ,

Mýtus Tibet

Friday, 7 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 1 Komentár

Colin Goldner

Diktatúra mníchov sa často idealizuje. Ide o ľudí v Tibete, o ich sociálne oslobodenie a o ich individuálne sebaurčenie. Tibet by mal byť oslobodený od čínskej vojenskej diktatúry. Nemal by však upadnúť späť do časov násilníckeho náboženského fanatizmu tibetských lámov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Hádať sa s náboženskými fanatikmi?

Thursday, 6 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 2 Komentárov

Ulrich Tünsmeyer

Pri svetonázorových konfliktoch narážajú argumenty na hranice. Možno debatovať s niekým, ak s ním nesúhlasíme v zásadných princípoch?

Umenie argumentovať je umenie života. Argumentujeme a hádame sa, lebo musíme; lebo to život od nás vyžaduje a pretože život nie je nič iné ako neustála výmena argumentov. Diskutujeme, aby sme zistili, či je nejaká myšlienka na niečo vhodná alebo nejaký plán uskutočniteľný; hádame sa, aby sme sa dozvedeli, čo vedia o veci iní. Skrátka, človek sa pokúša prostriedkami reči získať súhlas svojich partnerov so svojím stanoviskom.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Most

Wednesday, 5 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Reiner Luyken

Protokol jedného vojnového zločinu. Ako ohnivé gule padali 30. mája 1999 bomby NATO na varvarinský most. Prečo?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Európa – spoločenstvo na kresťanskom základe?

Tuesday, 4 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Wolfgang Lüder

Na akých základoch má stáť „nová Európa“, ktorú národy nášho kontinentu spolu stavajú? Nielen z nášho humanistického stanoviska predsa nemôže byť kresťanské náboženstvo a jeho hodnoty jediným menovateľom, na ktorom má všetko stáť.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Umelé prerušenie tehotenstva – pápež zasahuje

Monday, 3 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Do Nemecka prišiel z Ríma príkaz, že poradenstvo v katolíckych poradniach pre postihnuté ženy pred umelým prerušením tehotenstva sa nesmie diať tak, ako sa robilo dosiaľ.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Matka

Sunday, 2 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 1 Komentár

Taslima Nasrinová

1.
Oči mojej mamy, nakoniec
žlté, podobali sa vajcovému žĺtku.
brucho sa jej silno nadulo,
ako preplnený mech na vodu,
čo hrozí každú chvíľu prasknúť.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vstupujeme do veku antropotechník

Saturday, 1 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Literárnom týždenníku 43/1999 ťažia Noru Krausovú súčasné ekonomické a politické dôsledky globalizácie a odsudzuje ich ako antihumanizmus; také články rastú všade ako huby po daždi. Posledný siedmy stĺpec však venuje, neviem prečo, útoku na myšlienky nemeckého filozofa Petra Sloterdijka, a to spôsobom, ktorý mám v pamäti z čias zatracovania Tita pre jeho rozchod s Moskvou.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu