Zošity humanistov č. 41

Riadky pre môj náhrobný nápis

Friday, 16 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Dylan Thomas

Červom daný za potravu,
Komuže dám za vinu,
Že ma čas
Konečne uložil
Tu pod  zem vedľa devy a zlodeja,
Komuže to dám za vinu?
Mama je tomu na vine,
Jej lásky hriech
Ma stvárnil v jej lone,
Ktoré mi dalo život aj hrob.
Mama je tomu na vine.
Tu sa končia jej bôle rodenia,
Zamreli údy aj duch,
Všetka láska aj vzruch
Sa teraz rozpadli.
Som  odpoveď človeka na každú otázku,
Som  jeho cieľ aj určenie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Dvesto rokov od narodenia Ludwiga Feuerbacha

Thursday, 15 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Michael Niepel, predseda Zväzu humanistov v Bielefelde.

V Nemecku vyjde na pamiatku tohto filozofa 8. júla 2004 s krátkym predstihom pamätná známka s jeho portrétom. Humanistické a voľnomyšlienkarske združenia to nemali ľahké s presadením tohto námetu v štáte, kde majú biskupi veľké slovo a každoročne sa vydáva veľa známok s náboženskou tématikou. Vyjde raz na Slovensku známka s obrazom kňaza Horárika?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Premena ako prepodstatnenie

Wednesday, 14 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Štátne zastupiteľstvo Bochum obžalovalo v r. 1985 jedného študenta medicíny na základe § 166 trestného zákona medzi iným z toho, že nazval „premenu” a “prijímanie”, ktoré sa v katolíckej cirkvi celebrujú ako  súčasť sviatosti a svätej omše, „trikom”, čiže „fígľom”. Tým vraj natoľko urazil náboženské cítenie veriacich, že by to mohlo narušiť verejný poriadok.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Za laicizmus v Európe – O odluke cirkví od štátu

Tuesday, 13 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Keith Porteous Wood

Otváracia prednáška prezidenta anglickej National Secular Society na manifestácii proti článku 51 návrhu Ústavy Európskej únie dňa 6. decembra 2003 v Paríži.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Čile konečne pripravuje rozvodový zákon

Monday, 12 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Redakcia Free Inquiry

Čile je jediný štát na západnej pologuli, ktorý zakazuje rozvod. Už 120 rokov sa aktivisti pokúšajú o zmenu tohto stavu. Zdá sa, že sa blížia k úspechu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Nové zamyslenie nad radikalizmom

Sunday, 11 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

David Anthony, právnik, autor a vychovávateľ

Nedávno som mal príjemnú príležitosť zaujímavého rozhovoru s jedným starodávnym marxistom, uznávaným autorom, univerzitným profesorom a aktivistom. Hovorili sme o súčasnom stave radikálneho myslenia, keď sa tu uprostred úvah vynoril problém náboženstva. „Súhlasím s Marxom, že náboženstvo je opiát”, preriekol vážený profesor. „Keď vyriešime zásadné problémy mieru a spravodlivosti, pohasne význam náboženstva.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Bol Einstein veriaci človek?

Saturday, 10 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | 16 Komentárov

Rastislav Škoda

Iste sa vám už stalo, že vás v diskusii oponent „upozornil”, že Voltaire sa pred smrťou vyspovedal, že Darwin bol hlboko veriaci človek (podľa Stohla „veriaci veľduch”), alebo že dokonca Einstein veril v existenciu boha. Zborník Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001) sa podobnými nezmyslami hemží. J. Krempaský sa v jednom článku trikrát odvoláva na Einsteina citáciami typu

„Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Spoveď je špicľovstvo

Friday, 9 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Študenta medicíny, o ktorom je reč v krátkej správe o eucharistii na s. 5, obžaloval štátny zástupca v roku 1985 aj z ohrozenia verejného poriadku tým, že v xeroxovom letáčiku nazval katolícku spoveď „špicľovaním”. Neuveriteľné?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Odluka cirkvi od štátu v USA

Thursday, 8 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Edwin Kagin

Kagin bol jedným z organizátorov Pochodu bezvercov na Washington  2. novembra 2002, pri ktorom asi 3000 účastníkov nieslo heslá ako „Reason is not Treason” (Rozum nie je zrada), „Boli časy, keď vládlo náboženstvo - voláme ich vekom temna” a „Ústava platí pre všetkých”. Toto je text jeho prednášky, v tom čase, na Marshallovej univerzite v Huntingtone, West Virginia.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Genetický omyl – pozor pri diskusii!

Wednesday, 7 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Ak už máte to nešťastie, že diskutujete s kreacionistom, náboženským fundamentalistom alebo popieračom holokaustu - alebo hoci aj len s niekým, čo neuznáva, že ovzdušie sa globálne otepľuje, že fajčenie vyvoláva rakovinu - skôr alebo neskôr zacítite pokušenie dopustiť sa niečoho, čo filozofi volajú „genetický omyl”, resp. klamná predstava. Omyl spočíva v odmietnutí nejakého argumentu nie pre jeho vnútornú hodnotu (či pre jej chýbanie), ale na základe toho, kto predmetný argument zastáva. Je to omyl, pretože aspoň v abstraktnom svete logiky neplatí vzťah medzi charakterom osoby, ktorá argument uvádza a platnosťou či rozumnosťou tohto argumentu. Niektorí katolícki kňazi to vyjadrujú  takto: „Robte, čo kážem, nie čo robím.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Na obranu detskej eutanázie

Tuesday, 6 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | 4 Komentárov

Barbara Smokerová

Väčšina sekulárnych humanistov sa prihovára za legalizáciu dobrovoľnej eutanázie alebo pomoci pri „odchode zo sveta” u ľudí, ktorých nevyliečiteľná choroba je spojená s neznesiteľnými bolesťami.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Naše poňatie života je jediný prostriedok, ktorý máme na čerpanie sily

Monday, 5 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Patricia Blocková, Horst Groschopp

Valné zhromaždenie Nemeckého humanistického zväzu prijalo uznesenie, že treba rozvíjať oblasť svetonázorovej životnej pomoci formou porady  ako ponuku služieb sekulárne orientovaným ľuďom. Diskusia sa rozvinula predovšetkým v súvislosti s aktuálnosťou požiadavky poradenstva pre vojakov a policajtov. O tejto činnosti uvažoval zväz už v r. 1994, teraz ide o realizáciu. „Príslušnému spolkovému ministerstvu treba navrhnúť humanistické poradenstvo pre vojakov, policajtov a civilných zamestnancov týchto zložiek, aby sa tým začalo právne konanie.” Akcia má za cieľ vybudovať zastupovanie záujmov bezkonfesijných zamestnancov v politicky brizantnej oblasti, v ktorej má dosiaľ monopol cirkev.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Slovensko kresťanským štátom?

Sunday, 4 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Najmä v Kultúre, dvojtýždenníku závislom od etiky, čítam skoro na každej strane, že Slovenská republika by mala byť za každú cenu kresťanským štátom a prekvapuje ma, že to podpisujú nielen politici a ľudia, ktorým zrejme ide o každodenný chlieb, ale aj ľudia, u ktorých by sa na základe ich postavenia a životopisu mala dať predpokladať určitá intelektuálna úroveň.

› Čítaj ďalej

tags ,

Katolícka cirkev v Nemecku predáva 100 kostolov

Saturday, 3 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Anonym

No predané katolícke kostoly sa nesmú premeniť na mešity alebo chrámy nekresťanských cirkví - v tom sú si biskupi zajedno. „Osobitný charakter božieho domu musí byť zachovaný”, povedal kolínsky arcibiskup Joachim kardinál Meisner pri predstavovaní smerníc nemeckej Biskupskej konferencie k premene využívania kostolov. „Kostol nie je budova ako každá iná. Je to kamenný svedok viery“, povedal Meisner.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rozdiel medzi pravicou a ľavicou

Friday, 2 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

internet

Na strane www.users.erols.com čítame, že zhruba sú obvyklé rozdiely medzi ľavicou a pravicou nasledovné:

Viac alebo menej, ľavica verí, podporuje, propaguje (alebo aspoň sa celkom nestavia proti nim) tieto princípy:

  • Štátne riadenie alebo vlastníctvo životne dôležitého priemyslu a obchodu, pre dobro v prvom rade spoločnosti.
  • Povinnosť vlády pomáhať ľuďom.
  • Odluka cirkvi od štátu.
  • Legálna, sociálna a hospodárska rovnosť všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, pohlavie, jazyk alebo podmienky narodenia.
  • Filozofia Robina Hooda/Jánošíka: „Ber bohatým, aby si dal chudobným.“
  • Sexuálna sloboda. Každému to jeho.
  • Rozmanitá, ale spolupracujúca spoločnosť.
  • Mier, humanizmus a medzinárodné bratstvo.

› Čítaj ďalej

tags ,

Manchesterský liberalizmus

Wednesday, 1 January 2003 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Richard Herzinger

Dejiny ekonómie - spravodlivá je len sloboda

V Manchestri bojovali liberáli proti feudalizmu a chudobe. Napriek tomu sú od 150 rokov ohováraní a odsudzovaní.
Najhoršia nadávka, akú možno vysloviť pri ekonomickej alebo sociálnopolitickej debate, je obžalovať niekoho z „manchesterského liberalizmu”. Či odborári alebo zástupcovia cirkvi, či ľavicoví kritici spoločnosti alebo pravicoví zástancovia konzervatívnych hodnôt, všetci sú ochotní súhlasiť s Günterom Grassom, ktorý už r. 1997 napísal:

„Prežívame návrat manchesterského liberalizmu, ktorý neberie ohľad na ľudí”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu