Zošity humanistov č. 57

Nedráždime ruského medveďa

Wednesday, 13 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Taki Theodoracopulos

Neúspech nezmiernil ambície amerických politikov. Nestačí im krvavé fiasko v Iraku, zhoršovanie situácie v Afganistane, rastúci deficit a volebné víťazstvá protiamerickej ľavice v Južnej Amerike - rozhodli sa otvoriť nové fronty. Najprv chcú povaliť klerikálny režim v Iráne a akoby to nebolo dosť, púšťajú sa do boja s Ruskom - áno, s najväčším štátom na svete, ktorý má tisíce jadrových hlavíc; taký príšerný plán tu nebol od čias Adolfa Hitlera.

› Čítaj ďalej

tags

Sekulárne a humanistické alternatívy k náboženstvu

Tuesday, 12 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Paul Kurtz

Skoro celý život ma priam spaľovala otázka, či je možné vytvoriť sekulárne a humanistické alternatívy k teistickému náboženstvu. Miatlo ma pretrvávanie starodávnych zjavení o Bohu a spáse. Sú to „novinky odnikiaľ”, pretože ich nepotvrdzuje nijaký spoľahlivý dôkaz. Nadprirodzené rozprávky o Mojžišovi, Abrahámovi, Ježišovi, Mohamedovi a iných prorokoch prežívajú, a to napriek pokrokom modernej vedy, širšiemu vzdelávaniu a prístupnosti hlbšej kritiky biblických a koránových tvrdení. Románové podobenstvá zázračných príhod stále uchvacujú davy ľudí prakticky všade - aj v USA s ich vzdelaným občianstvom.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ako prijíma verejnosť evolúciu

Monday, 11 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Jon D. Miller, Eugenie C. Scott, Shinji Okamoto

V Spojených štátoch je prijateľnosť evolúcie oveľa nižšia ako v Japonsku a Európe, a to pre rozšírený fundamentalizmus a politizáciu vedy v USA.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Preto preverujte všetko…

Sunday, 10 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Klaus Schmeh

Fundamentalisticky zameraní kresťania vyčítajú z biblie „stovky proroctiev, ktoré (vraj) možno historicky preveriť”. A uzatvárajú: „Tie ostatné sa týkajú budúcnosti.” Ako je to však v skutočnosti s konkrétnou silou výpovedi mnohých biblických výrokov?

› Čítaj ďalej

tags

Veda, ako robiť zabijakov

Saturday, 9 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Vicki Haddock

Mozgy ľudí - s výnimkou psychopatov - sú tak ustrojené, že nedovoľujú zabiť iných ľudí. Ako štrkáče, ktoré smrteľne uhryznú iné druhy, aj hady, ale svojich druhov zaháňajú štrkotom, aj ľudia sa zásadne vyhýbajú vražde (zabitiu ľudí). To je spravidla dobre, lebo to chráni spoločnosť pred rozpadom krvižíznivou anarchiou.

› Čítaj ďalej

tags ,

Cieľ pravicových kristokratov je pokrstiť Ameriku

Friday, 8 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Marilyn Karfeldová

Už pred Listinou práv (desať dodatkov k ústave z r. 1791), pred ustanovením Prvého dodatku k Ústave Spojených štátov, v článku VI tejto ústavy sa zreteľne stanovilo, že

„nie sú povolené nijaké náboženské testy (skúšky)”.

› Čítaj ďalej

tags

Teória strún a ilúzia inteligentného dizajnu

Thursday, 7 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Tim O’Neil

Nová kniha: Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design (asi Kozmická krajina: Teória strún a ilúzia inteligentného dizajnu), Little, Brown, 416 s., 2006.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Frfloš v raji

Wednesday, 6 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | 1 Komentár

Fred Reed

Pred rokom som sedel s Violetou na chodníkovej terase rímskej kaviarničky, teda v meste plnom výfukových plynov a veľmi rušnej dopravy, kde sú napravo i naľavo nastriekané nečitateľné grafity. V hluku nákladniakov, príliš veľkých pre úzke uličky, sa ťažko hovorilo. Starodávne monumenty sa v meste pomaly rozpúšťali v riedenej kyseline uhličitej a farbili sa do šeda od stekajúcich sadzí.

› Čítaj ďalej

tags

Ľavica, uspaná imperiálnou pretvárkou

Tuesday, 5 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Jean Bricmont

Pád komunizmu vyvolal veľký počet kolaterálnych škôd, na prvom mieste v zmýšľaní o ľavici. Pokiaľ existoval, nútil komunizmus svojich priaznivcov i protivníkov myslieť politicky, t.j. navrhovať krátko- aj dlhodobé programy, určovať priority a brať ohľad na pomer síl.

› Čítaj ďalej

tags

Günter Grass sa nedávno priznal

Monday, 4 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Günter Grass sa nedávno priznal,

že začiatkom roku 1945 bol ako 17-ročný tri či štyri mesiace príslušníkom zbraní SS, čo dosiaľ nikdy o sebe nepovedal. Vyvolalo to samozrejme búrku reakcií, medzi iným aj podozrenie, že to malo podnietiť „marketing” - predaj jeho novej knihy Beim Häuten der Zwiebel (asi Pri šúpaní cibule).

› Čítaj ďalej

tags ,

Etika pre dospelých zajtrajška (pokračovanie)

Sunday, 3 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Fernando Savater

8. S radosťou

Predstav si, že ti niekto rozpráva, že tvojho priateľa či priateľku zatkli pre „nemravné správanie sa na verejnosti”. Môžeš byť istý, že ich „nemravnosť” nespočívala v tom, že prešli cez ulicu na červenú, že niekomu predostreli do neba volajúcu lož, alebo že využili nejakú tlačenicu v meste a ukradli niekomu tašku.

› Čítaj ďalej

tags

Odsúdenie Edgara Morina bolo anulované

Saturday, 2 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

12. júla 2006 anuloval francúzsky Kasačný súd rozsudok Odvolacieho súdu vo Versailles z mája 2005, ktorý odsúdil Edgara Morina za „rasovú difamáciu”. Za článok s titulkom „Izrael-Palestína : rakovina”, uverejnený v denníku Le Monde 4. júna 2002, žalovali Morina a spoluautorov Sami Naďra a Daničle Sallenavovú hneď dve organizácie: Spoločnosť Francúzsko-Izrael a Právnici bez hraníc (v roku 2002 prehrali už proces za „antisemitizmus” proti Danielovi Mermetovi.) 

› Čítaj ďalej

tags

Čo by dnes povedal Ježiš Kristus?

Friday, 1 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Zaujímavá kniha:

Heiner Geißler: Was würde Jesus heute sagen? (Čo by dnes povedal Ježiš Kristus?) - Berlin: Rowohlt 2003, 156 s., 7,90 eur.

Prečo sa išli ľudia pominúť, keď počuli Kristove kázne, ako o tom píše jeho životopisec Matúš?

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu