Zošity humanistov č. 21

Nová kniha: Tvár 21. storočia

Saturday, 14 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Eric Hobsbawn: Das Gesicht des 21. Jahrhunderts (Tvár 21. storočia). - München: Carl Hanser Verlag, 2000.

Hobsbawn bol pred rokom 1990 nedogmatickým marxistom a ostal ním aj po 1990. Budúcnosť vidí pesimisticky tak pre ľavicu ako pre kapitalizmus, keď konštatuje

„Nie je vôbec povzbudivé, ak dnes jediná osobnosť globálneho významu, ktorá odsudzuje kapitalizmus, je pápež.“ (skrátené).

Prameň: Armin Pfahl-Traughber, “Blick aufs 21. Jahrhundert”, Diesseits č. 52, s. 37, 2000.

tags ,

Nová kniha: O ľuďoch a podliakoch

Friday, 13 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Schmitz, Emil-Heinz: Von Menschen und Mistkerlen: Das Wort Scham kennen sie nicht. (O ľuďoch a podliakoch: Slovo hanba nepoznajú). – Oldenburg: Schardt Verlag, 1999, 42.- DM.

V pätnástich kapitolách rozoberá autor témy kresťanského náboženstva, resp. dejín kresťanstva; jednu kapitolu venuje islamu a jednu humanistickej kritike náboženstva v minulosti a súčasnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Nová kniha: Svet bez Boha?

Thursday, 12 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Eine Welt ohne Gott? Religion und Ethik in Staat, Schule und Gesellschaft. (Svet bez boha? Náboženstvo a etika v štáte, škole a spoločnosti). Vyd. Brigitte Sauzayová a Rudolf von Thadden ako zv. III edície Genshagener Gespräche. Wallstein Verlag Göttingen 1999, 232 s.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prvý dodatok k ústave USA a Ku Klux Klan

Wednesday, 11 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Nat Hentoff

Nedávne prieskumy Freedom Forum First Amendment Center (asi Fóra pre slobodu prejavu podľa Prvého dodatku) pri Vanderbiltovej univerzite odhalili početné zarážajúce javy v ohľade súčasného zdravia Prvého dodatku k ústave USA.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pomôžte mi, pán doktor, nemôžem spať!

Tuesday, 10 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Eduardo Galeano

Budúcnosť sveta je ohrozená

Svet stojí na hlave. Stačí čítať alebo dívať sa s jasnou mysľou a kritickým duchom na informácie, ktoré šíria masmédiá, aby sme sa presvedčili, že sa nám veľmi často predkladá svet naruby.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rovnosť možností proti rovnosti ako takej

Monday, 9 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Alain Bihr a Roland Pfefferkorn

Zanietení obrancovia privilégií sa nedajú

Od revolúcie roku 1789 má heslo „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ svoje miesto na priečelí francúzskych škôl. No druhý výraz tejto republikánskej trojice sa od 80. a 90. rokov bráni všeobecnej ofenzíve, skrývajúcej sa pod pláštik kritiky (vraj) rovnostárstva.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Stanovisko cirkvi k Turínskej plachte

Sunday, 8 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

-bh-

Katolícka cirkev neuznáva Turínsku plachtu za relikviu, ale zaraďuje ju oficiálne len ako „ikonu“, teda poukaz na vieru. „Turínska plachta je odraz obrazu, je obrazné vyjadrenie umučenia, ako o ňom čítame v evanjeliách“, vysvetľuje zástupca prezidenta vatikánskej Komisie pre Turínsku plachtu, exegét Don Giuseppe Ghiberti. › Čítaj ďalej

tags ,

Vyznamenanie za výskum Turínskej plachty

Saturday, 7 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Bill Vanderlinde

Americká chemická spoločnosť vyznamenala na svojom výročnom zhromaždení 26. 3. 00 v San Franciscu svojho člena prof. Waltera C. McCrona medailou analytickej chémie, a to za jeho priekopnícku prácu v chemickej mikroskopii. Osobitne sa uviedol jeho výskum Turínskej plachty: McCrone dokázal, že Turínska plachta je stredoveké umelecké dielo, vytvorené maľbou červeným okrom a rumelkovým pigmentom na ľanovom tkanive za použitia kolagénovej tempery.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Určenie veku turínskej plachty metódou 14C

Friday, 6 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Amardeo Sarma

Pincíp

Metóda rádioaktívneho uhlíka (aj metóda 14C) využíva na určenie veku určitého predmetu rádioaktívny rozpad jedného izotopu uhlíka. Udomácnila sa v archeológii ako jedna z najdôležitejších prírodovedeckých metód na určovanie veku napr. hornín. › Čítaj ďalej

tags , ,

Pápežovo upozornenie je výčitka

Thursday, 5 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Philipp Gessler

Ako ďalej s ekuménou?  Kardinál Ratzinger a Ján Pavol II. dali ekuméne výpoveď. Chcú mať silnú cirkev – ale táto bude v Európe malá, slabá a otvorená.

Kto ešte ide do kostola, v tomto prípade do katolíckeho kostola, a tam sa stretne s tolerantnými bratmi a sestrami iných kresťanských konfesií, ten vie, ako to tam chodí: všeličo, čo sa deje pri oltári, je mu cudzie; zdá sa však, že je tu niečo, čo zázračne spája – vyznanie viery, ktoré sa spoločne deklamuje. Je identické – až na jedno miesto. Keď príde reč na to, že veria na jednu, svätú a katolícku (miesto kresťanskú) cirkev, je naraz koniec duchovnej jednoty.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Monopol pobožnosti

Wednesday, 4 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Robert Leicht

Rím prehovoril: Pre Vatikán existuje len jedna cirkev.

Bola to náhoda, alebo to bolo tak naplánované? V nedeľu 3. septembra 2000 bol v Ríme blahorečený Pius IX., ktorý na I. Vatikánskom koncile v roku 1870 vyhlásil neomylnosť pápeža za dogmu. Súčasne bol blahorečený aj Ján XXIII., ktorý zvolal II. Vatikánsky koncil, aby sa cirkev otvorila voči svetu.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Pius IX. cítil svoju neomylnosť

Tuesday, 3 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Gustav Seibt

Takto vyzerá portrét tvrdošijného odporcu modernosti:

Pápež Pius IX. zanechal cirkvi dogmu neomylnosti a bojovné postavenie voči liberálnej spoločnosti. Sloboda zmýšľania, ľudské práva, liberalizmus (ten polovice minulého storočia, ideálny), kreslené vtipy, sloboda tlače, odluka cirkvi od štátu – to všetko boli preňho len omyly moderny. Jeho nedávne blahorečenie vyvolalo protesty mnohých katolíckych teológov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Anjeli sú vzrušujúci trip

Monday, 2 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Oliver Fahrni

Všetci čakajú na to, čo urobí Boh. Po moci túžiaci kardináli. Na príkazy striehnuci služobníci kúrie. Za obnovu zapálení kňazi. Katolícke ženy. Korešpondenti vo Vatikáne – tí pripravujú v týchto dňoch už piatu či šiestu salvu nekrológov za pápeža Jána Pavla II. No Stvoriteľ váha, zdá sa, povolať k sebe hlavného pastiera svojho stáda.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Komentár k ZH 21

Sunday, 1 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Redakcia

V tomto čísle sa štyri príspevky sa týkajú Vatikánu a Jána Pavla II.: najprv krátka charakteristika „globálneho telepontifexa“, potom jeho sporné blahorečenie Pia IX., tvrdošijného odporcu modernosti, ktorý zanechal cirkvi dogmy nepoškvrneného počatia a neomylnosti; a dva komentáre k spisu kardinála Ratzingera zo začiatku septembra t.r. s názvom Domine Jesus, ktorý znamená praktický koniec ekumenických dohovorov, lebo katolícka cirkev sa vyhlasuje za jedinú pravú cirkev Kristovu a iným cirkvám odopiera dokonca aj nárok na tento názov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu