Zošity humanistov č. 40

Recenzia: Plán a účel v prírode

Monday, 10 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

George C. Williams: Plán a účel v prírode. O modernej evolučnej teórii. Bratislava: Kalligram 2002, 10 obr., 202 s., 250.- Sk. Preložil Peter Sýkora.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Desať náboženských uvažovaní

Sunday, 9 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

John Radford

Počas storočí uvažovali filozofi o náboženskej viere, o bohu, o osobitných náboženstvách. Podľa môjho názoru sú všetky argumenty v prospech tejto problematiky klamné. V každodennom živote pri rozhovoroch s priateľmi, kolegami či misionármi, čo zazvonia pri dverách, prichádza občas reč na staré otrepané frázy typu argumentu z prírodnej zákonitosti alebo prvotnej príčiny. Prvý hovorí v podstate to, že vesmír je tak dokonale usporiadaný, že je nepravdepodobné, že je to výsledok náhody; že ho musel niekto naplánovať, a že to bol boh.

› Čítaj ďalej

tags ,

Načo manželstvo?

Saturday, 8 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

Richard Taylor

Puto, ktoré viaže, nemusí byť zákonné

Stalo sa manželstvo anachronizmom? Skoro by sa zdalo. Nahrádza ho spolužitie. Súpisy obyvateľstva ukazujú, že za desať rokov sa počet neformálnych spolužití bez sobáša skoro zdvojnásobil, kým počet manželských zväzkov vzrástol len o 7 percent. Okrem toho sa stávajú bežnejšie aj manželstvu podobné spolužitia osôb rovnakého pohlavia, tzv. registrované partnerstvá a ich prijateľnosť - okrem v náboženských štvrtiach miest a na dedinách - vzrastá.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Trilióndolárový podfuk

Friday, 7 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

Thomas Frank

Haló, Wall Street!  -  Zbohom sociálna zábezpeka

I.

„Netrpieť núdzu“ to nazýval F. D. Roosewelt. A pre veľkú časť amerického národa bolo počas Druhej svetovej vojny sociálne poistenie - chápané v najširšom význame tohoto výrazu - jedným z ušľachtilých cieľov vojny. Vzťah medzi všeobecným cieľom vojny a snahami o zlepšenie každodenného života bol samozrejmý. V roku 1944 navrhol Roosewelt pre povojnové obdobie „Listinu ekonomických práv“; ozveny tejto myšlienky zaznievajú z Listiny práv (amerického) vojaka, z Univerzálnej deklarácie ľudských práv OSN a z Trumanovho Plánu štátneho zdravotného programu. V Británii viedol vojnový kvas k vydaniu Beveridgeovej sady podrobných návrhov na sociálne zabezpečenie, ktoré získali takú popularitu, že sa stali základom britského sociálneho štátu. Spojenci v tom čase verili, že budujú doma aj v cudzine lepší svet.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Šťastné hlísty

Thursday, 6 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

Mathias Plüss

Aj keď veda vysvetlí koľkokoľvek javov, hádanka našej existencie ostane nevyriešená. Ba čo viac: Čím viac sa o svete dozvedáme, tým väčšmi žasneme. Koľko nastavení vesmírnej sústavy muselo byť tak presne dosiahnutých, aby sa vyvinula bytosť ako človek - od veľkosti elementárnych nábojov až po obsah kyslíka v zemskej atmosfére!

Skutočnosť, že existujeme, je až neuveriteľne nepravdepodobná.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Koniec sionizmu?

Wednesday, 5 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

Avraham Burg

Sionistická revolúcia dlho spočívala na dvoch pilieroch: spravodlivý cieľ a bezúhonné vedenie. Ani jeden z nich už zrejme nestojí pevne. Izraelskú spoločnosť dnes predstavuje lešenie korupcie na základoch utláčania a nespravodlivosti. A tak je koniec sionistického zámeru predo dverami. Je celkom možné, že sme posledná sionistická generácia. Možno bude na Strednom východe Židovský štát, ale ten bude inakší, cudzí nám a hnusný.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vecný register – Zošity humanistov č. 21 – 40

Tuesday, 4 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

 

› Čítaj ďalej

tags

Register mien – Zošity humanistov č. 21 – 40

Monday, 3 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

 

› Čítaj ďalej

tags

Zošity humanistov – doplňte si staré čísla!

Sunday, 2 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

redakcia

› Čítaj ďalej

tags , ,

Edícia „K teórii a praxi humanistickej výchovy“

Saturday, 1 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | 2 Komentárov

Dan Barker: Možno áno, možno nie. Návod na zdravú pochybovačnosť u detí (10 – 12 rokov). Zvedavé dievčatko hľadá rozumné vysvetlenia pre príbehy, ktoré sa zdajú mať „nadprirodzený“ základ. 80 str., 56 obr., 3 €

Dan Barker: Možno je to správne, možno nesprávne. Na príkladoch z každodenného života detí sa poukazuje na mravnú stránku ich rozhodovania (8 – 10 rokov). 76 str., 47 obr., 3 €

Paul Kurtz: Zakázané ovocie – Etika humanizmu. Pod zakázaným ovocím nerozumie filozof Kurtz hriech v bežnom zmysle slova, ale samostatné etické hľadanie zásad mravného konania a všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom. Kniha obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory. 232 str., 6 €

Sandra McLeod Humphreyová: Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? V 25 problémových situáciách zo života 13 – 15-ročných detí sa hľadá správne riešenie podľa dômyselnosti a osobnej stupnice hodnôt každého jednotlivca. 124 str., 3 €

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu