Zošity humanistov č. 44

Povinné náboženstvo alebo Etika porušujú základné ľudské práva a diskriminujú

Wednesday, 14 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus

Napriek protestom časti slovenskej verejnosti zavádza sa sa u nás výučba povinne voliteľného predmetu náboženstvo alebo etika počnúc prvým ročníkom základných škôl. Analýzou tejto problematiky došla Spoločnosť Prometheus k záveru, že toto opatrenie štátnej správy porušuje základné ľudské práva rodičov a diskriminuje časť občanov. Vydala vyhlásenie, z ktorého vyberáme:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Učebný predmet „Etika“ v Berlíne

Tuesday, 13 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | 1 Komentár

Vitajte na homepage Etika

Etika (v nemeckom origináli nepreložiteľná „Lebenskunde”, náuka o živote) je nepovinný predmet, ktorý sa neklasifikuje. Vyučuje sa rovnocenne s náboženstvom na školách v Berlíne. Podnikajú sa kroky, aby sa učila aj v Brandenbursku.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ateizmus je skutočne problém občianskych práv

Monday, 12 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Edward Tabash

D. J. Grothe a A. Dacey popierajú, žeby ateizmus bol záležitosťou občianskych práv a odmietajú myšlienku, žeby si neveriaci mali voliť na politické miesta neveriacich. Autor nesúhlasí ani s jedným z týchto názorov.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Preč s Darwinom!

Sunday, 11 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V čase, keď by sme si mohli myslieť, že kreacionizmus je prehraná vojna aj v Taliansku, keďže aj pápež ho oslabil uznaním evolúcie, prichádza studená sprcha.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Nietzsche verzus Marx?

Saturday, 10 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Dieter Wengler

Nietzsche a Marx - dvaja len naruby obrátení metafyzici?

Je vôbec dovolené postaviť vedľa seba a poprovnávať Stredonemca Nietzscheho (1844-1900) a Porýnčana Marxa (1818-1883)? Vie sa, že marxisti nenávideli Nietzscheho ako mor; Georg Lukács ho zaraďoval do galérie predkov ničiteľov rozumu a priekopníkov katastrofy národného socializmu. Nietzsche zas pranieroval socialistov pre ich rovnostárske predstavy beztriednej spoločnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Čo cituje Rolf Hochhuth…

Thursday, 8 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

v knihe McKinsey kommt (2003)

Ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia hlásal pápež Pius XII.: Omyl nemá právo na existenciu a propagandu! Nebola to veta tesne na hranici inkvizície? Veď mýliť sa je ľudské, omyl je súčasť ľudskej podstaty. Až jeho nástupca Ján XXIII. uznal slobodu náboženstva za základné ľudské právo. - Týždenník Spiegel, 1. 6. 1998.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Antiglobalisti celého sveta…

Wednesday, 7 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Júnové číslo francúzskeho dvojmesačníka Mani?re de voir (č.75, 7 Eur) je celé venované súčasnému stavu hnutia proti globalizácii. Prezrádza to už jeho titul „Antiglobalisti celého sveta …” a úvodný článok Ignacio Ramoneta „Protestujúci, spojte sa!”

› Čítaj ďalej

tags ,

Veterinárska akupunktúra a historická skutočnosť

Tuesday, 6 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Tvrdenia o starodávnosti akupunktúry

Robert H. Imrie, David W. Ramey, Paul D. Buell, Edzard Ernst, Stephen P. Basser

Tento článok je prehľadom presnosti, spoľahlivosti a objektívnosti historickej vedy v literatúre o veterinárskej akupunktúre. Identifikáciou a nápravou niektorých dosť nepresných zvádzajúcich historických údajov v literatúre o veterinárskej akupunktúre a odvolávaním sa na pôvodné materiálové zdroje autori dúfajú pozdvihnúť vedecký štandard v tejto oblasti.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Atkinsove aforizmy

Monday, 5 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Atkinsove citáty majú konverzačný tón s nádychom vtipu:

› Čítaj ďalej

tags ,

Kedysi misionári, dnes evanjelizácia

Sunday, 4 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Rastislav Škoda

S tým treba prestať. Už keď som zbežne prezeral predchádzajúci článok a hneď si povedal, že by bol vhodný pre našich čitateľov, bežali mi mysľou moje skúsenosti s novým pojmom evanjelizácie a jeho staršej podoby - misií.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Maxima „myslieť stále sám“ je osvietenstvo

Saturday, 3 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Petra Caysa
V roku 1784 odpovedal Kant na otázku berlínskeho mesačníka Berlinische Monatsschrift len niekoľkostránkovým ale mnohoznačným spisom, ktorého začiatok je svetochýrny:

„Osvietenstvo je oslobodenie človeka od jeho ním samým zavinenej nesvojprávnosti. Nesvojprávnosť je neschopnosť používať vlastný rozum bez vedenia niekým iným. Nesvojprávnosť je zavinená sebou samým, keď jej príčina nie je v nedostatku rozumu, ale v nedostatku odvahy, používať ho bez vedenia iným. Sapere aude! Maj odvahu používať svoj vlastný rozum! je teda heslo osvietenstva.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Hriechy misionárov

Friday, 2 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Stephen R. Welch

Sme svedkami snahy evanjelizácie ovládnuť svet. V celom svete sa vydávajú ročne milióny dolárov prostredníctvom zbierkových kampaní a nedeľných ofier na podporu zdanlivo humanitárnych zámorských misií. Toto dielo - kŕmiť hladných, zaodievať nahých, dať liek chorým - sa zdá dobrou vecou, navonok nezištnou snahou robiť dobre, nepošpinenou necudnými titulkami, sprevádzajúcimi trpké diskusie, ktoré strpčujú život cirkvi doma.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boh?

Thursday, 1 July 2004 | Boh?, Albert Jacquard, Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Albert Jacquard

Preložil Rastislav Škoda

Vydavateľstvo Stock/Bayard, Paris 2003, 146 strán.

(Poznámka prekladateľa: V októbri 1999 vyšlo 10. číslo Zošitov humanistov s prekladom knihy: Rozhovory o vede a viere medzi Albertom Jacquardom a Jacquesom Lacarri?rom. Jacquard naďalej publikuje knihy, v ktorých hľadá, čo môže dať katolicizmus modernému človeku 21. storočia: Od úzkosti k nádeji, Budúcnosť nie je nikde napísaná (v spolupráci s Axelom Kahnom), Veda pre nevedcov a najnovšie jednoslovný titul: Boh?  Len ho skúste vysloviť! Jacquard postupne komentuje slovo za slovom text Apoštolského vyznania viery z hľadiska dnešnej hodnoty a dnešnej vedy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu