Zošity humanistov č. 14

Sme vo veku antropotechník

Sunday, 6 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V minulom čísle ZH sme nahlásili príspevok o diskusii, ktorá prebehla na jeseň 1999 v nemeckých masmédiách okolo prednášky filozofa Petra Sloterdijka „Pravidlá pre ľudskú záhradu“, v ktorej sa autor na pozadí histórie humanizmu (v bežnom zmysle, nie nášho ateizmu) zaoberá problematikou spojenou s genotechnickou selekciou ľudí. Je súčasne reakciou na informácii o tejto diskusii v Literárnom týždenníku č. 43 z 19.11.99 z pera Nory Krausovej.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pravidlá pre ľudskú záhradu – odpoveď na List o humanizme

Saturday, 5 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Peter Sloterdijk

Básnik Jean Paul raz povedal, že knihy sú hrubé listy priateľom. Touto vetou výstižne a pôvabne charakterizoval humanizmus: je to telekomunikácia na sprostredkovanie priateľstva médiom písma. Všetko, čo sa od čias Cicera rozumie pod pojmom humanitas, sú v najužšom i najširšom význame slova dôsledky alfabetizácie.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Falošná obava hrať sa na boha

Friday, 4 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Ronald Dworkin

Mnohí odmietajú antropotechniky - a tak je na čase pozrieť sa panujúcim predstavám o morálke na zub.

V uplynulých desaťročiach nebolo ani jedno odvetvie vedy také vzrušujúce ako genetika, dokonca ani kozmológia. A ani jedno nemalo ani len približne taký obrovský význam pre život našich potomkov. Spomedzi možností, ktoré teraz genetici skúmajú, vyvoláva najväčší nepokoj moc lekárov rozhodovať o tom, akí ľudia sa majú rodiť.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Evolúcia vo vlastnej réžii

Thursday, 3 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Walther Ch. Zimmerli

V jednom bode má Sloterdijk pravdu: o normách pre genotechnické zásahy treba verejne diskutovať.

… Z toho však vyplýva, že od začiatku tu nejde o spor o Sloterdijka. Ten len s jemu vlastnou citlivosťou pre otázky, na ktoré je načase dobre si posvietiť, poukázal na problémy, ktoré sa už inde dávno kompetentne preberajú. Ak vynecháme celú tú nietzscheovskú filológiu reči okolo Heideggera, sú podstatné tri otázky:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Projekt Zarathustra

Wednesday, 2 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Thomas Assheuer

Filozof Peter Sloterdijk volá po genotechnickej revízii ľudstva.

… Kým post-metafyzicky naladená filozofia si už netrúfa vysvetľovať univerzum ako celok, prírodovedci veselo montujú biokozmický obraz človeka. Publikum ponížene obdivuje evolučnú biológiu ako náhradu za starú predstavu sveta. Verejnosť kľaká na kolená pri astrofyzikálnych liturgiách a jasá pri novinkách výskumu života opíc.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Kritická teória je mŕtva

Tuesday, 1 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Peter Sloterdijk

Veľavážený pán Assheuer,

keď som čítal Váš veľmi zaujímavý, čo aj do určitej miery senzačný článok o Vami tak nazvanom „projekte Zarathustra“ v Die Zeit z 2. 9. 1999, pochytila ma spontánna potreba napriek pochopiteľným výhradám Vám zagratulovať…

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu