Zošity humanistov č. 39

Ten, čo je nad nami

Monday, 8 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Gotthold Ephraim Lessing

Keď sa stmievalo, pochytilo to na nášho Štefana:
(od maškrtnosti sa už nemohol prítmia dočkať)
v záhrade svojho šľachetného pána
vyliezol na najlepšiu jabloň a začal si jabĺčka trhať.

› Čítaj ďalej

tags ,

Ježiš a nič viac

Sunday, 7 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Jeffrey Sharlet (1)

Ako špiceľ medzi tajnými teokratmi Ameriky

A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Mt 10,36.

I.
Modlia sa takto: asi tucet svetlookých „bratov” s jemnou pokožkou dá hlavy dohromady, spletú si ramená cez plecia ako pradená elektrického káblu, opierajú sa jeden o druhého a hojdajú sa ako vysoká tráva na kopci za domom, v ktorom žijú. Dom je pekná, šedá, jednoposchodová budova v koloniálnom štýle, voňajúca po novom koberci na smrekovej podlahe a vodičke po holení; muži, čo tam žijú, ho volajú Ivanwald.

› Čítaj ďalej

tags ,

Veľké svetlo z neba zalialo prezidenta (1)

Saturday, 6 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Lewis H. Lapham (2)

Minulej zimy krátko predtým, ako 3. divízia americkej infantérie 21. marca vstúpila do eufratskej nížiny, mal som možnosť často chodiť po Európe. V štyroch štátoch a v piatich rečiach každý týždeň pravidelne naberali na intenzite demonštrácie antiamerikanizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kto má pravdu?

Friday, 5 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Doc. Dr. E. Majerníková píše vo svojom príspevku v zborníku Kresťanstvo a fyzika, že atómový fyzik Wolfgang Pauli (a ďalší, o ktorých mi teraz nejde, ale aj na tých sa pozriem) „veril, že prírodné zákony pochádzajú od Boha.” Teda:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Už vidieť ich je hriech

Thursday, 4 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Michael Thumann

V Saudskej Arábii ženy nevidieť, sú zahalené a skryté - na škodu celej spoločnosti. Len pár odvážnych sa opováži porušiť tabu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Tento strašný odpočinok, ktorý je prejavom sociálnej smrti

Wednesday, 3 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Pierre Bourdieu

Pod vedením Paula Lazarsfelda uskutočnili v roku 1931 dvaja entuziasti, Maria Jabodová a Hans Zeisel, štúdiu o prostredí nezamestnanosti v Marienthale, malom rakúskom mestečku, kde práve zatvoril svoje brány najväčší miestny podnik. V Nemecku vyšiel tento text knižne už v roku 1932. Bolo to v čase vrcholenia hospodárskej krízy a masovej nezamestnanosti, pár mesiacov pred Hitlerovým príchodom k moci (v januári 1933).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Naliehavá antikoncepcia v nemocniciach v New Yorku

Tuesday, 2 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Redakcia

Situácia bola taká, že z 597 katolíckych nemocníc v USA len 5 % poskytovalo na požiadanie naliehavú antikoncepciu; 25 % ju poskytovalo len znásilneným ženám a 55 % ju odmietalo za každých okolností. Newyorský senát teraz schválil návrh zákona s názvom „Naliehavá antikoncepcia na záchrannej stanici”, ktorý potrebuje už len podpis guvernéra Patakiho, aby vstúpil do platnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kuba, syndróm obliehaného ostrova

Monday, 1 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Gianni Min? (1)

V dňoch 3. až 7. apríla 2003 odsúdili súd v Havane vo veľmi rýchlom procese niekoľko desiatok opozičníkov „za porušenie zákona o ochrane národnej nezávislosti a kubánskeho hospodárstva.”  A 11. apríla boli rovnako rýchlo súdení a na smrť odsúdení traja únoscovia prievoznej lode, ktorí hrozili cestujúcim, že ich zabijú. Toto zostrenie stanoviska vlády v Havane zapadá do zvyšovania napätia medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré vyvoláva zdvojnásobená agresivita sokolov americkej administrácie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu