Zošity humanistov č. 47

Hrdina ich boja

Saturday, 8 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | Nekomentované

Eric Margolis

Jásir Arafat neúnavne bojoval štyri desaťročia za nápravu nespravodlivostí páchaných na svojom národe. Stretol a prekonal viac skľučujúcich prekážok ako každý iný novodobý líder.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Storočie dieťaťa

Friday, 7 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | 1 Komentár

Ellen Keyová

V roku 1900 vyšla Keyovej pedagogicko-reformistická štúdia (v origináli po švédsky „Barnets Arhundrade“), ktorá dala heslo celej epoche pedagogických snáh o lepšie pochopenie dieťaťa. Key je presvedčená prívrženkyňa Rousseauovej idey o prirodzenom raste detí a výchove od útlej mladosti. Ako prvý predkladáme čitateľom preklad 7. kapitoly jej knihy. Možno prídu ďalšie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rád vysvetlím, kto sú humanisti

Thursday, 6 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | 9 Komentárov

Rastislav Škoda

Na článok doc. Dr. Mateja Beňu „Nealternatívna alternatíva“ v Učiteľských novinách č. 32 zo dňa 23. 9. 2004 (ktorý bol výťahom z eseje, uverejnenej v Prílohe k ZH č.45) reagoval o dva mesiace v UN č. 41 (roč. 54, s. 4 ) zo dňa 26. 11. 2004. Dr. Ivan Olejár esejou s veľavravným názvom „Neskutočné skutočnosťou?“ Pre veriaceho no problem zaoberať sa vymysleninami, ale súdneho čitateľa zarazí, ako neznalo manipuluje vzdelaný autor s ušľachtilým výrazom humanizmus vo všetkých slovných obmenách.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Existuje občianske náboženstvo?

Wednesday, 5 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, zariadenie Evanjelickej cirkvi a.v. v Slovenskej republike v rámci Ministerstva kultúry SR, usporiadal vo Svätom Jure 21.-22. 10. 2004 Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Úloha posvätných textov v žitom náboženstve.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia – Michal Holováč: Tradičné Kresťanské Hodnoty alebo asertivita naruby (recenzia)

Tuesday, 4 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | 6 Komentárov

(sic)

bez uvedenia vydavateľa, miesta vydania či ceny, iba © Michal Holováč, 2004, jeho adresa a ISBN.

Keby to stálo zato, mal by byť napravený už vývesný štít - titulok knihy, v ktorom sú tri gramatické chyby v súvislosti s písaním veľkých písmen podľa Pravidiel slovenského pravopisu: „k” a „h” majú byť malé, „a” v asertivita veľké; sic (lat. takto) upozorňuje, že v citovanom origináli sú pravopisné chyby. Veľké „A” je správne na s. 1 a 263 - ale kniha má vraj 262 strán …

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vyznávajúci kresťania vo svete násilia

Monday, 3 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | Nekomentované

internet

273 teológov rozličných cirkví USA a sveta podpísalo vyhlásenie , ako sa majú chovať kresťania vo svete násilia a terorizmu. Hovorí sa v ňom:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Georgijské kamene – granity smerníc

Sunday, 2 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | 5 Komentárov

Ed Buckner

Na najvyššom vŕšku Elbertského okresu v Georgii, v tzv. pravovernom biblickom páse na juhu USA, je postavený zaujímavý žulový monument. Na štyroch obrovských kameňoch, ktoré nesú spoločnú hlavicu, je vyrytých v ôsmich jazykoch 10 Smerníc, resp. prikázaní pre súčasné a budúce ľudstvo.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

„Môj brat nie je vojnový zločinec“

Saturday, 1 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | Nekomentované

Susan Simonová vo Welt, 21. októbra 2004

Luka Karadžič považuje svojho brata Radovana, hľadaného Medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové zločiny, ktorý teraz vydal autobiografický román, za humanistu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu