Zošity humanistov č. 45 P

Univerzita pre humanistiku v Utrechte, Holandsko

Thursday, 16 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

Rob Thielmann

Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku v Utrechte od roku 1983 sa zakladá na článku 1 holandskej ústavy o rovnoprávnosti náboženstiev a svetonázorov. K odluke cirkvi od štátu došlo v Holandsku už po batávskej revolúcii r. 1795. Cirkvi a svetské organizácie nemajú nárok na štátnu podporu, ale ich služby, prístupné každému bez ohľadu na príslušnosť, možno finančne podporovať; v prvom rade je to školstvo, a to vrátane profesionálnej výuky učiteľov.

Pre štátne financovanie nie je rozhodujúci počet členov holandského humanistického zväzu, ale vedecky dokázaný rozsah súhlasu obyvateľstva s týmto svetonázorovým hnutím, sociálne potreby a dopyt. Tretina Holanďanov chápe a podporuje ciele holandských humanistov. Okrem Humanistickej univerzity sú na každej verejnej univerzite profesori pre humanistiku.

Spočiatku sa cirkvi stavali proti Univerzite humanistiky. Sekularizácia ich prinútila pristúpiť na pluralitu - inakšie by sa boli museli zrieknuť svojich požiadaviek.

Prameň: Rob Tielmann, Diesseits ….. 

 

tags , ,

Humanistika ako vysokoškolský odbor

Wednesday, 15 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

Gerd Eggers

Obrysy budúceho projektu
 
Potom čo už v roku 1999 našli prvé prvky humanistiky svoje miesto vo vedeckom doplnkovom štúdiu „humanistická morálna výchova” ( Lebenskunde), vznikol medzičasom v rámci Humanistickej akadémie projekt „Humanistika”.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Alternatíva bez alternatívy

Tuesday, 14 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

Matej Beňo

Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní

Začiatkom júla tohto roku si vymenil minister školstva Martin Fronc ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní s apoštolským nunciom H. J. Nowackým.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Témy etiky pre 1. a 2. ročník základných škôl v Berlíne

Monday, 13 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

internet

Návrhy tém pre 1. a 2. ročník základných škôl

I. Jednotlivec v sociálnom prostredí

- „Ja som ja. Som jedinečný.”
- „Rastiem.”
- „Páčiš sa mi.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu