Zošity humanistov č. 59

Evolučná epistemológia (teória poznania)

Monday, 8 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Filozof Ludwig Wittgenstein v Traktáte domýšľavo napísal, že „Darwinova teória nemá s filozofiou o nič viac spoločné ako ktorákoľvek iná prírodovedecká hypotéza”.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vojnu sme nevyhrali my, ale Rusi

Sunday, 7 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Norman Davies

Briti aj Američania tvrdia, že oni porazili nacistov, a to napriek presvedčivým dôkazom, že boli len slabšími partnermi. „Dejiny mi odpustia”, predpovedal Winston Churchill, „že som síce mal v úmysle napísať to, ale som to neurobil.”

› Čítaj ďalej

tags

Hľadá sa: Morálna výchova pre sekulárne deti

Saturday, 6 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Paul Kurtz

Sekularizmus a humanizmus patria medzi najmocnejšie intelektuálne a etické prúdy modernej civilizácie. Ich vplyv sa prejavuje na celej planéte. Mocnejú od čias renesancie: vďačíme im za vznik modernej vedy, Osvietenstvo, demokratické a sekulárne revolúcie, rozvoj spotrebiteľskej ekonomiky, ktorá zabezpečuje predmety dennej potreby pre obyčajných ľudí atď. No ozývajú sa proti nim hlasní oponenti: autoritatívni fundamentalisti rovnako ako postmodernisti upierajú vede aj morálke, že môžu byť objektívne.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boh proti vede

Friday, 5 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | 3 Komentárov

Diskusia medzi Dawkinsom a Collinsom

David van Biema

Pod tučným titulkom Boh verzus  veda sa vedú dve debaty: Už niekoľko rokov je bežná užšia z nich: ubráni sa Darwinova evolučná teória kritike kresťanov, že protirečí výkladu stvorenia v knihe Genezis? Najnovšie získal kreacionizmus na hodnote ako duchovný otec „inteligentného dizajnu” (ID), vedecky štylizovaného pokusu dokázať, že prázdne miesta v histórii evolúcie sú zmysluplnejšie ako jej presvedčivá totalita. ID však utrpel na svojej novinárskej atraktívnosti, keď ho v minulom decembri jeden sudca zavrhol ako pseudovedu nevhodnú za učebný predmet na pensylvánskych školách.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Darvinizmus, moja láska

Thursday, 4 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V nedávnej diskusii v redakcii newyorského denníka Time významný kreacionista Francis Collins (riaditeľ amerického Štátneho ústavu pre výskum ľudského genómu) a notorický ateista Richard Dawkins (držiteľ profesúry Charlesa Simonyiho pre verejné pochopenie vied na Oxfordskej univerzite) hovorili o  pravdepodobnosti existencie boha. Záverečné slová Dawkinsa nesvedčia o „zatvrdilosti” a tým menej o „hlúposti” moderného evolucionistu:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Redukcionistická teória života je antihumánna

Wednesday, 3 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Eduard Chmelár

Mrzí ma, že Rastislav Škoda sa vo svojej reakcii (Život je veru iba tanec molekúl, Slovo č. 48/2006) snaží udržať svoju pozíciu iba ignorovaním faktov, tvrdohlavým opakovaním floskúl a osobnými invektívami.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Život je veru iba tanec molekúl

Tuesday, 2 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Po páde „ateistického socializmu” a spomalení ťaženia následnej evanjelizácie prežívajú niektorí súčasníci krízu tradičnej viery. Východisko nachádzajú v pokračujúcej modernizácii náboženstva osobitným vysvetľovaním poznatkov vedy. Podľa Krempaského najnovšia fyzika dokazuje existenciu trojjediného Boha. Tento článok je mojou odpoveďou na polemiku Eduarda Chmelára Darwin nie je Boh (Slovo 44/2006) s mojím článkom Boj o evolučnú teóriu sa stupňuje (Slovo 41/2006).

› Čítaj ďalej

tags ,

Darwin nie je Boh

Monday, 1 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Eduard Chmelár

(Článok Rastislava Škodu „Boj o evolučnú teóriu sa stupňuje”, uverejnený v ZH 58/2006, bol uverejnený aj v týždenníku Slovo (41/ 2006) a vyvolal ako polemickú reakciu článok „Darwin nie je Boh” docenta Eduarda Chmelára (Slovo 44/2006, s.7). Keďže nie všetci čitatelia ZH čítajú Slovo, uverejňujeme ju, a to aj s odpoveďou R.Škodu, tiež uverejnenou v Slove (48/2006, s.5) s titulom „Život je veru iba tanec molekúl”.)

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu