Zošity humanistov č. 50

Späť do veku temna – 1. časť

Monday, 11 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Paul Kurtz

Zbožštenie Jána Pavla II.

Politickí vodcovia z celého sveta prišli do Ríma vzdať mu úctu. Celý svet videl troch bývalých amerických prezidentov skláňať sa pred mŕtvolou pápeža. Prezident Bush ho nazval “šampiónom slobody” a masmédiá “najväčšou osobnosťou 20. storočia”, obrancom ľudských práv a “morálnou autoritou súčasnosti”. Bolo málo iných názorov, hoci mnohé jeho orientácie sa dajú prísne kritizovať.

› Čítaj ďalej

tags

Čo stratil a čo získal Sovietsky zväz

Sunday, 10 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Annie Lacroix-Rizová

Pred asi šesťdesiatimi rokmi považovalo skoro šesťdesiat percent ľudí Sovietsky zväz za hlavného víťaza  vojny. Dnes to nie je viac ako dvadsať percent. Médiá všeličo zveličujú, ale toto postupné zabúdanie na úlohu Moskvy v čase vojny je zapríčinené aj polemikami okolo Stalinovej politiky v rokoch 1939 až jún 1941, na ktorú vrhajú nové historické diela nové svetlo. O nemecko-sovietskom pakte sa dá povedať všeličo, ale nedá sa odtajiť, že počas troch rokov niesli najväčšiu časť odporu voči nacizmu Rusi a sami dokázali zvrátiť ofenzívu wehrmachtu. Za cenu dvadsať miliónov mŕtvych.

› Čítaj ďalej

tags

V srdci najmocnejšej megacirkvi Ameriky

Friday, 8 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Jeff Sharlet

(Toto je  prvá časť článku Jeffa Sharleta, vydavateľa Revealera (Budiča) „Kristovi vojaci: v srdci najmocnejšej megacirkvi Ameriky”, v májovom čísle 2005 mesačníka Harper’s. )

Ani čoby ich k nemu priťahovali magnetické sily: tak hovoria títo ľudia o meste Colorado Springs (Pramene Colorada), domove najväčšej koncentrácie fundamentalistických kresťanských aktivistických skupín v histórii Ameriky, a to ako z hľadiska ich terajšieho stavu, tak z hľadiska vývoja utópií. Vravia, že je to nové a jedinečné a vzácne, obkľúčené nepriateľmi, ale aj že je to „tradícia”, koncepcia toho, čo si každý od vždy praje, a že im to nepriatelia závidia.

› Čítaj ďalej

tags

Slovenská spoločnosť má nárok na humanistické vzdelávanie

Thursday, 7 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Hoci sme na Slovensku nemali v uplynulom storočí (tým menej predtým) vynikajúcich sekulárnych humanistov (ateistov), ktorí by sa boli svojimi spismi, resp. spoločenskou činnosťou (spolky a publikácie) zapísali do pamäti národa: osmózou myšlienok osvietenstva a teda aj tohto sekulárneho humanizmu prebehla aj u nás sekularizácia a stali sme sa modernou spoločnosťou so všetkými dobrými aj zlými atribútmi. Neurobilo nás ateistami 40 rokov totality, ani nemalo väčší význam ako napr. obdobie prvej  Republiky; bolo by to zaujímavé čítanie, lenže to nesmú byť invektívy preláta Trstenského a pod. Presiaklo to k nám zo západu aj východu.

› Čítaj ďalej

tags

Pápeži nejdú automaticky do neba

Tuesday, 5 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Paul Badde

Je celkom dobre možné, že sporný pápež Alexander VI. sa škvarí v pekle.

Čo sa stane, keď na Petrovu bránu zaklope jeho nástupca? Knieža apoštolov mu jednoducho otvorí a privíta ho? Prídu všetci pápeži do neba?

› Čítaj ďalej

tags

Význam cirkví klesá

Monday, 4 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Frank Diering

Nemecký katolícky denník Welt uverejnil výsledok prieskumu TNS Emnid na 1001 opýtaných pre mesačník Reader’s Digest. Na otázku, či veria v Boha, odpovedalo 65 % Áno, 33 % Nie. Ale aj 15 rokov po opätovnom zjednotení je republika nábožensky hlboko rozdelená: Kým vo východnej časti je neveriacich 77 %, v západnej je ich len 22 %. Pre 61 % je viera privátna záležitosť a o obsahu viery nerozhodujú ani veľké cirkvi ani sekty. Len 7 % je názoru, že viera sa neobíde bez príslušnosti k nejakej cirkvi, ktorá rozhoduje o obsahu viery, t. j. čomu sa má veriť.

› Čítaj ďalej

tags

Štátom chránená poľovačka na deti ulice

Sunday, 3 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Stefanie Bolzenová

Pomaly bude na cintoríne málo miesta. Za posledné roky vykopal Manuel Capellin 35 hrobov pre „svoje” deti. Teraz musel prikúpiť nový pozemok, lebo nemilosrdné vraždenie pokračuje.

Vedie pomocnú organizáciu Casa Alianza v Tegucigalpe, hlavnom meste Hondurasu, ktorá sa stará o nespočetné „deti ulice” tohto 1,5-miliónového mesta.  Pred šiestimi rokmi začal vraždenie detí dokumentárne sledovať.  Vo februári 2005 dosiahol jeho súčet zabitých detí neuveriteľné číslo 2605. „V januári ich bolo 36, vo februári dokonca 51″.

› Čítaj ďalej

tags

Starodávna pravda a dnešné blúznenie

Saturday, 2 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Peter Jones

Canterburský arcibiskup vyhlásil, že katastrofa cunami v Ázii oprávňuje naše pochybnosti o akomkoľvek bohu, nielen o tom dobrom. Ak potrebuje pre svoj názor podporu, nájde ju u Senecu (filozofa-milionára a Neronovho poradcu, ktorý umrel v roku 65 n. l.).

› Čítaj ďalej

tags

Veľký inkvizítor nastúpil na trón

Friday, 1 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Robert M. Price

Je samozrejmé, že masmédiá spracúvajú výber nového pápeža, Benedikta XVI., ako posvätnú udalosť. Na rozdiel odo mňa chcú byť zdvorilé. Zistil som, že ja teda nemôžem považovať dosadenie Jozefa Ratzingera za benevolentnosť.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu