Zošity humanistov č. 23

Komu Boh zakázal jesť ovocie zo stromu poznania

Thursday, 15 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nedávno som si chcel spresniť ktorúsi citáciu z biblie, zalistoval som si v hrubej knihe a prišiel som na nezrovnalosť, ktorej som si dosiaľ nevšimol, ani ma na ňu nikto neupozornil.

Hovorí sa, že „podľa biblického mýtu Adam a Eva stratili Božiu milosť, lebo nepočúvli Boha. Boh im dovolil …“ Tak to cituje aj Paul Kurtz v knihe Zakázané ovocie – etika humanizmu na s.9. (Vydavateľstvo R. Škoda, 1998).

› Čítaj ďalej

tags , ,

V „pacientovej vôli“ záleží na každom slove

Wednesday, 14 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Robert Leicht

Poznámky k formuláru Berlínskej lekárskej komory, resp. jej etickej komisie, získavajú na aktuálnosti najmä od vlaňajška v súvislosti s uzákonením možnosti dobrovoľnej eutanázie v Holandsku a iných štátoch. (Pozri knihu Paul Kurtz: Zakázané ovocie - etika humanizmu)

› Čítaj ďalej

tags , ,

Smie byť morálne čestný intolerantný?

Tuesday, 13 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Margaret Downey

Americkí skauti sú na rázcestí.

Rozhodnutím z 28. 06. 2000 v pomere hlasov 5 : 4 dovolil Najvyšší súd USA americkým skautom (Boy Scouts of America - BSA) verejne praktizovať diskrimináciu. Jednej skupine skautov v New Jersey schválil prepustenie vedúceho skupiny, ktorý sa vyznal, že je homosexuálny.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Hádzať kocky a mať za partnera mozog

Monday, 12 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Christoph Drösser

Prírodovedci skúmajú fenomény tretieho rádu.

Poslúchne kyvadlo myšlienku? Psychológ Roger Nelson to sleduje. Chce dokázať, že áno.

Na obrazovke sa pomaly vytvára zelená čiara. Ako teplotná krivka vystúpi raz hore, potom klesne dolu. Koncentrujem sa: No tak, dole sa! A naozaj, čiara zostúpi o pár riadkov. Áno, len tak ďalej! Chvíľu sa mi darí udržať krivku na mínusových hodnotách. Až ku koncu päťminútového sedenia naraz vyskočí hore a zastane asi v polovici obrazovky.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nová kniha: Vzácna zem

Sunday, 11 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Peter D. Ward a Donald Brownlee: Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. (Vzácna Zem: Prečo je komplexný život vo vesmíre výnimočný). Copernicus, New York, 1999, 333 s.

Všetkému sú na vine Kopernik, Galileo a Darwin. Svojím dôkazom, že my, ľudia, nie sme stredom vesmíru, umožnili, aby sa myšlienka o mimozemskej inteligencii stala predmetom popkultúry. Argumentácia v jej prospech sa obyčajne obmedzí na hru pravdepodobnosti: základné prvky života sú vo vesmíre bežné, pomerne ľahko vytvoria organické molekuly a keďže je toľko hviezd, a toľko mliečnych dráh, šanca pre existenciu mimozemského života je veľmi veľká. No nielen šanca pre život: aj pre inteligentný život. V celom tom obrovskom priestore nemôžeme predsa byť sami, nemyslíte?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Impérium, najvyššie štádium imperializmu

Saturday, 10 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Toni Negri

V čom sa systém ovládnutia sveta kapitalizmom líši od imperializmu, ako ho definovala marxistická tradícia? Na aké ekonomické, technologické, sociálne a politické transformácie sveta odpovedá tento vývoj sveta ? A aké to má dôsledky pre boje v západných štátoch, štátoch v prechode a štátoch tretieho sveta?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ak sa Kristus nevráti na zem sám od seba …

Friday, 9 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Internet

„Projekt druhého príchodu Krista na zem“ (Second Coming Project, SCP) je názov všeobecne prospešnej organizácie v Berkeley v Kalifornii, ktorá chce privolať dlho očakávaný druhý príchod Krista na Zem. Teoreticky: Turínska plachta + klonovaná ovečka Dolly = a nový Spasiteľ je tu!

› Čítaj ďalej

tags , ,

Divotvorní liečitelia v Taliansku

Thursday, 8 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Rímsky parlament chystá zákon proti škodlivým dôsledkom boomujúceho (kvitnúceho) okultizmu. Bezprostrednou príčinou je smrť jedného Sicílčana, ktorý umrel po vypití „zázračného nápoja“. Takýmto čarodejstvám sa najnovšie robí veľká reklama aj v talianskej televízii; poslednou novinkou je nápoj proti AIDS (cena ročnej liečby asi 30.000 DM).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Metafyzika hlupákov

Wednesday, 7 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Ludger Lütkehaus

Pochybné čary majú pomôcť, keď je existencia v úzkych: Šangri-la ezoteriky ponúka ohrozenému stvoreniu nové knihy

› Čítaj ďalej

tags , ,

Otvorený list neteistickým filozofom

Tuesday, 6 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Edward Tabash

Situácia ateizmu v USA je síce iná, ako u nás, ale veľmi podobná. Poinformuje Vás o nej tento list, v ktorom sa niektoré formulácie temer doslovne kryjú s diagnózami a kritikami Antona Rákaya v predošlom článku. Tam i tu stojí teda pred humanistami úloha vyvolať ozajstné ľudové hnutie, ktoré účinne odmietne nadprirodzeno.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vystúpiť z tieňa

Monday, 5 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Anton Rákay

1. decembra 2000 uverejnila Pravda článok, ktorý nenapísal radový ateista, resp. člen spoločnosti Prometheus, ktorý však obdivuhodne výstižne vyslovil , čo majú neveriaci na srdci a veľa sa o ňom medzi nimi hovorilo. Pre tých, čo o ňom len počuli, ho pretláčame.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zmätok okolo Černobyľa

Sunday, 4 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Jan de Boer

Na výročnej konferencii Európskej rady skeptických organizácií v Rossdorfe 3.9.2000 referoval holandský odborník pre lekárske problémy katastrof Jan de Boer o zmätkoch okolo černobyľskej katastrofy. Najprv zrekapituloval priebeh katastrofy, pri ktorej zahynulo hneď 28 a neskôr traja ľudia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Superkresťan pápež Alexander VI.

Saturday, 3 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Emil-Heinz Schmitz

V minulom čísle sme medzi novými knihami spomenuli knihu E.-H. Schmitza O ľuďoch a podliakoch, ktorí nepoznajú slovo hanba. Komentovali sme ju konštatovaním, že podáva dejiny kresťanstva útočným až urážlivým spôsobom, ktorý u nás nepoznáme, ale ktorý je v oveľa bohatšej flóre ateistického písomníctva na západe bežný. Preložili sme a tu uverejňujeme podstatné časti 11. kapitoly, no vynechali sme doslovný preklad výrazov typu Hurenpapst (redakcia).

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Kto mi povie, čo je život?

Friday, 2 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Kto mi odpovie na túto otázku? Filozofia alebo prírodné vedy? Špekulácie filozofov o podstate života boli prípustné a mohli byť zaujímavé dovtedy, kým prírodné vedy neexistovali, resp. neboli na potrebnej technickej a myšlienkovej úrovni.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Ticho o Kosove

Thursday, 1 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Redakcia LMD

„Keď budeme vedieť celú pravdu, myslím, bude to horšie, ako všetko, čo sa dá zniesť“, vyhlásil 9. apríla 1999 Joschka Fischer, nemecký minister zahraničných vecí; bolo to dva týždne od začiatku vojny v Kosove.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu