Zošity humanistov č. 58

Drobnosti v ZH 58

Sunday, 12 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Posledné hádanky vedy - nová kniha

Felix R. Paturi: Die letzten Rätsel der Wissenschaft (Posledné hádanky vedy), Eichborn, Frankfurt am Main, 2006.

Jednou takouto hádankou je prípad pacientky, ktorá si po transplantácii srdca osvojila záľuby darcu. Autor predpokladá pamäť buniek, teda ukladanie vedomostí a skúseností v dosiaľ nepoznanej forme mimo mozgu. Iné možnosti preňho neprichádzajú do úvahy. Tvrdí, že vedecká obec si vystavuje svedectvo chudoby, ak takéto javy nechce brať na vedomie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Princ Charles na scestí

Saturday, 11 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

hvr., Skeptiker

Britský následník sa na zasadaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve vyslovil za zblíženie medzi „tradične alternatívnymi” liečebnými metódami a „školskou” medicínou. Je známy ako zakladateľ Nadácie pre integrované zdravie (FIH), ktorá má ako poslanie práve toto zblíženie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vatikán dodnes neratifikoval Európsku dohodu o ľudských právach

Friday, 10 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

 redakcia

Ako by mohol?!

V roku 1864 vydal (v Svätom roku 2000 Jánom Pavlom II. za svätého vyhlásený) Pius IX. Syllabus, v ktorom odsúdil všetky „omyly” a „bludy” modernizmu: racionalizmus, naturalizmus, liberalizmus, demokraciu, odluku štátu od cirkví.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Athpedia

Thursday, 9 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Mnohé heslá blízke ateistickému spektru čitateľov sú v internetovej encyklopédii Wikipedia pod ohromným tlakom. Na jednej strane sú obľúbeným objektom vandalizmu online, na druhej strane nutnosť zachovávať príkaz neutrality neraz znemožňuje zaujať dosť zreteľné stanovisko. Aj heslo diesseits (orgán nemeckých humanistov) bolo opakovane vybielené - vraj pre cielenú „vlastnú” reklamu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Eurovea – ďalší hrad lúpežných rytierov

Wednesday, 8 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Rastislav Škoda

 1

Dlho som žil v uspokojujúcej domnienke ešte z detstva, že predstavy živých hradov na úpätiach skál a vrcholcoch hôr patria dávnej nenávratnej minulosti, skôr stredoveku ako počiatku moderného novoveku. Vybledli postavy lúpežných rytierov, bohatých zemepánov, rodovej šľachty (bez hanlivého podtónu, vtedy to boli bežné povolania) a ich služobníkov žijúcich si tam hore v určitom blahobyte, zodpovedajúcom dobe a postaveniu, kým dolu pod hradom živoril poddaný ľud želiarov, pastierov, roľníkov, remeselníkov, sirôt a žobrákov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Angela Davisová je stále komunistka

Tuesday, 7 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Haló noviny

Dlho väznená černošská bojovníčka za ľudské práva a niekdajšia ikona protestného hnutia v USA Angela Davisová už nie je členkou komunistickej strany, ale hovorí, že je stále komunistka a revolucionárka, že je stále potrebné ponúkať socializmus ako alternatívu ku kapitalizmu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pleonazmus „viera a náboženstvo“ v základných dokumentoch

Tuesday, 7 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Kým vo väčšine základných právnych národných (Ústavy) a medzinárodných dokumentov (Všeobecná deklarácia ľudských práv z 10. decembra 1948) sa hovorí o slobode náboženstva, resp. aj svetonázoru, v slovenskej Ústave a preklade Deklarácie sa hovorí o slobode viery a náboženstva. To je pleonazmus, t. j. hromadenie synoným; len teológovia nájdu malicherné významové rozdiely.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Existuje Boh? Spýtaj sa Alenky!

Monday, 6 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

David Koepsell

Nedávne štúdie na John Hopkinsovej univerzite hľadali vysvetlenie neurologických účinkov psilocybínu, aktívneho princípu v muchotrávkach rodu Psilocybe. Milióny amatérov počas desaťročí sledovalo subjektívne účinky tzv. magických húb, natívni Američania ich pri kultových obradoch používali tisíce rokov a teraz sa psychofarmakologické štúdie zameriavajú na predpokladaný liečebný účinok týchto látok.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Moderná neurológia a otázka existencie Boha

Sunday, 5 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Samuel Schirmbeck

Kde sa berie duša?

Spomienka na duše zomretých v padernbornskom dóme. Tu možno rukolapne cítiť výraz viery v nesmrteľnosť duše. No - je duša naozaj nesmrteľná? Naozaj nám ju vdýchol sám Boh? Padernbornský teológ, filozof, psychoanalytik a cirkevný rebelant Eugen Drewermann hľadal odpoveď dlhé roky a našiel ju, akože ináč, nie v náboženstve, ale v prírodných vedách.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Veda ako vytvárať vrahov

Saturday, 4 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Vicki Haddocková

Ľudská nechuť siahnuť niekomu na život sa dá potlačiť tréningom v metóde známej ako kilológia.

Čo to vlastne značí, zabiť niekoho? Prečítajte si, ako to pre vojenské noviny Stars & Stripes (Hviezdy a pruhy) vylíčil 21-ročný slobodník Západnej texaskej armády Steven Green, ktorý zastrelil jedného muža, keď tento nezastal na jednom kontrolnom poste v Iraku:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Smú sa kapitalisti nazývať kresťanmi?

Friday, 3 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Heiner Geissler

V roku 2005 vydal významný politik nemeckej kresťanskodemokratickej strany knihu „Čo by dnes povedal Ježiš Kristus”, v ktorej konfrontuje politickú, kultúrnu a ekonomickú prítomnosť s „najkrajším a najrevolučnejším posolstvom” ľudských dejín. Predkladáme čitateľom tri state z kapitoly „Ježiš a kapitál”. O týchto veciach s kresťanmi radi diskutujeme.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boj o vývojovú teóriu sa stupňuje

Thursday, 2 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Hneď pri prameni teizmu (mnoho- či jednobožstva) vznikol ateizmus (bezbožstvo či bezbožníctvo), keď grécky filozof Protagoras už asi r. 415 p. n. l. veľmi moderne konštatoval, že existencia bohov sa nedá dokázať.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Keď ľudia presiahnu svoju biológiu

Wednesday, 1 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Cathy Youngová

Diskusie o tom, či si ľudstvo má v budúcnosti osvojiť možné technológie, ktoré dnes ešte neexistujú, delia nás na rovnaký počet varujúcich odporcov a optimistických prívržencov a medzi nimi pár nerozhodných. Ide o transhumanizmus, o človeka, ktorý presiahne dnešnú fyzickú a intelektuálnu úroveň; je možné, že bude „viac ako človek”. Niektorým pripadajú také reči frivolné.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu