Zošity humanistov č. 48

Trefná diagnóza

Wednesday, 16 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Ak uvažujete, ako charakterizovať stav katolíckej cirkvi, nájdete k tomu  výborný opis v knihe „Kresťanstvo nás robí ľuďmi” (Sergej Chelemendik, Kardinál Ján Chryzostom Korec, Slovanskýn dom, Bratislava 2004). A zaváži, že je to na základe rozboru jej učenia, nie nejakých demografických prieskumov, vystúpení z cirkvi, nedostatku kňazov v mnohých štátoch, škandálov či politických udalostí.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Postdemokratické Spojené štáty

Tuesday, 15 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Paul Kurtz

Americký filozof Paul Kurtz vyslovil nedávno názor, že Spojené štáty sa nachádzajú v postdemokratickom štádiu, charakterizovanom 1. zakorenenou plutokraciou, ktorá má obrovské bohatstvo a moc, 2. vznikom megakorporácií, úzko zviazaných s vojensko-priemslovo-technologickým komplexom, 3. ovládnutím komunikácií a spoločenského života médiokraciou, t. j. často týmito megakorporáciami a 4. nebezpečenstvom, že sa stanú kváziteokraciou: jeden národ pred Bohom, pretože neviera sa považuje za neamerickú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Znovuobjavenie divocha

Monday, 14 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | 1 Komentár

Fred Reed

Čím by sa líšil priemerne vzdelaný Američan (absolvent strednej školy či nižšej univerzity) od divocha, čerstvo privedeného z ešte neobjaveného ostrova v Tichomorí, pred obrazovkou vo Washingtone? Divoch by nemal by ani poňatia, ako tá skrinka pracuje („Zázrak!“) a odsúdil by to („Zlé žužu!“), no dal by najavo počudovanie. Neviem, prečo považovať za viac samoľúbeho ignoranta ako čestne užasnutého primitíva.

› Čítaj ďalej

tags ,

Kresťanskí vrahovia? Vojna proti „osi zla“

Sunday, 13 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Laurence M. Vance

Niet pochýb, že mnohí vojaci zodpovední za smrti a deštrukcie vo Faludži sú kresťania. A že mnohí Američania, čo volajú po ďalších smrtiach a deštrukciách v Iraku a inde, sú tiež kresťania.

› Čítaj ďalej

tags ,

Viera v doslovné znenie biblie

Saturday, 12 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Študenti, učitelia a rodičia v americkom štáte Georgia protestujú proti tomu, že sa tam do stredoškolských učebníc biológie vlepujú vložky s týmto textom:

 „Táto kniha obsahuje state o vývoji. Evolúcia je teória, nie fakt, o pôvode živých organizmov. K tejto matérii treba pristupovať s otvorenou mysľou, treba ju staroslivo študovať a kriticky o nej uvažovať.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Úspešný turecký protest v Berlíne – genocída na Arménoch vypadla z učebných plánov

Friday, 11 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Dieter Salzmann

Po písomnej a osobnej intervencii tureckého generálneho konzula bola z učebného plánu pre 9. a 10. triedu v Brandenbursku vyškrtnutá veta, týkajúca sa genocídy arménskeho obyvateľstva tureckou armádou v rokoch 1915/1916.

„Téma genocídy je taká dôležitá, že sa nedá vyjadriť jednou polvetou a jedným príkladom”, vysvetľuje teraz zástupca Ministerstva školstva p. Hainz.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Odpustky bez záruky

Thursday, 10 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Christoph Mörgeli a Peter Bodenmann

Pre prehnitú oficiálnu cirkev obdobia renesancie je synonymom neobyčajne obchodne nadaná osoba Johannesa Tetzela, dominikánskeho mnícha, inkvizítora a priekupníka s odpustkami. Dnešným jazykom sa o ňom dá povedať, že industrializoval kresťanskú dobročinnosť. Zaviedol úradný úkon, podľa ktorého stačil na odpustenie všetkých hriechov miesto dobrých činov kúpený dokument („odpustky”).

„Keď peniaz v mešci zazvoní, jedna dušička očistec opustí.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Dlhé prasa

Wednesday, 9 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | 5 Komentárov

Titus Munson Coan

Skorí misionári na polynézskych ostrovoch zaznamenali pri rozličných druhoch “divochov” (neviem, či je dovolené užívať tento výraz; samozrejme sa myslí pôvodné obyvateľstvo - pozn prekl.) veľké rozdiely ich odolnosti voči novej viere. Je pravda, že na Havajských ostrovoch išlo všetko ako po masle.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Duša, život po smrti, reinkarnácia

Tuesday, 8 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Mario Bunge a Martin Mahner

Veľmi rozšírené náboženské predstavy o živote po smrti a reinkarnácii predpokladajú existenciu nemateriálnej alebo duchovnej substancie, označovanej najčastejšie ako „duša”, ktorá prežije smrť tela a vraj „uvoľniac sa” od neho je schopná existencie. Pre takýto predpoklad však niet vedeckých podkladov. Neurovedy sa zaoberajú našou duchovnou činnosťou tak isto ako ostatnými pochodmi v organizme - ako funkciami jedného biologického orgánu. Ak orgán umrie, prestávajú príslušné funkcie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Podvod – Nobelova cena za ekonómiu

Monday, 7 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | 1 Komentár

Hazel Hendersonová

Nezvyčajná hádka otriasla slávnostnou tlmenou atmosférou odovzdávania Nobelových cien za rok 2004. Hlas Petra Nobela, jedného z dedičov zakladateľa ceny, Alfreda Nobela, sa pridal do koncertu protestov stále početnejších vedcov proti zmätku okolo „Ceny Švédskej banky za ekonomické vedy na pamäť Alfreda Nobela”. Od založenia tejto nadácie Švédskou centrálnou bankou v roku 1969 sa táto cena vo výške 1 milióna USD vo vedomí väčšiny ľudí zamieňa s Nobelovou cenou do tej miery, že sa neprávom označuje za „Nobelovu cenu za ekonómiu”.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Moja žena – a dialektika historizmu

Sunday, 6 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Ralph Estling

Dovoľte mi povedať hneď na začiatku, že so ženou málokedy diskutujeme. Má to veľa dôvodov, ale hlavný je ten, že zväčša vidíme veci rovnako. O tých zriedkavých, virtuálne neexistujúcich príležitostiach, keď sa nezhodneme na 100 %, s radosťou otvorene pripúšťam - mám pri tom určitý stupeň hrdosti na svoju chlapskú slušnosť, objektívnosť a zdržanlivosť - že na ženu vykazuje pozoruhodnú a chválitebnú snahu narábať s podstatou logiky a súvislostí tak dokonale, ako sa len dá dúfať. Keď ju na toto pri našom rozhovore upozorním, často cítim potrebu stiahnuť sa do kuchyne a pripraviť jej šálku čaju.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čo nás robí ľuďmi?

Saturday, 5 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Montesquieu (1689-1755) povedal, že svojou podstatou je človekom a len náhodou Francúzom. Filozofi a sociológovia tento názor všeobecne akceptovali a dnes platí nielen o národoch, ale aj o náboženstvách a podobných (aj politických) ideológiách. Ako inakšie vysvetliť ich zemepisné rozšírenie na celých kontinentoch či veľkých zemepisných celkoch, keď hranice medzi nimi sú na brehoch riek alebo hrebeňoch hôr? V takýchto veciach platí spravidla náhoda. Vďaka osvietenstvu patria od približne 200 rokov do species Homo dodatočne aj bývalí otroci a pohania.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

8. prikázanie: Nebudeš osočovať!

Friday, 4 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Požiadali ma, aby som upresnil výhrady voči knihe Kresťanstvo nás robí ľuďmi. Tu je jedna, nie najvážnejšia a ani nie veľmi k veci, no prečítajte si text okolo strany 146 tej knihy a dáte mi za pravdu, že tak sa neargumentuje: vyhýbať sa téme, uvádzať polopravdy až nepravdy a zhadzovať protivníka.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Učiteľom etickej výchovy

Thursday, 3 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Matej Beňo

Vydavateľstvo Rastislav Škoda vydalo v edícii K teórii a praxi humanistickej výchovy preklad metodickej príručky a námety pre humanistickú etickú výchovu „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché”. Túto originálnu prácu autorov Tryntsje de Groot a Emmy Klarenbeekovej vydalo aj v anglickom jazyku  Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Krátke správy

Wednesday, 2 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Najbožskejší bonbón sveta

Anglikánska cirkev chce neverným návštevníkom kostola osladiť návrat tabuľkou čokolády. V 160 kostoloch manchesterského biskupstva štartuje pokus, ktorý sa v prípade úspechu rozšíri po celom anglickom štáte.

Po skončení bohoslužby sa už rozdalo 3 500 „zázračných” balíčkov s nápisom „Chýbate nám” tým vychádzajúcim, ktorých  nevidno v kostole často. Okrem čokolády je v balíčku pozvánka na opätovnú, podľa možnosti pravidelnú návštevu božieho domu. Výsledky pokusu, ktorý finančne podporuje jeden zámožný farník a blízky supermarket, sa majú vyhodnocovať aj vedecky.

Nič nové pod slnkom. V Bratislave už dávno brat Pio pozýva na „večeradlo” (? čo je to? v pravidlách to slovo je, ale nie je v Synonymickom slovníku - vraj podvečerná pobožnosť) o 14,00 hod. na Kalváriu pri jaskyni na Hlbokej ceste č. 13 a sľubuje:

!!! Občerstvenie zdarma !!!

*  *  *

Nafukovací kostol

Na prvý pohľad ako hračka, pri bližšom prezretí skutočne posvätný objekt: Pri rozmeroch 15 m výška, 15 m dĺžka a 8 m šírka sa celkom podobá kostolu a je tam miesta pre 60 ľudí. Skôr ako za 3 hodiny je to postavené, pardón, nafúknuté! Keďže pri svadbe nemôže chýbať organ, oltár, a sviečky, dodáva sa spolu, tiež nafukovateľné. Aktuálne a moderné - do vlastnej záhrady. Za 31.500 eur.

*  *  *

Kardinál Lehmann rytierom bláznov

Rytierom Rádu proti zverskej vážnosti sa pre rok 2005 stal kardinál Karl Lehmann. Biskup v Mainzi a predseda Nemeckej biskupskej konferencie je 55. rytierom aachenského karnevalového spolku pre fašiangové oslavy. Titul sa udeľuje osobnostiam, ktoré vo svojom úrade vynikajú ľudskosťou a humorom.

„Kardinál Lehmann hlása radostnú zvesť kresťanstva srdečne teplo, nie ideologicky vášnivo. Ak sa mu prizrieme zblízka, zbadáme zažmurkanie jeho oka. Jeho veselý smiech občerstvuje. Svoje povinnosti plní s humorom - proti zvieracej vážnosti”, teší sa prezident Aachenského karnevalového spolku Dieter Bischoff. (No to sa nedá povedať, ak ide o rovnakopohlavné manželstvá a iné zásady katolíckej viery.) Podľa predpisu sedel kardinál preoblečený za „dobrého pastiera” počas svojej rýmovanej reči v klietke pre bláznov. Z jeho „vtipných” veršov: „Nemám rád, keď sa hovorí o čiernych ovciach - okolo mňa sú skoro samé čierne …  Biela je farba nevinnosti.”

tags , , ,

Listy redakcii

Tuesday, 1 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Základom etiky nemôže byť povinnosť plniť božiu vôľu.

Keby som bol učiteľ humanistickej etiky, dôrazne by som poukázal na to, že náboženstvo odôvodňuje potrebu správať sa slušne (nielen voči rodičom, starším a spolužiakom, ale aj voči cudzím ľuďom) v prvom rade záväzkom plniť božiu vôľu, a tak si zaslúžiť nielen odpustenie previnení (vrátane akéhosi dedičného hriechu), ale aj (neistú) posmrtnú odmenu. Naproti tomu humanistické etické správanie vyplýva zo skutočne slobodnej vôle človeka, ktorý ho považuje za správne a osožné nielen pre seba, ale pre celú spoločnosť. Nekradne nie preto, lebo to boh zakázal, ale pretože krádež mu je z celej duše odporná. Pre to isté neklame, nešíri klebety a dáva pozor, aby nikomu neublížil, ani nechtiac.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu