Zošity humanistov č. 24

Zaujímavé články svetovej tlače

Wednesday, 14 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

R. Š.

Pre obmedzený rozsah ZH nemôžeme uverejniť napríklad preklady týchto zaujímavých článkov z posledných mesiacov:

HARPER’S (február 2001, New York, mesačník) uverejnil dlhý investigatívny článok o výčinoch vojnového zločinca, ktorého neprenasleduje nijaký medzinárodný tribunál, ba západná tlač ho okiadza nekritickým a nepochopiteľným vychvaľovaním: p. Henry Kissingera.

COMMENTAIRE (zima 2000, Paris, štvrfročník) je typický konzervatívny časopis; čitateľov teda iste veľmi prekvapí, ak v ňom monetarista Milton Friedman rezolútne vyhlasuje, že „v rozpore so súčasnými prevládajúcimi názormi - centrálna banka nemá byť neodvislá od politickej autority: lebo len táto je zodpovedná pred voličmi.” Okrem toho riaditeľ francúzskeho denníka Le Monde opisuje svoju vydavateľskú politiku.

LIGNES (február 2001, Paris, 3 X do roka) požiadal viacerých filozofov, aby napísali niečo o revolúcii. Zišlo sa 36 príspevkov od Etienne Balibara po Paula Virilia, ktoré spolu vydali sto strán.

CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMY (nov. 2000, Oxford, dvojmesačník) sa inšpiruje z tradícií Marxa, Keynesa, Kaleckého, Robinsona a Kaldora. Tému „Sociálna spravodlivosť a ekonomická účinnosť” spracúva so zameraním na „working poor” (pracujú a predsa sú chudobní) v USA, na veľmi ťažkú „zamestnateľnosť” určitých odborníkov a na reštrukturácie za účelom vytvárania vyšších hodnôt (pre akcionárov).

FREE INQUIRY (zima 2000, Amherst USA, štvrfročník) protestuje proti tomu, že kaplán amerického senátu sa počas rozpráv o obžalobe Clintona dvadsaťdvakrát modlil k bohu (skoro výlučne kresťanskému, protestantskému, kalvínskemu) a prosil ho o správne rozhodnutie - čím ho fakticky vymenoval za člena senátu ex-officio. Vydavateľ komentuje výsledok rozboru sedem prieskumov náboženského cítenia v USA v priebehu posledných deväťdesiatych rokov: 11,24 % = 31,000.000 občanov sú neveriaci; sú teda druhou najväčšou „náboženskou” skupinou v USA; sú druhí po rímskokatolíkoch. - S. Mumford, prezident Centra pre kontrolu populácií, rozoberá stanovisko katolíckej doktríny k reprodukčnému zdraviu a predpovedá, že toto je hlavná hybná sila autodeštrukcie (sebazničenia) Vatikánu.

SKEPTIKAL INQUIRER (sept./okt. 2000, Amherst USA, dvojmesačník) má 7 originálnych článkov! R. Park, autor knihy Vúdú ako veda: cesta od bláznovstva k podvodu, uvažuje, prečo niektorí ľudia veria a iní pochybujú; ako si určujú, čomu veriť; opisuje stratégiu vedy na poznanie pravdy. - G. Dean a A. Mather pozvali astrológov a zainteresovaných vedcov, aby predložili svoje návrhy na preverenie pravdivosti horoskopových rubrík. Dostali 30 odpovedí, a to 16 od astrológov a 14 od vedcov. Ukázalo sa, že doterajší negatívny posudok horoskopov ostáva v platnosti, takže sa dá uzatvárať: dosť je dosť- myšlienka horoskopov je jednoducho neplatná. - Zoran Zameta predkladá stručný rozbor prírodných zákonov (princípy univerzality a kauzality, zákony extrémov, o zachovaní hmoty a energie a zákon o entropii) pre skeptikov. Robí to tak, že im možno rozumieť - a vysvetliť ich iným - bez predbežných špeciálnych vedomostí. (Preklad uverejníme v budúcom čísle ZH).

DIESSEITS (4/2000, Berlín, štvrťročne) opisuje, ako ateisti slávili Vianoce, sviatky zimného slnovratu. Miestami nahradzujú jedličku visiacim alebo ležiacim vencom z ihličia, ozdobeným kvetmi a plodmi celého roku, samozrejme bez kresťanských symbolov, anjelikov a hviezdy na vrcholci. Priateľom a známym sa posielali pozdravy a priania - ako už dávno, nie k Vianociam, ale k Novému roku. Kde si dovolili ako dar pre rodinu osobný počítač, tam bolo drobných darov pomenej.

Sme radi, že sme získali nového spolupracovníka, Ing. Alexandra Višňovca z Košíc, ako jazykového korektora.

tags

Vedecké indikátory 2000

Tuesday, 13 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Špeciálna správa *

Viera v paranormálno alebo pseudovedu

Štátna vedecká rada, ktorá je výkonným orgánom Štátnej vedeckej nadácie (ŠVN), vydáva každé dva roky rozsiahlu správu o stave vedy v USA.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Môže veda dokázať, že boh neexistuje?

Monday, 12 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Theodore Schick, Jr.

„Nikto nemôže dokázať existenciu neobmedzeného záporu” je zvyčajne odpoveď tým, čo sa opovažujú povedať, že veda môže dokázať, že boh neexistuje. Neobmedzený zápor je tvrdenie, že niečo neexistuje nikde. Keďže však nikto nemôže dostatočne preveriť každé miesto vo vesmíre, hovorí námietka, nikto nemôže preukazne dokázať neexistenciu niečoho.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Nemecko sa lúči s bohom

Sunday, 11 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

redakcia

Z desiatich kandidátov nevedel ani jeden Otčenáš! A konfirmandi nevedeli, prečo slávime Vianoce.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rozprávky nevedú k vede

Saturday, 10 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Rastislav  Škoda

Vo vianočnom čase sa objavilo v dennej aj periodickej tlači množstvo článkov nesúcich sa v tom zmysle, že ak sa v priebehu posledných dvoch storočí a najmä v našej komunistickej minulosti predpokladalo, že vedecký a technický pokrok dokazuje prevahu zdravého rozumu nad poetickou bibliou, od nedávna sa to vraj veru už nedá povedať.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ľudský genóm a genetický supermarket

Friday, 9 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Peter Singer

Musel to byť špeciálny vedecký objav, ak ho svojim národom naraz ohlasovali aj prezident Spojených štátov, aj britský premiér. Prečítanie „hrubého nárysu” ľudského genómu, ako bolo oznámené 26. júna 2000, bolo iste významným vedeckým míľnikom, ale keďže táto „najzázračnejšia mapa, akú kedy ľudia nakreslili”, ako povedal Clinton, nám zatiaľ nepovie, čo tieto gény robia, nič z toho nevyplýva, aspoň pre dnešok.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ideš k ženám?

Thursday, 8 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Ludger Lüdtkehaus a iní

Predstavujem si, že by rusko-nemecká generálska dcéra Lou von Salomé darovala bezbožnému nemeckému farárovmu synovi Friedrichovi Nietzschemu miesto jeho „syna bez matky” Zarathustru ozajstné spoločné dieťa. A Paul Rée, Nietzschemu najprv kamarát a potom konkurent v boji o Lou, by bol akoby nič krstným otcom: pravdepodobne by sme nemali najčastejšie zneužitý Nietzscheho citát. Stojí v prvom diele Tak hovoril Zarathustra, no trochu inakšie, ako ho zvyknú citovať ústa ľudu:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Madona Lukrécia

Wednesday, 7 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Friederike Hausmannová

V krivom zrkadle propagandy a literatúry - História Lukrécie Borgia, dcéry pápeža a grófky z Ferrary › Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia knihy Kde sa berie na svete hlad?

Tuesday, 6 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Jean Ziegler: Wie kommt der Hunger in die Welt? Rozhovor so synom. C. Bertelsmann 2000, 160 s.

Vo svojej švajčiarskej vlasti je 66-ročný Jean Ziegler veľmi sporný, ale najmä vo frankofilskej cudzine je stále veľmi známym zástancom rozvojových krajín a ochrancom tých najbiednejších na Zemi. Toto osobitné postavenie mu dovoľuje, aby sa neúnavne hlásil k slovu s brizantnými tézami dosť hádavého vedca.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Druhá okupácia Slovenska

Monday, 5 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Alojz Klanský

Zmluva Slovenska s Vatikánom

Dlho a v utajovaní pripravovaná zmluva Slovenska s Vatikánom (Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom), z ktorej niektoré prvky napriek utajovaniu prenikli do verejnosti a odborníci štátneho práva ich silne kritizovali, bola napokon v NR SR schválená.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Návrat Armády spásy

Sunday, 4 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | 1 Komentár

Christopher Hitchens

Záchrancovia duší

Sem a tam vidno na uliciach ošúchaného člena Armády spásy tĺcť do bubna alebo fúkať do trúbky, oblečeného do zle padnúcej polovojenskej uniformy.

› Čítaj ďalej

tags ,

Golf, golf, golf…

Saturday, 3 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Johannes von Dohnányi

Týždenník Die Weltwoche uverejnil tento kritický článok na tému hrozivého rozvoja golfu na celej planéte.

› Čítaj ďalej

tags ,

So Štátmi nemám nič spoločné

Friday, 2 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Astrid Jostenová

Americký veterán vietnamskej vojny žije - vo Vietname

V marci 1990 sa vietnamský veterán Roger Klein vrátil do krajiny svojich zlých snov - a ostal tam. Tu chce v bezprostrednej blízkosti svojho bývalého vojenského nasadenia premôcť, čo v USA nemohol premôcť: svoju vojenskú traumu. Jeho nová vlasť mu prirástla k srdcu a dáva mu nádej, že tam „bude môcť ostať navždy”. Zatiaľ mu vízum platí zakaždým len šesť mesiacov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nedorozumenia o klonovaní

Thursday, 1 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Väčšina nedorozumení o klonovaní vyplýva z nevedomosti. Väčšina ľudí nepozná základné princípy klonovania - odkiaľ aj by ich mali poznať? - a ľahko urobí rýchlu generalizáciu, napr. že klonovanie nie je „prirodzené”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu