Zošity humanistov č. 25

Friedrich Nietzsche: Zarathustra a Antikrist

Saturday, 12 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Pretože sa vydanie Nietzscheho prekladu Zarathustru do slovenčiny formou zošitov nestretlo s očakávanou odozvou, chystáme jeho vydanie v knižnej forme a zakrátko potom vyjde ako kniha aj preklad Antikrista.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prírodné zákony – Sprievodca pre skeptika

Friday, 11 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Zoran Pazameta

Znalosť základných prírodných zákonov je esenciálna pre každé skeptické podujatie. Tu sa predkladá ich stručný rozbor tak, že sa im dá rozumieť- a vysvetliť ich iným - bez predbežných špeciálnych vedomostí.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Naučil som sa žiť s tým, že ma kritici popravujú

Wednesday, 9 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Rolf Hochhuth

Kde sú autori s celosvetovým pôsobením?

Znamená nová hra Rolfa Hochhutha zaručené škandály a materiálové bitky? Dramatik Rolf Hochhuth o švajčiarskej referendovej kultúre, americkej obrane raketami proti raketám a penetrantnej neškodnosti súčasného divadla.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Katolícka doktrína o reprodukčnom zdraví

Tuesday, 8 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Maličkosť, pri ktorej ide o všetko

Pri diskusii o práve ženy slobodne sa rozhodnúť o interrupcii u nás, na Slovensku, bude dobre pripomenúť si, aká je v tomto ohľade situácia vo svete, resp. špeciálne v katolíckom svete - a veľa vecí sa naraz objasní.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Kde sú hranice medzi skepticizmom a ateizmom?

Monday, 7 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nezastať na polceste

Len občas sa u nás ozvú hlasy, vyzývajúce ľudí, aby používali svoj rozum a svoje zmysly: oči na videnie, uši na počutie a hlavne rozum na slobodné, vlastné myslenie, kým „rôzne pavedecké, priam šarlatánske postoje” sa v našej spoločnosti každodenne masovo rozširujú.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Z božej láskavosti zahrdúsený

Sunday, 6 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Aram Mattioli

Posledný súd nad kacírmi vo Švajčiarsku

Ešte v roku 1747 sa vo Švajčiarsku odohral jeden z posledných súdov nad kacírmi. Náboženská intolerancia, fundamentalizmus a náboženský fanatizmus ohrozujú každú civilizáciu. Kto však v tejto súvislosti poukazuje predovšetkým na moslimský Orient, nech si uvedomí, ako dlho potrebovala Európa, kým zlomila moc cirkvi, ale aj násilnícku vládu strážcov viery iných konfesií a kým sa tu presadila - čo aj opakovane miestami ohrozovaná - rozsiahla náboženská tolerancia.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Keď umierajú Budhovia, ide o kultúrne dedičstvo sveta

Saturday, 5 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Podľa Arnolda Hottingera, Williho Wottrenga a Zemareya Hakimiho

Talibanci zničili v Bamiane v Afganistane dve skalné sochy Budhu, z ktorých väčšia bola vysoká 53 m. Stratilo sa ďalšie svedectvo minulosti. Aj iné dôležité kultúrne pamiatky vo svete sú ohrozené: vojnami, politickými zmätkami, obrazoborectvom, hospodárskymi záujmami a prírodnými katastrofami - a vlastne nič sa nedeje. Tento raz sa ozvali silné protesty.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Írsko už nie je Iránom katolicizmu

Friday, 4 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Reiner Luyken a Markus Dlouhy

Obraz Írska v mnohých z nás ešte stále ovláda predstava, že tam ešte platia slová biblie: Buďte plodní a množte sa! - že veľkorodiny s deviatimi deťmi tam nie sú zriedkavosť; že kontrola reprodukcie tam platí za najväčší hriech a kondómy tam dostať len v lekárňach; že Írsko je Irán fundamentalistického katolicizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Zájdite do knižnice!

Thursday, 3 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

redakcia

Rád by som čitateľom ZH niečo navrhol:

Ak chcete urobiť niečo proti záplave pseudovedeckých nezmyslov a náboženskej literatúry v našich knižniciach, prejavte záujem o svoju lokálnu knižnicu a navštívte ju, prosím.

Ak ste už dlhšie neboli vo svojej miestnej knižnici, zájdite tam. Prejdite sa pomedzi policami so starými i novými knihami. Okrem množstva pekných kníh, časopisov a videokaziet nájdete iste aj hromadu nezmyslov. Je veľmi pravdepodobné, že nájdete knihy o UFO, o domoch, v ktorých straší, o mastičkárstve a tzv. alternatívnej medicíne, o „nevyriešených mystériách”, astrológii, ako aj o tom starom probléme, kreacionizme, stvorení v rozličných vydaniach. Je skoro isté, že nenájdete ani Zošity humanistov, ani knihy z edície K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Knižnice závisia aj od darov. Zástancovia kreacionizmu sú osobitne štedrí darcovia.

Dobre, aj my môžeme dať: staršie knihy so zaujímavým obsahom, časopisy, videokazety - my, ako redakcia Zošitov humanistov, a možno aj Vy, vážený čitateľ, ako pravidelný či občasný návštevník v miestnej knižnici, dáte niečo zo svojej knižnice. Knihovníčka či knihovník si s Vami iste radi pohovoria o aktuálnej problematike pri znižovaní rozpočtu na knižnice.

V našom mene im ponúknite ako dar ukážku publikácií nášho vydavateľstva: stačí vyplniť priložený lístok - a záujemca dostane od nás poštou vyplatene pekný dar.

Sú štáty, kde nadšenci predplácajú knižniciam, študentom a väzňom mienkotvorné a iné časopisy; chápem, že na niečo podobné sa u nás t.č. nedá pomyslieť.

Predplatné
Hoci sme to od nikoho nežiadali, niektorí čitatelia uľahčili prácu sebe aj nám tým, že si vypočítali približné predplatné na 3, 6 alebo viac čísiel, uhradili ho poukážkou poslednej zásielky a požiadali nás o riadne vyúčtovanie. Prikladáme prihlášku za odberateľa za predpokladu 6 čísiel do roka po Sk 12.- plus Sk 7.- poštovné = 6 x Sk 19.- = Sk 114.- a prosíme čitateľov ZH široké využitie tejto možnosti. ?

tags , ,

Nová ateistická strana v internete

Wednesday, 2 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

redakcia

V marci t. r. pribudol k internetovým neveriacim nový aktívny člen – objavila sa nová ateistická stránka: http://www.angelfire.com/country/infidel a k nej prináležiaci e-mail: neboj sa@consultant.com.

› Čítaj ďalej

tags

Anglicko v totálnej kríze

Tuesday, 1 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Ignacio Ramonet

Na nešťastie britských občanov korunovala sériu pohrôm a katastrôf od minulého roku (choroba šialených kráv, záplavy, snehové kalamity bez elektriny v celých oblastiach, zrážky vlakov atd.) nakoniec ešte aj epizootia slintačky a krívačky. Ako učia dejiny, každá epidémia je nielen príčinou, ale aj dôsledkom určitého historického vývoja.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu