Zošity humanistov č. 32

Friedrich Nietzsche – Antikrist V

Tuesday, 29 September 2009 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Úvody Érica Blondela a Petra Pütza (skrátené)

„Antikrist“: takto prekladať, vlastne preberať rovnako znejúci nemecký názov Der Antichrist je vlastne chyba, hoci treba hneď dodať, že túto sémantickú dvojznačnosť si Nietzsche prial. Nemecký Antichrist je grécky protivník Krista v prvom Jánovom liste: „To je antikrist, kto popiera Otca i Syna“ (1 Jn 2, 22), resp. v druhom: „To je zvodca a antikrist“ (2 Jn 7).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist IV

Saturday, 26 September 2009 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

 Štvrtá časť zo šiestich:

Poznámky Erica Blondela  k Nietzscheho Antikristovi

1. Spomienka na Horácia: Pulchrum est „paucorum hominum …” (Krása je pre málo ľudí) alebo vlastné: „Satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus (Stačia mi niekoľkí, stačí mi jeden, stačí mi žiaden), čo sú Nietzscheho obľúbené texty na zdôraznenie jeho aristokratického odstupu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Huga Cháveza zachránil jeho ľud

Sunday, 14 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | 4 Komentárov

Maurice Lemoin

Štátny prevrat vo Venezuele

Stačí, aby sa nejaká skupina ľudí pokrstila podivným názvom „občianska spoločnosť”, aby tým získala právo nočnou akciou zbaviť úradu demokraticky zvoleného prezidenta? To si mysleli vo Venezuele patróni, manažéri veľkých priemyselných závodov, skorumpovaní odborári, cirkevní hodnostári, stredné vrstvy spoločnosti a masmédiá, keď 11. apríla t. r. za pomoci zradných generálov uskutočnili puč proti legálnemu prezidentovi Hugovi Chávezovi.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Bolivarské úspechy vo Venezuele

Saturday, 13 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

M. L.

Od zvolenia Huga Cháveza za prezidenta vo Venezuele v r. 1998 sa tam všeličo zmenilo.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Štít „otvorenej“ mysle

Friday, 12 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | 3 Komentárov

Garrett G. Fagan

Existuje klasická výpoveď:

„Vy máte vaše presvedčenie, ja mám moje.“

(Dúfam, že tu je prehrešenie proti Pravidlám dovolené). Každý z nás sa rozhoduje na základe svojich dôvodov. Štít „otvorenej“ mysle (hlavy) pôsobí takto: dôvody sú vec názoru každého jednotlivca a myseľ (hlavu) si treba držať otvorenú pre všetky možné druhy uvažovania.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rozprávka o kariére

Thursday, 11 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Elisabeth Niejahrová

Nerovnosť šancí

Nemci veria, že každý sa môže dostať „tam hore”. Omyl: Občania nespozorovali, že sa ich krajina zmenila na triednu spoločnosť. Preto sa sociálny štát v blízkej budúcnosti musí zamerať na zlepšenie perspektív chudobných občanov.
Jeden je syn upratovačky. Matka drhla podlahy v kasárňach a drala sa na poliach, neraz s ňou bol pri zbere cukrovky aj jej syn. Bol inteligentný a vedel rozprávať, no keď jeden učiteľ navrhol, že by mal študovať, smial sa chlapec z dolnosaského Bextenu: „Veď by sme nemali dosť peňazí ani na knihy!”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pápež odsudzuje rozvody a rozvádzanie

Wednesday, 10 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

R. Š.

V januári t.r. vyzval pápež právnikov a sudcov, aby odmietli zúčastniť sa pojednávaní a súdnych sporov pri rozvodoch, či sa už tieto týkajú katolíkov alebo príslušníkov iných náboženstiev. Zdôraznil trvalosť manželstva ako časti božieho prírodného poriadku na Zemi, ktorému podlieha každý človek a nazval rozvod “hnisajúcim vredom”, ktorý devastuje ľudskú spoločnosť.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Religiozita a zdravie

Monday, 8 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Sebastian Murken

Uveril a vyzdravel…

Kto verí, žije dlhšie, je zdravší a šťastnejší. Má viac radosti zo života, pri chorobe je úspešnejšie liečený a teda aj skôr vyliečený … Takéto a podobné “senzačné” nálezy pri početných klinických štúdiách “dokazujú” v poslednom čase pozitívny vzťah medzi religiozitou a zdravím.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zneužívanie detí pod ochranou katolíckej cirkvi

Sunday, 7 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Ulrich Joßner

Nechajte maličkých ku mne prísť

Nakoniec sa už hromadné sexuálne zneužívanie detí a mladistvých v americkej katolíckej cirkvi nedalo zatušovávať.

› Čítaj ďalej

tags ,

Brilantné zlyhanie

Friday, 5 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Annette Lessmöllmannová

Sto rokov Russellovho paradoxu

Smie holič, ktorý holí všetkých, čo sa sami neholia, holiť aj sám seba?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Tučný rozpočet na obranu

Thursday, 4 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Paul Kurtz

Popredný americký humanistický (ateistický) filozof má v poslednom čísle Free Inquiry  (Slobodné hľadanie) úvodník, z ktorého vyberáme:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Náboženstvo je zakódované v našich génoch

Wednesday, 3 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Victor Stenger

Fyzik Victor Stenger vo svojej knihe Physics and Psychics (Fyzici a psychici) uvažuje takto:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Výzva prof. Dr. Alexandra Reháka

Tuesday, 2 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Priatelia,
Odoberám Zošity humanistov od prvého čísla v novembri 1998, keď uverejnili prvý preklad klasickej eseje Bertranda Russella “Prečo nie som kresťanom” z roku 1927 do slovenčiny a som toho názoru, že tieto zošitky sa snažia vyplniť dôležitú medzeru v našom súčasnom spoločenskom živote.

› Čítaj ďalej

tags

Drobné správy v ZH 32

Monday, 1 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | 1 Komentár

Listy čitateľov

Ani raz vo svojom živote som sa neobracal o pomoc na nejakú božskú inštanciu. Povedať, že pred smrťou opúšťajú ateisti svoje vrúcne presvedčenie, je bezcitná urážka. -  P. P., Devín

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu