Zošity humanistov č. 26

K obsahu ZH 26

Monday, 9 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Pravicový mesačník Die politische Meinung uverejnil v júni 2000 článok prof. Eugena Bisera „Rozvinie ešte kresťanstvo presvedčivosť?”, v ktorom autor rozvíja myšlienku, že z duchovných koreňov Západu (rozumej: z triády Abrahámových náboženstiev židovstva, kresťanstva a islamu) vyrastú nové perspektívy pre budúcnosť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Štyri storočia od zavraždenia Giordana Bruna

Sunday, 8 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | 1 Komentár

Claude Cantini

Kométa, čo preletela ponad Európu“ (G. Hegel)

I - Život

Napriek praktickej nemožnosti byť pri opise života Giordana Bruna historicky presný treba sa aspoň pokúsiť o čo najväčšiu presnosť.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zabíjajte verejne alebo vôbec nezabíjajte!

Saturday, 7 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Albert Camus

K úvahám o treste smrti
 
Americký terorista Timothy McVeigh čakal na svoju popravu. Národ diskutoval: Smie alebo má sa poprava prenášať v televízii a internete? Pri tejto príležitosti uverejnil týždenník Die Zeit výťah z klasickej eseje Alberta Camusa „Úvahy o treste smrti”, kde Camus už roku 1957 žiadal: Ukážte to v televízii!

› Čítaj ďalej

tags ,

Zlá reputácia Noama Chomského

Friday, 6 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Jean Bricmont

Beda prorokoviFaur

Nedávno sa stal Noam Chomsky vo Francúzsku obeťou diskvalifikačnej kampane, ktorá bola o to búrlivejšia a  trvalejšia, že vedel pokojne reagovať na nehoráznosti diskusie s variabilnou geometriou o „ľudských právach”, ktorá často tají výčiny Západu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

O nepresvedčivosti kresťanstva

Thursday, 5 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

 Rüdiger Böhle

Kontroverzná odpoveď

Vážený pán profesor (Eugen Biser),

Váš článok, ktorý som si so záujmom prečítal, volá po niekoľkých poznámkach. Na začiatku konštatujete, že pri pohľade na nejaký prah, ktorý treba prekročiť, popadne človeka „hlboko sediaci pocit strachu”. (…) Ako dôkaz uvádzate pár literárnych údajov. Zodpovedá Vaše konštatovanie skutočnosti?

› Čítaj ďalej

tags ,

Treba zmeniť perspektívu viery

Wednesday, 4 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Eugen Biser

Odpoveď Rüdigerovi Böhlemu

Odpovedať môjmu kritikovi mi je ťažko, pretože ide o úvahy na odlišných argumentačných rovinách a pretože on okrem toho veci natoľko polarizuje, že moje tézy, ktoré sú konformné s jeho tézami, z diskusie vyčleňuje. To sa týka najmä hodnotenia Osvietenstva a modernej bio- a mediálnej techniky, ktoré ja ani zďaleka šmahom neodsudzujem, ale ich predstavujem v ich ambivalencii, dokonca v ich zásadnom súhlase s intenciami viery.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Univerzitné kurzy proti astrológii vo Švédsku

Tuesday, 3 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Curt Roslund

Na väčšine univerzít prevláda názor, že študenti sú v otázke vedeckého myslenia a konania tak pripravení, že ako učitelia sa nemusíme zaoberať poverami ako je astrológia, lietajúce taniere alebo energia pyramíd. Nie som si istý, či je to tak, lebo som mal študentov, ktorí sa ma po kurze v astronómii celkom vážne spýtali, ako je to so spoľahlivosťou astrológie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Moja je morálka?

Monday, 2 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Robert Leicht

Nie. Proti fundamentalizmu v bioetike

Vášnivé aj bolestivé debaty sa už viedli v nemeckom parlamente často - ale taká, aká sa otvára v poslednom májovom týždni 2001 ešte nie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čo hovorí biblia k problémom bioetiky?

Sunday, 1 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | 8 Komentárov

Rastislav Škoda

Odpoveď na túto otázku je jasná a krátka: nič. Ak konzervatívne kruhy tvrdia, že ich odmietanie „nových foriem ľudskej reprodukcie” sa zakladá na kresťanskom posolstve, môže sa to vzťahovať na postoje Vatikánu v posledných dvoch storočiach, ale nie na Bibliu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu