Zošity humanistov č. 55

Zomrel John Kenneth Galbraith

Tuesday, 9 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Prvého mája t. r. zomrel na pneumóniu vo veku 97 rokov John Kenneth Galbraith, narodený roku 1908 v Kanade, od r. 1937 americký občan, ekonóm, spisovateľ, profesor a hospodársky poradca demokratických prezidentov od F. D. Roosewelta po Billa Clintona, ktorý so svojím ikonoklastickým temperamentom pomáhal budovať základy moderného ekonomického myslenia.

› Čítaj ďalej

tags

Vyhrané stretnutie v Doveri

Monday, 8 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Comments Off

Robert T. Pennock

O kreacionizme sa u nás nehovorilo ani v kostole - okrem občasných povinných vyznaní viery: také vysoké bolo percento ľudí dôverujúcich Darwinovej vývojovej teórii s jej vznikom nových druhov mutáciami a prírodným výberom; uznávajúcich  teda africké opice za našich bratrancov a sesternice.

› Čítaj ďalej

tags

Boh je odpoveď na všetko

Sunday, 7 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Neil Steinberg

Po obede sme pili šálku čaju - ja, môj najstarší syn a moja žena.
„Čím sa meria atmosférický tlak?” pýta sa naraz moja žena.
„Barometrom,” odvetil môj syn.

› Čítaj ďalej

tags

Morálka bez náboženstva

Saturday, 6 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Marc Hauser a Peter Singer

Je náboženstvo pre morálku potrebné, či sú na sebe nezávislé? Mnohí ľudia si myslia, že je neprípustné, ba dokonca rúhaním sa popierať, že morálka má božský pôvod. Pre niektorých toto stanovisko znamená, že Boh alebo nejaká božská bytosť vnuká každému dobrému človeku jeho cit pre morálku.

› Čítaj ďalej

tags ,

Organizácia amerických skeptičiek

Friday, 5 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

www.skepchick.org

Kto pozná situáciu skepticizmu, vie, že počet žien na konferenciách a iných aktivitách skeptikov bol vždy nízky. Prečo je to tak, a to na celom svete? Sú ženy ľahkovážnejšie ako muži a menej odolné voči spevu sirén Nového veku?

› Čítaj ďalej

tags

Etika pre dospelých zajtrajška (pokračovanie)

Thursday, 4 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Fernando Savater

6. Objavuje sa cvrček

Vieš, čo je jediná povinnosť, ktorú máme v živote? Nebyť hlúpy. Nerád používam cudzie slová, ale tu sa hodí výraz nebyť imbecilný, lebo lepšie vystihuje, o čo mi ide. Výraz imbecilný pochádza z latinčiny, od baculus,čo je palica, bakuľa - imbecilný je ten, kto pri chôdzi potrebuje palicu, bakuľu.

› Čítaj ďalej

tags

Ako môžeme vyhrať globálnu vojnu kultúr

Wednesday, 3 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | 6 Komentárov

Stuart Jordan

Ako globálnu vojnu kultúr definujem boj medzi tými, čo prijali za svoje naturalistické, humanistické dôsledky modernej vedy a tými, tými, čo ich odmietajú. Som toho názoru, že sa nachádzame uprostred takej „vojny” a že je a môže ostať povážlivo intenzívna aj počas ostatku celého storočia.

› Čítaj ďalej

tags

Osvietenské riešenia globálnych výziev

Tuesday, 2 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Mario Bunge

Čelíme dlhému radu hrozivých celosvetových výziev - globálne otepľovanie, vyčerpanie neobnoviteľných zdrojov, vojny o zdroje surovín, narastajúca nerovnosť príjmov,

› Čítaj ďalej

tags

Recenzia: Július Krempaský: Veda verzus viera

Monday, 1 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Adam Roman

Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006 !!!

Keď prof. Krempaský zverejnil svojich 10 esejí o vzťahu vedy a kresťanstva v zborníku „Kresťanstvo a fyzika”, ktorý vydal v r. 2001 Spolok sv. Vojtecha v Trnave, nemal som žiadne formálne námietky.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu