Zošity humanistov č. 45

Asimovove zákony pre roboty

Sunday, 12 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Robert Klassen

Vstupujeme do veku robotov

Isaac Asimov (1920-1992) bol v každom ohľade výnimočná osobnosť. Písal scifi a nescifi romány, nikdy neprestal písať a pre fanúšikov scifi sú nezabudnuteľné jeho „tri zákony robotizmu”:

1. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu.
2. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem tých, ktoré sú v rozpore s prvým zákonom.
3. Robot musí chrániť vlastnú existenciu do tej miery, kým sa táto ochrana nedostane do rozporu s prvým alebo druhým zákonom.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čínski komunisti zlepšujú diela Karola Marxa

Saturday, 11 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Johnny Erling

Ako bude vyzarať táto modernizácia?

Peking chce prispôsobiť marxizmus-leninizmus kapitalistickej ére a prepisuje svoje učebnice.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Bell ukradol vynález telefónu

Friday, 10 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | 3 Komentárov

Mike Rogers

Na amerických školách sa učí, že telefón vynašiel Alexander Graham Bell. Je nad slnko jasnejšie, že je to klamstvo. Telefón vynašiel Talian Antonio Meucci. Americké školy však budú naďalej šíriť - okrem iných - aj túto nepravdu - len vláda vie, prečo a dokedy. Niektorí čitatelia ma asi obžalujú z propagandy, ale nie je to tak. Neverte mi - dokážem vám to a budete to vedieť.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Megaveľmoc Čína

Thursday, 9 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Ignacio Ramonet

Varovanie čísiel

„Ak sa raz Čína prebudí …”, vravievalo sa kedysi a zamenalo to, že celej planéte hrozí nie hocaké nebezpečenstvo. No táto obrovská zem sa už prebudila. Je najvyšší čas položiť si otázku, aké dôsledky to môže mať pre beh sveta.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Umrel humanistický laureát Peter Ustinov

Wednesday, 8 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Celý svet ho poznal pre jeho početné talenty a dobré diela; menej sa vedelo, že „taktne” kritizuje náboženstvo a spolupracuje s Radou pre sekulárny humanizmus.

› Čítaj ďalej

tags ,

Čo ostáva z demokracie?

Tuesday, 7 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

José Saramago

Na okraj ekonomickej moci

Zrodená v roku 507 p.n.l. v Aténach, demokracia je vraj pre človeka najprirodzenejší a najmenej zlý spôsob vlády. Bolo by však treba, aby správne fungovala a aby ju nekazili vlády, ktoré ani nevzišli z hlasovania ľudu, ani ich nekontrolujú občania.

› Čítaj ďalej

tags ,

Humanistická výchova v belgickom školskom systéme

Monday, 6 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Sonja Eggerickxová

Belgicko existuje ako nezávislý štát od roku 1830. Na tú dobu dostalo veľmi liberálnu ústavu a v počiatkoch existencie štátu nemala katolícka cirkev veľkú moc. Boli síce školy, ktoré viedli kňazi a mníšky, ale každé mesto a každá dedina mali povinnosť organizovať základné školstvo.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Chvála zdravého rozumu

Sunday, 5 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Eduardo Galeano

Náš svet, chorý na nestálosť a opustenosti, trpí aj na inú ukrutnú chorobu: nedostatok veľkých priestorov na diskusiu a spoločnú prácu. Kde nájsť čistinku, na ktorej by ešte mohlo byť možné stretnúť sa na výmenu myšlienok? Nemohli by sme začať hľadaním zdravého rozumu? Ten starodávny dobrý zdravý rozum sa stal takým vzácnym a zriedkavým!

› Čítaj ďalej

tags ,

Sokrates a náboženská morálka

Saturday, 4 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | 3 Komentárov

Massimo Pigliucci

Prečo neslobodno robiť zle?

Každý semester ma na univerzite v Tennessee kolegyňa na katedre filozofie pozýva, aby som pri jednej jej úvodnej prednáške zahral diablovho advokáta. Myslím to skoro doslovne, pretože tu nejeden študent ešte nikdy nestretol živého ateistu a niektorých treba presviedčať, aby pri mojom vstupe neopúšťali prednáškovú sálu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

„Tretia konfesia“ a organizovaný humanizmus

Friday, 3 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Horst Groschopp

Ako vravia pozorovatelia spolkov, na získanie sto nových členov treba prakticky zasiahnuť aspoň desať tisíc ľudí správami a ponukami, ktoré sa im zdajú užitočné. Naše zväzy (v Nemecku; všetky ďalšie číselné údaje sa týkajú Nemecka - pozn. prekl.) zasiahnu t.č. asi štvrťmilióna dospelých ľudí ročne. Aby sa milióny dozvedeli, čo považujú za dobré a správne organizovaní humanisti, treba urobiť viac ako poslať huncútsku správu správnemu denníku.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Princípy slušnosti proti „Gott mit uns!“

Thursday, 2 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Paul Kurtz

Medzi dvomi súťažiacimi koncepciami morálky sa vo svete prehlbuje kultúrna priepasť: tí, čo veria, že morálna obnova sa má zakladať na princípoch slušnosti, sa stretajú a merajú si sily s evanjelikálnymi veriacimi, presvedčenými, že ich Boh je na ich strane (Gott mit uns!) - v poslednej bitke medzi dobrom a zlom.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Hirošima a Nagasaki

Wednesday, 1 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Ralph Raico

Smutné je toto 59. výročie …

9. augusta 1945 klamal prezident Truman: „Svet si musí všimnúť, že prvá atómová bomba bola zhodená na vojenskú základňu Hirošima. Chceli sme sa podľa možností vyhnúť zabíjaniu civilného obyvateľstva.”

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu