Zošity humanistov č. 17

Ako sa na veci dívať (v roku 2000)

Friday, 12 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Francúzsky mesačník Le Monde diplomatique vydáva ročne šesť čísiel edície Mani?re de voir (Ako sa na to dívať). Každý zväzok má 20-30 článkov, asi 100 strán a stojí 14.- FF. Okrem originálov obsahuje aktualizované články z posledných rokov na jednu tému, napr. č. 45 (máj 1999): Nová vojna na Balkáne; č. 44 (marec 1999): Žena, ten zlý druh ľudí? - Č. 41 (september 1999): Iný svet je možný. Pre nás ateistov je aktuálne číslo 48 (november 1999) s titulom L‘Offensive des religions (Ofenzíva náboženstiev) s týmto obsahom: › Čítaj ďalej

tags ,

Geopolitika náboženstiev

Thursday, 11 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Ignacio Ramonet

Štyri najväčšie vojnové konflikty, ktoré zahalili do smútku našu planétu v r. 1999, boli aspoň čiastočne náboženské vojny: v Kosove (pravoslávni a moslimovia), v Kašmíre (moslimovia a hinduovia), vo Východnom Timore (moslimovia a katolíci) a v Čečensku (pravoslávni a moslimovia).

› Čítaj ďalej

tags ,

Zasvätená Európa Jána Pavla II.

Wednesday, 10 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Jacques Decornoy

Vatikán a nový morálny poriadok

Od svojho zvolenia za pápeža v októbri 1978 Ján Pavol II. vyvíja úsilie upraviť v konzervatívnom zmysle modernizačnú a progresívnu líniu pápežov Jána XXIII. a Pavla VI. ako aj II. vatikánskeho koncilu. Šéf katolíckej cirkvi opakovane odsúdil obrancov teológie oslobodenia a opiera sa o organizácie ako je Opus Dei a iné, spriaznené s charizmatickou obnovou.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Fundamentalizmus a ateizmus

Tuesday, 9 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Albert Memmi

Fundamentalizmus nie je krátka správa o bezvýznamnej udalosti, ani sa neobmedzuje na Iránčanov a na islam. Nie je to nič nové: naopak, je starší ako humanizmus a tolerancia, a to ako v náboženstve, tak aj politike. Ako AIDS je jednoducho latentný a periodicky sa objavuje v časoch zrýchlených spoločenských premien, ktoré ľuďom naháňajú strach a ženú ich do skrýš, ktoré sa im vidia bezpečné, lebo sú staršie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Falošní mesiáši

Monday, 8 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Martin Gardner

Meno Kristus znamená po grécky mesiáš. V biblii čítame, že keď Samaritánka pri Jakubovej studni povedala Ježišovi: “Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus …”, Ježiš jej povedal: “To som ja, čo sa rozprávam s tebou.” (J 4, 25-26). Kresťania vždy predpokladali, že bol práve toto. Židia oných čias s tým, pravdaže, nesúhlasili. Veď nakoniec Ježiš neobnovil moc a vládu Židov a nepriniesol na svet mier a spravodlivosť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Liečebná účinnosť modlitby

Sunday, 7 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Irwin Tessman a Jack Tessman

„Medzníková štúdia” Byrda a nedávny pokus Harrisa a spol. o jej potvrdenie, obidve tvrdiace, že „prímluvná” modlitba má preukazný liečebný efekt, v skutočnosti nič nedokazujú a sú neplatné. Prvá bola zle naplánovaná, druhá mylne analyzovaná - a navzájom si protirečia. › Čítaj ďalej

tags , , , ,

O utópii sa má hovoriť

Saturday, 6 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Lionel Richard

Čo je to utópia? Tento výraz znamená po grécky “nikde” a vynašiel ho r. 1516 Thomas Moore, právnik, správny úradník a anglický kancelár, ktorého r. 1532 jeho kráľ Henrich VIII. odsúdil na smrť a dal popraviť za to, že sa nechcel vzdať svojej katolíckej viery. Vo svojej po latinsky písanej knihe Utopia opisuje ostrov menom Nikde, na ktorom je päťdesiatštyri miest, čo je narážka na Anglicko, ktoré bolo vtedy rozdelené na päťdesiatštyri grófstiev. Ako humanista, priateľ Erazma Rotterdamského a prívrženec náboženskej tolerancie, navádza Moore svojich súčasníkov na rozmýšľanie, ako by sa mohlo žiť v inom, lepšom spoločenskom systéme. Navrhuje im, aby v mysli predpokladali “nejakú lepšiu formu vlády”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Dá sa vedieť, že sa na nás niekto díva?

Friday, 5 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Robert A. Baker

Parapsychológovia tvrdia, že jednou z foriem mentálneho vplyvu do diaľky je “cítenie pohľadu”, ktorý môže ovplyvňovať, pomáhať alebo škodiť. Prieskumy verejnej mienky potvrdzujú, že tento pojem je bežný vo všetkých kultúrach. › Čítaj ďalej

tags , ,

Americké mestečko, kde sa usilovne - popravuje

Thursday, 4 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Willi Winkler

Huntsville je pekný. Ulice sú čisté, záhrady upravené, vzduch čistý a čerstvý. Občania tu žijú radi a potrpia si na tradície. Keď spolok veteránov organizuje spomienku na padlých z dvoch svetových vojen a tých dvoch šarvátok v Kórei a vo Vietname, nikto sa nehanbí za svoje slzy. Hrdo sa vzpriami pod svojou zástavou, ktorá sa majestátne trepoce proti modrému nebu. Huntsville je pekný. › Čítaj ďalej

tags , ,

„Len privilegovaní chcú tento model“

Wednesday, 3 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Noam Chomsky

Rozhovor redaktora týždenníka Die Zeit s protivníkom svetového obchodu Noamom Chomskym o príčinách jeho masívnej kritiky Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Noam Chomsky, najznámejší lingvista sveta, si urobil meno počas vietnamskej vojny ako ľavičiarsky kritik americkej zahraničnej politiky. Ako vedecký pracovník na MÍT vtedy prudko napádal liberálne médiá a americký establišment. Dnes je aktuálny svojimi hrýzavými komentármi a údernou zásadnou kritikou, ktoré z neho robia intelektuálnu chrbticu hnutia proti globalizácii.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Odmietnuté pozvanie

Tuesday, 2 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Časopis OS asi poveril p. Mojžiša, aby nás pozval “… nechať sa spútať tkanivom nežností … (akéhosi) Karia Hynka” (č. 1/2000, s.78-79), a to prostredníctvom recenzie knihy S vyloučením veřejnosti. Prečítal som nošu podrobností, ako to už v týchto recenziách býva, väčšinou mi nezrozumiteľných až nepochopiteľných - samozrejme nechýbalo v novinách tohto druhu obligátne “Po februári 1948 vyhasla aj najmenšia nádej …” - až som sa konečne dostal k onej pozvánke. › Čítaj ďalej

tags , , ,

Zákaz neviery

Monday, 1 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Tom Flynn

Málo sa vie o tom, že sedem štátov Únie (USA) ešte stále definuje ateistov, sekulárnych humanistov a iných voľnomyšlienkárov ako občanov druhej triedy. Ústavy Arkansasu, Marylandu, Pensylvánie, Severnej a Južnej Karolíny, Tennessee a Texasu obsahujú odseky, ktoré bránia nevercom - a v niektorých prípadoch aj príslušníkom menšinových cirkví - zastávať verejný úrad, svedčiť pred súdom alebo oboje. Ústavy Pensylvánie a Texasu idú ešte ďalej, keď vyjadrujú oddanosť “Všemohúcemu Bohu”. › Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu