Zošity humanistov č. 54

O prílohe k ZH 53

Wednesday, 15 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

redakcia

V súvislosti s oživovaním náboženských predstáv o vzniku sveta vyšlo 53. číslo Zošitov humanistov s prílohou Veda a kreacionizmus (Názor Americkej akadémie vied), ktorá má 28 strán formátu A5.

› Čítaj ďalej

tags

Epigramy

Tuesday, 14 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Ro Bravo:

Výhovorka
Nechce sa ti skoro vstávať,
keď ostatní sladko spia ?
Jednoducho odvolaj sa
na výhradu svedomia

› Čítaj ďalej

tags

Zabudnutí darcovia obličiek

Monday, 13 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | 2 Komentárov

Rastislav Škoda

Každoročne sa predajú a kúpia desaťtisíce orgánov, najmä obličiek. Z času na čas nás zdravých mrazí, keď čítame články a pozeráme sa na reportáže o obchode s obličkami.

› Čítaj ďalej

tags

Ďakujem ti, veda

Sunday, 12 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Katrina Vossová

Som meteorologička a ateistka. Ten druhý prívlastok vyvoláva u mojich kolegýň a kolegov predstavu, že som musela byť mrzutý a vzdorovitý tínedžer, všeličo nemierne zneužívajúci a bezcieľne sa potulujúci, resp. že som sa skľúčene dopracovala k svojmu presvedčeniu po diktátorskej náboženskej výchove.

› Čítaj ďalej

tags

Neznášanlivé evanjelium

Saturday, 11 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Gerd Lüdemann

Skoré kresťanské posolstvo hlásalo, že Boh priniesol ľudstvu novú epochu. Začalo to príchodom jeho syna na tento svet, predbežne kulminovalo zmŕtvychvstaním tohto syna a predpokladalo sa, že sa to zavŕši jeho skorým druhým príchodom na svet. Evanjelium - doslovný preklad je “dobrá správa” - má za stredobod Ježiša Krista. Spása alebo večné zatratenie jednotlivých ľudí závisia od toho, či v neho veria alebo nie.

„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený ”

- to je jasné posolstvo Ježiša po zmŕtvychvstaní na konci Markovho evanjelia, prvého zo štyroch kanonických spisov, ktoré o tom píšu.

› Čítaj ďalej

tags

Dôležité otázky

Friday, 10 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Interview s Herbertom Hauptmanom

Kedy sa u nás stane niečo podobné? Na City College v New Yorku sa konala konferencia laureátov Nobelovej ceny, na ktorej vyvolal rozruch Herbert Hauptman, ktorý dostal Nobelovu cenu v chémii roku 1985 za svoje objavy o štruktúre kryštálov. Povedal, že viera v Boha sa nezrovnáva s úrovňou dobrého vedca a je vlastne „škodlivá pre blaho ľudstva”. Je aj laureátom Medzinárodnej akadémie humanizmu. Skromný osemdesiatnik poskytol interview redaktorovi orgánu amerických ateistov v Hauptman-Woodwardovom inštitúte v Buffalo, N.Y.

› Čítaj ďalej

tags

Výhrada vo svedomí a polygamia

Thursday, 9 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

R. Š.

Prisťahovalci do USA musia vyplniť Dotazník N-400, ktorý má 10 strán a obsahuje podrobné informácie o finančnom, zdravotnom a rodinnom stave uchádzača, ako aj o jeho politickom a spoločenskom zmýšľaní. Okrem otázok, či má nejaký šľachtický titul, daňové dlžoby alebo duševnú chorobu, sú samozrejmé otázky, či  bol členom komunistickej (jednoduchá otázka) alebo inej totalitnej strany (podrobný rozbor možného vzťahu k nacistickej strane a jej ideológii) a či schvaľuje násilný prevrat. Morálny charakter uchádzača skúmajú otázky o jeho vzťahu k alkoholu, prostitúcii, pašovaniu narkotík, polygamii, ilegálnemu prisťahovalectvu, hazardným hrám, ale aj k podvodom pri platení výživného.

› Čítaj ďalej

tags

Japonské skaly, čínske huby, americký chlad

Wednesday, 8 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Mike (v Tokiu) Rogers

Za zvukov rinčania šabieľ sa čoskoro začne vojna medzi Japonskom a Čínou o skupinu ostrovov medzi Okinavou a Tajvanom; to píšu Američanmi kontrolované masmédiá. Ostrovy sa volajú Okinotorišima a Senkaku. Podľa posledných správ kríza za nedlho vyvrcholí a je už len otázkou času, kedy sa dajú do pohybu vojnové lode a kanóny rozhodnú, kto tieto ostrovy kontroluje. Nahovárajú nám, že Japonci a Číňania sa natoľko nenávidia, že vynárajúcemu sa čínskemu molochovi už nemožno zabrániť pomstiť sa nešťastnej japonskej sestre za to, čo sa stalo v minulých vojnách. To nám nahovárajú…

› Čítaj ďalej

tags

Sv. Ariel Šaron

Tuesday, 7 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Dominique Vidal

„Dve váhy, dve miery”: tento výraz výborne charakterizuje mediálne spravodajstvo o mozgovej mŕtvici premiéra Ariela Šarona a chorobe, potom smrti bývalého prezidenta Jásira Arafata v novembri 2004. Kým smrť prvého by znamenala „nebezpečenstvo pre mier”, odchod druhého odstránil „prekážku pre mier.”

› Čítaj ďalej

tags

Darwin a dizajn (Správa z konferencie)

Monday, 6 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | 2 Komentárov

Jiří Heřt

(Prosím čitateľov o ospravedlnenie: píšem stále o kreacionizme v USA a najnovšie vo Viedni - a ušlo mi, čo sa stalo vlani na jeseň v Prahe! Podáva o tom správu Sisyfos 3/2005, spravodaj Českého klubu skeptikov. S povolením redakcie ju s nadšením preberám. R. Š. )

› Čítaj ďalej

tags

Etika pre dospelých zajtrajška – 5. časť

Sunday, 5 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Fernando Savater

5. Prebuď sa, dieťatko!

Krátky súhrn predošlej kapitoly: Poľovník Ezau je presvedčený, že tie štyri dni, čo žije, sú jeden ako druhý, počúva hlas svojho brucha a za dobrý tanier šošovice sa zriekne svojho dedičského práva prvorodenca (Jakub však bol veľkorysý a dal mu zajesť ešte dvakrát). Občan Kane zas dlhé roky predával všetkých ľudí, aby si mohol kúpiť všetky veci; na konci svojho života spoznal, že keby mohol, vymenil by celý svoj sklad plný drahocenností za jedinú nedôležitú vec - staré sánky, ktoré mu kohosi pripomínali: seba samého, ako vyzeral, keď ešte nekupoval a nepredával, keď radšej miloval a bol milovaný, miesto toho, aby niečo mal a niekoho ovládal.

› Čítaj ďalej

tags

Boj o Boha – o fundamentalistických hnutiach v USA

Saturday, 4 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Lenka Beňová

14. decembra 2005 predniesla na Americkej univerzite v Káhire významná britská odborníčka na náboženské otázky Karen Armstrongová, autorka knihy The Battle for God: A History of Fundamentalism (Boj o Boha: Dejiny fundamentalizmu. New York: Ballantine Books, 2000) prednášku o fundamentalizme, z ktorej vyberáme:

Fundamentalizmus je pôvodne (od r. 1909) americký výraz na označenie pravoverných protestantov nimi samými, aby sa zvýraznila ich viera v špecifické základné doktríny ako napríklad panenské narodenie a telesné zmŕtvychvstanie. Dnes má veľa významov a používa sa hlavne v negatívnej konotácii; to treba brať pri jeho používaní do úvahy.

› Čítaj ďalej

tags

Sen a tranz z hľadiska výskumu mozgu

Friday, 3 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Inge Hüsgenová

Probandi (pokusné osoby) kanadského neuropsychológa Michaela A. Persingera  referujú o čudesných duchovných zážitkoch. Pritom ani sa im nepodávajú drogy, ani sa nepodrobujú sugescii. Iba sa im slabými magnetickými poľami stimulujú určité oblasti mozgu, a to s presvedčivým výsledkom: Až 80 percent pokusných osôb zažilo v Persingerovom pivničnom laboratóriu duchovné zážitky - niektorí cítili v miestnosti dokonca nevysvetliteľnú „prítomnosť” cudzej bytosti.

› Čítaj ďalej

tags

Karikatúry a sloboda tlače

Thursday, 2 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

V súvislosti s demonštráciami proti karikatúram v moslimskom svete, ktoré sa miestami podobajú na organizované pogromy, treba pripomenúť, že nezávislosť spoločnosti od dogiem nie je mysliteľná bez obrazov kritizujúcich, napríklad, v rámci svetonázorov aj hocktoré náboženstvá a cirkvi. Karikatúry sa v Európe objavili veľmi skoro po Gutenbergovom vynájdení kníhtlače a v dobách reformácie, sedliackych vojen a tridsaťročnej vojny zažili svoj prvý rozkvet. To sa už vyskytovali aj ilustrácie textov, kritizujúcich občiansku aj cirkevnú vrchnosť a cirkevná cenzúra nedala na seba dlho čakať. Po nej prišla aj svetská cenzúra.

› Čítaj ďalej

Prečo pochovali Darwina vo Westminsterskom opátstve?

Wednesday, 1 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

R. G. Weyant

26. apríla 1882 sa udialo niečo nečakané: Slávnostným obradom, na ktorom sa zúčastnili stovky ľudí a medzi nim poslanci oboch komôr parlamentu, vyslanci diplomatického zboru, význační vedci, vysokí kňazi anglikánskej cirkvi, lord-starosta Londýna a rad vysokých úradníkov, dve kniežatá, vojvodca, prezident Kráľovskej spoločnosti, vedeckí priatelia a kolegovia ako nosiči rakve, pochovali na cintoríne westminsterského opátstva pozemské ostatky Charlesa Roberta Darwina neďaleko od hrobu iného veľkého anglického vedca, sira Isaaca Newtona. Spievala sa osobitne komponovaná hymna začínajúca slovami z biblickej Knihy prísloví:

„Šťastný je muž, ktorý našiel múdrosť a muž, ktorému porozumeli.” Bola to najvyššia česť, akú mohol národ poskytnúť svojmu synovi.

› Čítaj ďalej

tags

Drobnosti

Wednesday, 1 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

Zaznamenali sme:
27. sept. 2005 citovala PaedDr. D. Bollová na 50. zasadaní SNR vo svojom vystúpení pri diskusii o návrhu bezpečnostnej stratégie SR dlhý úryvok z eseje Marka Twaina „Vojnová modlitba”, ktorú sme uverejnili v ZH č. 51 a ktorá sa viacerým čitateľom páčila.  Aj Maják - Informátor Volné myšlenky ČR - humanistického a etického združení občanů bez vyznání - prevzal „Vojnovú modlitbu” do č. 3/2005 s poznámkou o Zošitoch humanistov.

› Čítaj ďalej

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu