Zošity humanistov č. 52

Internet

Saturday, 17 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Na strane www.celebatheists.com nájdete komentovaný aktuálny zoznam ľudí z politiky, šoubiznisu aj literatúry, ktorí sa priznávajú k ateizmu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boh

Friday, 16 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

John Lennon (9.10.1940-8.12.1980)

Boh

Boh je predstava
Podľa ktorej meriame svoju bolesť
Poviem to ešte raz
Boh je predstava
Podľa ktorej meriame svoju bolesť
Neverím na mágiu
Neverím na I-Ging
Neverím na Bibliu
› Čítaj ďalej

tags ,

Diabli diabla – Obetné baránky

Thursday, 15 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | 1 Komentár

Eduardo Galeano

Diabol je moslim

Už Dante vedel, že Mohamed bol terorista. Neumiestnil ho do pekelných kruhov, na veky odsúdeného na roztínanie odhora až dolu?

Videl som ho rozpolteného,“ spieva básnik Božskej komédie, „od brady po spodok brucha…

V dobách, keď mohamedánske hordy sužovali kresťanstvo, zisťovali mnohí pápeži, že sa tieto nepriateľské vojská neskladali z bytostí z mäsa a kostí, ale že to boli davy démonov, ktorí sa pri ranách mečmi, oštepmi, alebo šípmi rozmnožovali. V súčasnosti vyrábajú rakety nekonečne viac nepriateľov, ako ich rozpárajú. Ale na koniec, čo by sa stalo s bohom, keby nemal nepriateľov?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Bezmocný rozum má riešiť rozpory?

Wednesday, 14 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

r.š.

V celkom čerstvej knihe Thomas E. Woods, Jr.: How the Catholic Church Built Western Civilization (Ako budovala katolícka cirkev západnú kultúru - © 2005 LewRockwell.com, 2. mája 2005) píše autor, že

 „s výnimkou zjavených právd bol na stredovekých univerzitách rozum postavený na trón ako najvyšší sudca pre väčšinu intelektuálnych argumentov a rozporov”.

Emailom som sa ho pýtal (13.06.2005), prečo tá výnimka zjavených právd pre stredoveké univerzitné (a dnešné) rozmýšľanie a ktorá je - okrem toho - tá menšina problémov, pri ktorých rozum neplatí. Perfídnosť tej vety o hodnotení rozumu kňazom mi nejde z hlavy. Ak dostanem odpoveď, poviem vám ju; dosiaľ neprišla.

tags , ,

Katolícka cirkev „dojí Európu“

Tuesday, 13 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Európskej komisii sa vytýka, že organizuje stretnutia s cirkevnými organizáciami - osobitne s katolíckou cirkvou - a nepozýva humanistické a iné nenáboženské organizácie. V tejto súvislosti vyhlásil komisár Jacques Barrot  na plenárnom zasadaní Európskeho parlamentu v 11. septembra 2005, že čoskoro sa uskutoční stretnutie s humanistami a inými členmi, ako povedal, “civilnej spoločnosti”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Utópia viery na Floride

Monday, 12 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Heimo Schwilk

“Vlastný protiklad, ktorý charakterizuje dnešný svet, nespočíva medzi rozličnými náboženstvami sveta, ale medzi radikálnym odklonom človeka od Boha na jednej a veľkými náboženskými kultúrami na druhej strane,”

napísal Jozef Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Náboženstvo a morálka: Vysvetlenie protikladu

Sunday, 11 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Timothy Shortell

Durkheim zistil, že náboženstvo je koreňom vedy. Povedal, že náboženstvo je prvým ľudským pokusom o systematické vysvetlenie sveta. Predpokladal, že náboženská racionalita v modernom veku (preňho to bol začiatok 20. storočia) zvädne, schradne a vďaka jej vyššej vysvetľovacej sile ju nahradí vedecká racionalita. Žiaľ, zdá sa, že v tom sa mýlil.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boh Z’me

Saturday, 10 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Stephen Law

Majú bežné obrany náboženskej viery v Boha úroveň?

Väčšina ľudí, čo veria v Boha, považuje svoju vieru za celkom rozumnú. Niekedy povedia:

 „Možno sa božia existencia nedá presvedčivo dokázať. Je to však uveriteľné - oveľa uveriteľnejšie, ako veriť, povedzme, na Mikuláša alebo na víly.”

 Majú pravdu?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Ď.B.J.P. – (T.G.I.F.) – Amen

Friday, 9 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Ďakujem Bohu, je piatok - Thanks God, It’s Friday.

Kresťanský zväz zamestnancov priemyslu v Croydone pri Londýne, vo svojej funkcii ako komisia expertov rozličných cirkví, rozosiela balíčky nasledovnej modlitby. Tento zväz si už dávnejšie sťažuje, že „prieskumy ukazujú, že účtovníci, robotníci, zamestnanci bánk a obchodu, burziáni a správcovia penzijných a zdravotných fondov … len veľmi zriedka sa spomínajú v kostolných modlitbách.” V snahe odpomôcť tomu vydáva Zväz dokonca návody na priebeh nových bohoslužieb. Pôvodnú správu o tejto veci uverejnil Harper’s Magazine už vo februári 2004.

› Čítaj ďalej

tags ,

Poznámky k rozlišovaniu vedy a pseudovedy

Thursday, 8 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Jean Bricmont

Viacerí filozofi začiatku 20. storočia, najmä tí, čo boli v spojení s Viedenským krúžkom, sa pokúšali ťahať čiaru medzi vedou a nevedou, t.j. náboženstvom, pseudovedou a špekuláciami („metafyzika”). Prvé pokusy charakterizovali vedu ako podávajúcu potvrdenie: vedecké teórie sa vydávali za potvrdené experimentálnym dôkazom. Nie je však vôbec ľahké vysvetliť, čo znamená „dôkaz”, pretože pritom veľa záleží na okolnostiach dokazovania.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Polarizované Španielsko

Wednesday, 7 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

redakcia

Rovnopohlavné manželstvo nie je prvý zákon, ktorý hnevá španielsky meštiacky tábor. Od tých čias, ako sú pri moci socialisti, má kedysi tak konzervatívne Španielsko najliberálnejší zákon o rozvode, podporuje výskum kmeňových buniek a odstránilo zo škôl výučbu náboženstva ako povinný predmet.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ženy, tabak a literatúra

Tuesday, 6 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Dubravka Ugresicová

V starom sovietskom filme podľa románu Borisa Lavrentjeva Štyridsiaty prvý je scéna, ktorá mi nejde z hlavy. Ide o príhodu mladej a odvážnej vojačky Červenej armády, ktorá zajala nepriateľa, zvodného dôstojníka Bielej gardy. V osamelej chatrči čakajú na príchod jednotky mladej ženy. Bojovníčka Červenej armády, ktorej veľké srdce odoláva dogmatizmu, sa zaľúbi do príťažlivého ideologického nepriateľa. Naraz chýba jej spoločníkovi cigaretový papier. Veľkodušne dá svojmu zajatcovi jedinú drahocennú vec, ktorú má: skromný zošitok, do ktorého písala svoje verše. Biely dôstojník si šúľa tabak do básní dievčiny a bezcitne ich mení na dym pred zhrozenými očami divákov, a to až do posledného riadku.

› Čítaj ďalej

tags , ,

V Argentíne sa okupuje, vzdoruje a produkuje

Monday, 5 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Cécile Raimbeau

Od ekonomickej krízy, ktorá ťažko postihla Argentínu v roku 2001, nezamestnaní stále častejšie okupujú svoje skrachované podniky a obnovujú ich produkciu bez patróna. Ich samospráva vedie k úspechu vďaka ich kreatívnosti a širokej podpore okolia, no volajú po takej reforme verejnej politiky, ktorá by pomáhala ich novým družstvám. Stále hlasnejšie počuť hlasy, že právo na prácu je viac ako právo na súkromné vlastníctvo.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Sisyfos – český klub skeptikov

Sunday, 4 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

redakcia

Neperiodický spravodaj občianskeho združenia Sisyfos - Českého klubu skeptikov, majúceho za cieľ šírenie vedeckých poznatkov a neskreslených informácií. Združenie skúma sporné javy a vystupuje proti pseudovedeckým názorom. Pomáha chrániť spotrebiteľov pred ponukami podvodných služieb, pomôcok a prístrojov. Podporuje kritické myslenie a zdravú pochybovačnosť. Členom sa môže stať každý, kto dáva prednosť rozumu pred vierou v zázraky.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vieme, čo je chudoba

Saturday, 3 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Charley Reese

Prvá cena za najabsurdnejšie konštatovanie v súvislosti s neworleánskou katastrofou patrí tomu, čo povedal, že táto katastrofa „konfrontovala Ameriku s chudobou“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Harold Pinter, laureát Nobelovej ceny za literatúru 2005

Friday, 2 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | 1 Komentár

John Pilger

Boli časy, keď Nobelovu cenu za literatúru dostávali spisovatelia typu Pasternak (1958), Sartre (1964), Solženicyn (1970) a Seifert (1984) - za ich hodnotné dielo, v ktorom bol značný kus kritiky existujúceho socializmu. Tohto roku sa k nim čestne radí Harold Pinter, britský socialista kritizujúci kapitalizmus.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Náboženstvo sekularizovanej Európy

Thursday, 1 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Keď čítam vety typu „Euroamerická civilizácia sa sekularizuje”, resp. „Kresťanstvo prestáva určovať charakter spoločnosti”, prekvapuje ma ich gramaticky prítomný čas, keďže si myslím, že sa to udialo už tak dávno, že by tu bol skoro na mieste rozprávačský prítomný čas Homérovej Iliady. Žarty stranou, no sekularizáciu ťažko vydávať za „udalosti posledných mesiacov” (politológ a historik František Chovanec v Sme 4. 10. 2005), pretože sa koná už prinajmenšom vyše dvesto rokov (u nás povedzme od osvietenstva).

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu