Zošity humanistov č. 19

Kliatba kresťanstva

Tuesday, 11 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Herbert Schnädelbach

Svojím „Mea culpa!“ (Moja vina) urobil pápež Wojtyla určitým spôsobom záver. Prosil o odpustenie za to, čo urobili kresťania v mene kresťanstva, ale vyvaroval sa toho, žeby pripustil vinu cirkvi ako takej. Z hľadiska podstaty cirkvi je to pochopiteľné, ale neslúži to pravde, lebo pravda je takáto: k „siedmim smrteľným hriechom“, ktoré pápež vymenúva, došlo nie napriek, ale pre kresťanstvo; ich páchatelia sa neprehrešili proti princípom kresťanstva, ale sa len sústavne snažili tieto princípy presadzovať. › Čítaj ďalej

tags , , , ,

Úbohé kresťanstvo!

Saturday, 8 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Herbert Schnädelbach

Predbežný záver vzrušenej debaty

Diskusia, ktorú vyvolal môj článok (Die Zeit, č.20/2000), sa neskončila; na mnohých miestach pokračuje. Tu sa musím obmedziť na pár pripomienok ku štyrom doterajším replikám.

Richard Schröder hovorí najprv o dojmoch a asociáciách, ktoré v ňom môj text vyvolal a potom vyslovuje domnienky o mojom biografickom pozadí. Nedá sa zabrániť tomu, aby pri takej chúlostivej záležitosti nestáli pocity proti pocitom, ale načo sa tým tak dlho zaoberať?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kmeňové bunky a nesmrteľné duše

Friday, 7 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Peter Singer

Kým ľudské embryo pozostáva z nie viac ako 64 buniek, sú jeho bunky ako malý psík schopné naučiť sa nové kúsky. Ak sa vstrieknu do chorej obličky, osvoja si mnohé vlastnosti normálnej obličkovej bunky a môžu bunke pomáhať plniť jej normálnu funkciu. Zdá sa, že to platí pre každý orgán, dokonca aj pre každý druh bunky.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Tak povedal Nietzsche: „Boh je mŕtvy!“

Thursday, 6 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | 2 Komentárov

Armin Pfahl-Traughber

Pred sto rokmi, 25. augusta 1900, umrel Friedrich Nietzsche. Možno tohto filozofa považovať za reprezentanta humanistického ateizmu?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Skala, ktorá nebola v Ríme

Wednesday, 5 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Rudolf Augstein

Chýbajú akékoľvek mysliteľné dôkazy a poukazy na to, žeby apoštol Peter bol niekedy býval v Ríme, ani nehovoriac o tom, že by bol býval rímskym biskupom. Aj legenda, že bol ukrižovaný v Nerónovom cirkuse – podobne ako jeho učiteľ a spasiteľ, ale zo samej pokory visiac zavesený dolu hlavou – nie je nič iné ako pobožná rozprávka. A ako by sa aj bol dostal do Ríma, ak nie na rozkaz rímskych mocipánov?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Absolútny skepticizmus sa rovná dogmatizmu

Tuesday, 4 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Mario Bunge

Sú dva hlavné druhy skeptikov: moderátni a radikálni. Moderátni (umiernení) skeptici sa nezaujímajú o súhrn celkových vedomostí. Miesto toho postupujú od prípadu k prípadu, uvedomujúc si, že previerka každého kúska vedomostí predpokladá jeho porovnanie s nejakým iným prevereným úsekom vedomostí, čo aj len z dôvodu argumentácie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia knihy Mýty o mysli

Monday, 3 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Sergio Della Sala (vyd.): Mind Myths: Exploring Popular Assumptions About the Mind and Brain. (Mýty o mysli: Previerka populárnych domnienok o mysli a mozgu). John Wiley and Sons, New York, 2000.

Ľudský mozog je iste najvýznamnejší, najtajuplnejší a najčarovnejší orgán vo vesmíre. Je pôvodcom myslenia, reči, pohybov, vnímania, hudby a vôbec všetkého, čo nás robí ľuďmi.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Protiklad lásky

Sunday, 2 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Matt Cherry

Parabola Berta Brechta o vzostupe nacizmu „Zadržateľný vzostup Artura Uiho“ sa končí korenistým varovaním pred nebezpečenstvom, že noví Hitleri prídu opäť k moci: „Suka, ktorá ho splodila, sa opäť behá.“ V povojnovom Nemecku krajná pravica nikdy nezískala význačnejšie postavenie a Nemecko urobilo viac ako iné krajiny na prevenciu tohto nebezpečenstva. V inej časti niekdajšej Tretej ríše, v Hitlerovej vlasti Rakúsku, sa v tomto ohľade v minulosti urobilo menej. A tak tam suka opäť vrhla: vo februári 2000 sa dostala do pravicovej vládnej koalície pronacistická Strana slobody.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Blíži sa 20. číslo Zošitov humanistov

Saturday, 1 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Redakcia

Keď som pred temer dvomi rokmi kvôli eseji Bertranda Russella „Prečo nie som kresťanom“ pripravoval prvé číslo Zošitov humanistov, nepomyslel som, že tých zošitov bude raz dvadsať – a už je to tu. Ale chuť bola, materiál sa našiel a počet záujemcov sa bez propagácie ustálil na okolo stovky. Je čas pozrieť sa dozadu aj dopredu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu