Zošity humanistov č. 49

Okradnutá Franklinová

Sunday, 15 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Lynne Osmanová Elkinová

Lynne Osmanová Elkinová, profesorka biológie na kalifornskej univerzite v Haywarde, tvrdí, že aktuálna oficiálna historiografia objavu dvojitej skrutkovice DNA sa nechová čestne k Rosalind Franklinovej. V marci 2003 uverejnila dlhý článok vo Physics Today a poskytla interview Nova.online, kde zdôrazňuje význačnú rolu Rosalind Franklinovej pri jednom z najväčších objavov 20. storočia. Jej difrakčné foto č. 51 má byť v každej učebnici biológie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Etika pre dospelých zajtrajška

Saturday, 14 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Fernando Savater

Zo španielskeho originálu Etica para Amador (1991) do nemčiny preložil Wilfried Hof ako Ethik für Erwachsene von morgen, z nemčiny do slovenčiny Rastislav Škoda

› Čítaj ďalej

tags ,

Drobné správy v ZH 49

Friday, 13 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Norimberskí humanisti založili nadáciu

V januári 2005 bola v Norimbergu založená „Nadácia svetský humanizmus”, koncipovaná ako juristicky nesamostatná organizácia v rámci norimberského Humanistického zväzu, ktorý jej poskytol aj zakladajúci kapitál.

› Čítaj ďalej

tags

Zdôrazňovanie humanistickej etiky

Thursday, 12 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Rastislav Škoda a Matej Beňo

Volaním po humanistickej etike sa dostávame do konfliktu s inými organizáciami, ktoré sa tiež považujú za „humanistické”, a preto treba vniesť do veci jasno.

Filozoficky je humanistická tá etika, ktorá sa nezakladá na príkazoch zjaveného náboženstva (teizmus), ale na slobodnej voľbe hodnôt a noriem, podloženej záujmami a potrebami v spoločnosti žijúcich ľudí (humanizmus).

› Čítaj ďalej

tags ,

Ľudská stránka Alberta Einsteina

Wednesday, 11 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nepolepšiteľní prekrúcači pravdy  -  či polovzdelaní novinári, zaujatí vedci alebo prostí veriaci - nám do omrzenia pripomínajú, že aj taký veľký vedec ako Albert Einstein bol veriaci. Pritom z neznalosti alebo úmyselne zamlčujú atribúty jeho viery, hoci Einstein ich pri mnohých príležitostiach veľmi zdôrazňoval a od primitívneho obsahu viery podľa povedzme katolíckeho katechizmu sa rázne dištancoval.

› Čítaj ďalej

tags ,

Holokaust a potrat nemožno porovnávať

Tuesday, 10 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Redakcia

Kardinal Meissner duchovný podpaľač

Zástupcovia Nemeckej ústrednej židovskej rady (jej prezident Paul Spiegel) vyčítajú  kolínskemu kardinálovi Joachimovi Meissnerovi „neprípustné prirovnanie” medzi Hitlerovým vraždením židov a potratom a napadli aj pápeža za podobné pasáže v jeho najnovšej (piatej) knihe „Spomienky a identita - rozhovory na prahu medzi tisícročiami”.

› Čítaj ďalej

tags

Vybrané sentencie Bertranda Russella

Monday, 9 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Adam Roman

Bertrand Russell (1872 – 1970), významný britský filozof, logik, matematik a spisovateľ, patrí medzi najznámejších ateistov. Preklady niektorých z jeho esejí  sú v internete na stránke Adam.Humanisti.sk a boli uverejnené v Zošitoch humanistov č. 1 a 2. Veriacim zvlášť kole oči aj to, že za svoje literárne dielo dostal Russell v r. 1950 Nobelovu cenu za literatúru. Jeho literárny štýl nesie na sebe všetky známky povestného suchého britského humoru, vyznačujúceho sa uštipačnosťou, iróniou, či brilantnou pointou. Preto sú jeho sentencie štandardnou súčasťou „výrokov slávnych osobností”. Pre potešenie čitateľov som vybral a preložil niektoré z citátov, ktoré sa nachádzajú na jednej internetovej stránke.

› Čítaj ďalej

tags ,

Hrozby venezuelskému prezidentovi

Sunday, 8 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Maurice Lemoine

Na svetovom sociálnom fóre v Porto Alegre 31. januára 2005 triumfoval venezuelský prezident Hugo Chávez, ktorý sa stal pre latinskoamerickú ľavicu symbolom odporu voči neoliberalizmu a hegemónii Spojených štátov, keď vyhlásil, že je na programe dňa „uskutočniť sociálnu ekonómiu, ktorá prekoná kapitalizmus”.

› Čítaj ďalej

tags ,

Aj iná krv je na ich rukách

Saturday, 7 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

John Pilger

Kým zástancovia Bushovho a Blairovho vražedného dobrodružstva v Iraku vidia v pseudoudalostiach Stredného východu predsa len akúsi „striebornú nitku”, udalosti v Kolumbii osvetľujú pravú povahu ich „poslania” z nášho stanoviska. Medzi posledné sa zaraďuje hrozná udalosť, ktorá - keď je uznaná za novinársku správu hodnú uverejnenia - podáva sa ako tragédia, ktorej obete „platili cenu kokaínu krvou”.

› Čítaj ďalej

tags

Naozaj nechcete skončiť ako Terri Schiavová?

Friday, 6 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | 3 Komentárov

Gary North

Nikto nechce skončiť ako Terri Schiavová: na hadičke. No ak sa tomu má predísť, vyžaduje to osobitné opatrenia. Pochybujem, že ich už niektorý čitateľ urobil - ani ja som ich ešte neurobil. Ale mám to v úmysle. Naozaj, a to skoro.

› Čítaj ďalej

tags

Anglikáni pred rozkolom – spor o homosexuálneho biskupa

Thursday, 5 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Thomas Kielinger

Po štvordňovej konferencii 35 z 38 biskupov celosvetovej anglikánskej (episkopálnej) cirkvi v severoírskom Newry sa obávaný rozkol odkladá, ale nie je vylúčený, ba zdá sa nevyhnutný. Pozície liberálnych amerických a kanadských provincií na jednej strane a skôr tradicionalistických cirkví v Afrike a Ázii na druhej strane sú príliš odlišné.

› Čítaj ďalej

tags

Friedrich Spee von Langenfeld

Wednesday, 4 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Redakcia

Treba uznať, že nemecký väzenský kňaz Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) už začiatkom 17. stor. spoznal, že mučením sa pri vyšetrovaní čarodejníc nič nedosiahne.

› Čítaj ďalej

tags ,

Janičiari prichádzajú

Tuesday, 3 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Daniel D. New

„Janičiari prichádzajú!” Tento výkrik vyvolával strach v srdciach Európanov 450 rokov najmä v Grécku, na Balkáne a v stredovýchodnej Európe. Kto boli janičiari a prečo boli obávanejší ako iní nepriatelia?

› Čítaj ďalej

tags

Mytológia moci ľudu

Monday, 2 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

John Laughland

Romantická krása uličných protestov by nám nemala zastierať skutočnosť, že prevraty v bývalom ZSSR sa organizujú zo Spojených štátov.

Prv než priamo obvinil Spojené štáty z „ovplyvňovania udalostí” pri „protiústavnom prevrate”, ktorý ho nedávno zbavil moci, vyslovil kirgizský prezident Askar Akajev zaujímavú vetu, ktorou zaútočil na tých, čo vyvolávajú nepokoje v drogami zamorenom Ferganskom údolí: k moci sa tam usiluje dostať „tretia sila”, napojená na drogovú mafiu.

› Čítaj ďalej

tags

Kritika náboženstva

Sunday, 1 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Boh nie je nič iné ako inteligencia, ktorú si človek praje, ale o ktorej nevie, že ju má. Čo schvaľuješ, čo si predstavuješ pod pojmom boha? Svoj vlastný rozum. Boh je tvoj najvyšší pojem súdnosti, vrchol tvojho uvažovania. Čo pri usudzovaní spoznávam ako podstatné, stotožňujem s existenciou boha: Boh je to, čo môj rozum považuje za najvyššie. Ak však spoznávam niečo ako podstatné, prejavuje sa tým podstata môjho rozumu, sila mojej schopnosti myslieť.

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu