Zošity humanistov č. 29

Poznámky k ZH č. 29

Thursday, 10 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

V decembri 2001 expedovalo vydavateľstvo IRIS informačnú brožúru Učiteľom - humanistom, ktorú vydala Spoločnosť Prometheus v Slovenskej republike s finančnou podporou Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, USA. Hlavné state o vývoji a súčasnom stave humanistického (hovorí sa aj ateistického) svetonázoru na Slovensku pripravili doc. Dr. Matej Beňo a spoluautori.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vesmír podľa dizajnéra?

Wednesday, 9 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 1 Komentár

Steven Weinberg

Keby niekde malo byť vidieť rukopis dizajnéra, bolo by to v základných princípoch, v prírodných zákonoch. Ale napriek niektorým tvrdeniam sa prírodné zákony ukazujú byť vonkoncom neosobné a bez akéhokoľvek osobitného vzťahu k životu. Aj tak sú však pri pokuse čo aj len čiastočne vysvetliť svet fyzici v lepšom postavení ako náboženstvo.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Pozoruhodný vzťah Maxa Plancka k náboženstvu

Tuesday, 8 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 2 Komentárov

Adam Roman

Názor, že kladný vzťah významného fyzika k náboženstvu dokazuje pravdivosť náboženstva, alebo aspoň pravdivosť tvrdenia, že medzi vedou a vierou niet rozporu, je mylný. Je to klasický (a chybný) argumentum ad hominem, ktorý sa v bulvárnej forme vyskytuje napríklad vtedy, keď odmietame názory niekoho len preto, že je špinavý. Aj bezdomovec však môže mať v konkrétnej veci pravdu a naopak, nemusí ju mať človek vysoko postavený a vzdelaný.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Najväčšie zlo

Monday, 7 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Sergio Vesely

Ani vojna,
ani medzinárodný obchod so zbraňami,
ani štátny terorizmus,
ani televízne programy,

› Čítaj ďalej

tags ,

Terorizmus – zbraň mocných

Sunday, 6 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 1 Komentár

Noam Chomsky

USA medzi hyperveľmocou a hyperhegemóniou

„Ako to,” pýtal sa prezident Bush, „že nás ľudia môžu nenávidieť, keď sme takí dobrí?” Vedúci činitelia Ameriky nie sú si vždy vedomí stredno- a dlhodobých účinkov svojho rozhodného presvedčenia, že vždy musia vyhrať proti akémukoľvek protivníkovi. A za svoje včerajšie výhry možno budú platiť zajtra veľmi vysokú cenu. Usáma bin Ládin je produktom víťazstva Spojených štátov nad Sovietskym zväzom v Afganistane; čo bude stáť ich nový triumf v tomto štáte?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Vianoce – kresťanské či pohanské oslavy?

Saturday, 5 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Alojz Klanský

Legendy a historická pravda

Ľudové tradície a indoktrinácia kresťanských tradičných náboženstiev zakorenili vo vedomí mnohých ľudí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konajú ako spomienka na narodenie Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva. Tieto tradície však majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodtajiteľné súvislosti s pohanskými zvykmi, ktoré existovali dávno pred vznikom kresťanstva.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Čo urobíme z nášho ľudského druhu?

Friday, 4 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Patrick Viveret

Revolúcia týkajúca sa živej matérie, najmä technická možnosť klonovania ľudí, a informačná mutácia, znamenajú nebezpečenstvo pre budúcnosť dokonca aj nášho druhu. Len ak na ne budeme brať ohľad a súčasne sa nám vráti duchovná a politická múdrosť, vzíde z toho nový humanizmus. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že tézy „posthumanizmu” povedú k inštrumentalizácii a všeobecnej predajnosti jednotlivcov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nová kniha: Súčasná psychológia náboženstva

Thursday, 3 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Michal Stríženec: Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava, IRIS, 2001.

„Kniha, ktorú musíme čítať a v nasledujúcom čísle sa k nej vrátime”, som napísal v minulom čísle a sľub plním.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Nová kniha: Ženská záležitosť

Wednesday, 2 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Jana Šimulčíková

Anton Rákay: Ženská záležitosť, vyd. Hajko a Hajková, Bratislava 2001.

Je interrupcia - i napriek tomu, že ju naša legislatíva nepovažuje za trestný čin - vraždou? A vlastne kedy, v akom štádiu gravidity, je už ľudský plod človekom?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Nová kniha: Čas pekelných ohňov

Tuesday, 1 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 53 Komentárov

Peter Sever

Viliam Apfel: Čas pekelných ohňov. Procesy s bosorkami na Slovensku (1506-1766), vyd. Rak, Budmerice 2001.

Z recenzie Petra Severa v Literárnom týždenníku (č.42/2001) vyberáme: Je to kniha o inkvizícii, ktorá síce zmeškane, až v rokoch 1506-1766, zasiahla Slovensko, ale aj tak ho škaredo poznačila. Myšlienka bosoráctva pochádza z povier, ktoré sa pokúšajú vysvetľovať zlo vo svete ako dielo diabla, Satanáša a jeho prisluhovačov, bosorákov a bosoriek.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu