Zošity humanistov č. 53 P

Umenie, pravda a politika

Wednesday, 4 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 P | Nekomentované

Harold Pinter

Tento text je prednáška, ktorú chorý dramatik a básnik poslal Nobelovej nadácii na videozázname, aby ju predniesli pri odovzdávaní ceny v jeho neprítomnosti, čo sa stalo 7. decembra v Börssalen Švédskej akadémie. Lekári mu zakázali ísť do Štokholmu prevziať cenu spojenú so sumou 720 000 ?.

› Čítaj ďalej

tags

Evolučná teória je súčasť humanistickej etiky

Tuesday, 3 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 P | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Súčasťou humanistickej etickej výchovy je aj osvojenie evolučnej teórie ako jednej z najdôležitejších myšlienok, akú zrodilo vedecké skúmanie sveta.

› Čítaj ďalej

tags

Veda a kreacionizmus

Monday, 2 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 P | 8 Komentárov

Názor Americkej akadémie vied

Predhovor

V predhovore k pôvodnému vydaniu tohto dokumentu v roku 1994 upozorňoval prezident akadémie na niekoľko obrázkov podobných tým, ktoré sú na prednej a zadnej strane obalu tejto knižky. Prvý je fotografia Zeme z vesmíru - urobil ju satelit GOES 7 pri prelete Zeme v r. 1992 a zachytil v grafických detailoch hurikán Andrew. Druhý ukazuje mapu sveta, ako ju nakreslil v 7. storočí vedec Izidor zo Sevilly. Zdôraznil, že obidva obrázky vyjadrujú snahu ľudí pochopiť okolitý svet.

„Ako ale potom,” napísal, „môžu byť také odlišné? Príčina tkvie v samotnej povahe systému štúdia sveta, ktorý voláme vedou.”

› Čítaj ďalej

tags

Kreacionizmus prichádza

Sunday, 1 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 P | Nekomentované

Rastislav Škoda

Keď som pred rokmi spomenul pred priateľmi na Slovensku či v Nemecku, že v Spojených štátoch nadobúda nebezpečné formy diskusia o vývoji života, pozerali na mňa nedôverčivo až odmietavo: Také niečo je vraj pri našej európskej úrovni všeobecného vzdelania nemožné; veď aj pápež Ján Pavol II. už v roku 1996 uznal, že „súčasné vedecké poznatky svedčia, že evolučná teória je viac ako hypotéza.” Myslel tým pravdepodobne, a pred Hawkingom to už dávno predtým vyslovil, že evolúcia môže byť pravdivá, ale za ňou stojí božia vôľa a boží plán. Kompromis, čo aj verejne nevyslovený; Hawking je vedec, neprotestoval, to je vec viery.

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu